Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Archiv novinek

Využití fluorescenční cystoskopie během endoskopické léčby nádorů močového měchýře

Nádory močového měchýře jsou nejčastějšími nádory močových cest – v ČR představují zhruba 6. nejčastější nádorové onemocnění u mužů a 13. u žen. Základem jejich léčby je endoskopická operace.

Princip léčby nádorů močového měchýře

Základem léčby nádorů močového měchýře je endoskopická operace prováděná přes močovou trubici. Výkon je odborně označován jako transuretrální resekce – TUR.

Princip spočívá v odstranění nádoru po částech endoskopickou kličkou pomocí elektrického proudu, který kličkou prochází. Odřezané částečky pak odstraníme endoskopem ven z měchýře a odesíláme je na histologické vyšetření.

Zvláštním rysem nádorů močového měchýře je skutečnost, že některé nádory nemají na pohled typický vzhled. Z míst, která se zdají být podezřelá (jejich vzhled neodpovídá typickému nádoru, ale ani normální sliznici), proto odebíráme vzorky (tzv. biopsie). Nádory mohou být také mnohočetné, což endoskopii dále ztěžuje.

Předpokladem dobrého výsledku endoskopické operace je dobrá viditelnost všech nádorových ložisek. V reálné situaci však operatér může některá nádorové ložiska přehlédnout – výsledkem je ponechání nádoru v měchýři se všemi důsledky. Příčinou je špatná rozlišitelnost od normální tkáně, netypický vzhled nádoru, jejich velký počet apod.

Moderně je proto využívána nová metoda, tzv. fluorescenční (fluorescenční cystoskopie nebo fluorescenční zobrazení). Metoda využívá fluorescence nádorů, které osvětlujeme speciálním modrým světlem. Předpokladem je předchozí podání speciální látky tenkou cévkou do měchýře (zhruba 1,5 hodiny před operací). Díky této metodě nádory během operace intenzivní červeně svítí, takže je lépe vidíme a můžeme je proto i přesněji a důsledněji odstranit.

 V čem je princip metody?

 

Jako látka, která indukuje fluorescenci v nádorové tkáni, je využíván hexylester kyseliny 5- aminulevulové (HAL – preparát HexvixR). Tato látka sama o sobě nefluoreskuje, je však přirozenými prekurzory syntézy hemu. Po aplikaci roztoku do močového měchýře dochází v nádorových buňkách k selektivní akumulaci posledního meziproduktu syntetického řetězce, tzv. protoporfyrinu IX, který po osvitu modrofialovým světlem intenzivně červeně fluoreskuje. Výsledkem je tedy červená fluorescence nádorových ložisek po osvitu modrofialovým světlem.

K provedení fluorescenční cystoskopie musí být operační sál vybaven speciálním instrumentáriem, které zahrnuje zdroj modrofialového světla, optiky s příslušnými filtry a videokameru. Instrumentárium umožňuje i provedení běžného vyšetření v bílém světle pouhým přepnutím charakteru světla na jeho zdroji – fluorescenční cystoskopie je tak účinným doplňkem běžného světla.

Výsledky

Klinické studie prokázaly, že fluorescenční cystoskopie umožňuje zachytit větší množství nádorových ložisek ve srovnání s běžným zobrazením.

Současně bylo mezinárodní studií prokázáno, že při použití fluorescenčního zobrazení během endoskopické operace se snižuje asi o 9 % riziko opakování nádoru v budoucnu.  Je to dáno lepší viditelností nádorů během výkonu, což vede k jejich účinnějšímu odstranění.

Pro osud pacienta je důležitá i včasná a přesnější diagnóza některých typů nádorů. Jestliže nejsou včas zachyceny a léčeny, ohrožují nemocného rychlým růstem a případně i vznikem metastáz.

 Co je příčinou vzniku?

 

U nádorů měchýře známe některé faktory, které jej mohou způsobit. Na prvním místě je třeba zmínit kouření cigaret. Kuřáci mají zhruba 4x vyšší riziko vzniku tohoto onemocnění než nekuřáci a mají i větší šanci, že na toto onemocnění zemřou.

Jinými známými faktory jsou tzv. aromatické aminy – látky, které se dříve používaly v některých průmyslových odvětvích (výroba barev), dnes je však jejich výskyt minimální.

Dalším faktorem, který se může podílet na vzniku nádoru měchýře je tzv. bilharziáza, což je onemocnění způsobené parazitem žijícím v stojatých vodách v některých tropických a subtropických oblastech (Egypt, Viktorino jezero apod.).

 

Jak se nádory měchýře projevují?

 

Nejčastějším příznakem je nález krve v moči. Typické je, že krví zbarvená moč se objeví bez dalších příznaků jako je bolest nebo potíže při močení.

 

 

Jaká je prognóza nádorů močového měchýře?

 

Nádory močového měchýře jsou ve většině případů vyléčitelným onemocněním. Platí to hlavně pro tzv. povrchové nádory. Tyto nádory však nemocného ohrožují častým opakováním – tedy vznikem dalšího nádoru v budoucnosti. Toto riziko se blíží 70 %. Pacienti proto musí být celý život sledováni.

U infiltrujících nádorů je prognóza horší – radikální operace vede k vyléčení v 60-70 % případů. Výsledky jsou samozřejmě lepší, je-li nádor zachycen včas.

 

Jak léčíme tzv. infiltrující nádory?

 

U těchto nádorů je již samotná endoskopická operace nedostačující.

Obvyklým postupem je operace řezem – tzv. radikální operace (odborně radikální cystektomie), při které je odstraněn celý močový měchýř včetně okolních lymfatických uzlin.

V některých případech operaci kombinujeme s podáním celkové chemoterapie (tentokrát podáváme cytostatikum ne do měchýře, ale celkově do žíly) – buď již před operací, nebo až po jejím provedení. 

Jak časté jsou nádory močového měchýře?

 

Nádory močového měchýře jsou poměrně častým onemocněním. Odhadujeme, že ve světě přibývá ročně asi 270.000 nových případů. Nejvyšší výskyt tohoto onemocnění je pozorován ve vyspělých státech severní Ameriky a Evropy. Dle statistických údajů představují v České republice 6. nejčastější nádorové onemocněním u mužů a 13. nejčastější u žen, onemocnění je u mužů zhruba 4x častější než u žen. V roce 2003 onemocněno nově v ČR 1655 mužů a 564 žen. Počet nově zachycených onemocnění postupně narůstá, takže záchyt nových případů je v současnosti zhruba dvojnásobně vyšší než před 30 lety.

I přes vzrůstající počet onemocnění v minulých letech však nedochází ke zvýšení úmrtnosti, což svědčí o úspěšnosti naší léčby.

 

Situace v ČR

V současné době je instrumentárium k dispozici ve většině významných urologických pracovišť. Nově je u nás registrovaná látka "Hexvix" nutná k dosažení fluorescence. První operace nádorů močového měchýře provedené za kontroly fluorescenční cystoskopie budou provedeny na urologické klinice FN Motol 28.3.2013.

 

 

Prof. MUDr. Marek Babjuk

Přednosta Urologické kliniky UK 2 LF a FN Motol

 

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY