Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

26.10.2017 - Dětská paliativní péče ve FN Motol

26.10.2017 - Dětská paliativní péče ve FN Motol

Praha, 26. října 2017 - Vážná nemoc je vždy složitým životním obdobím, zejména pak pokud onemocní dítě. V případě život ohrožujícího nebo život limitujícího onemocnění by mělo být jednoznačně v péči odborníka paliativní péče. To se však v praxi děje velmi zřídka. První nemocničním pracovištěm, kde specializované centrum tohoto druhu vzniká, je Fakultní nemocnice v Motole.

více informací

11.10.2017 - TZ Otevření nového ortodontického centra

11.10.2017 - TZ Otevření nového ortodontického centra

Praha, 11. října 2017 – Svůj provoz ve Fakultní nemocnici v Motole zahájilo zbrusu nové Ortodontické centrum. Disponuje 7 moderně vybavenými ambulancemi a vlastní ortodontickou laboratoří. V dohledné době k nim přibude ještě ordinace dentální hygieny.

více informací

6.10.2017 - Konference dětské paliativní péče ve FN Motol

6.10.2017 - Konference dětské paliativní péče ve FN Motol

V pondělí 30.října 2017 se uskuteční historicky první konference dětské paliativní péče ve FN Motol. V souvislosti s intenzivním rozvojem dětské paliativní péče ve FN Motol pořádáme celodenní vzdělávací akci, která je určena pro zástupce nemocničních zařízení z celé České republiky.

více informací

2.10.2017 - Tisková zpráva - Studenti 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy zahájí zimní semestr v nově zrekonstruovaných posluchárnách

2.10.2017 - Tisková zpráva - Studenti 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy zahájí zimní semestr v nově zrekonstruovaných posluchárnách

Praha, 2. 10. 2017 - Posluchárny slouží zejména pro výuku studentů 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, která sídlí v areálu FN Motol, v jejíž dětské i dospělé části probíhá většina klinické výuky. Spojení s jednou z největších a nejmodernějších nemocnic v Evropě umožňuje fakultě nabízet komplexní vzdělání ve všech oborech medicíny, obohacené o znalosti ve specializovaných oborech dětského lékařství. Fakulta vychovává lékaře, fyzioterapeuty a sestry v oborech Všeobecné lékařství, Fyzioterapie (v bakalářském i magisterském stupni studia) a Všeobecná sestra (bakalářský studijní program). Samotná rekonstrukce a modernizace objektu trvala 16 měsíců. Celkové náklady na rekonstrukci dosáhly 140 milionů korun, 100 milionů korun bylo poskytnuto ze státního rozpočtu, 40 milionů korun z vlastních zdrojů FN Motol.

více informací

21.9.2017 - 40. výročí Dětského kardiocentra

21.9.2017 - 40. výročí Dětského kardiocentra

Tento týden se při příležitosti 40. výročí Dětského kardiocentra 2.LF UK a FN Motol konalo Prague Symposium on Congenital Heart Disease 2017. Úvodní slovo na téma "Mé vzpomínky na začátky Dětského kardiocentra v Praze" přednesl zakladatel a duchovní otec celé kliniky prof. MUDr. Milan Šamánek, DrSc.

více informací

20.9. 2017 - Tisková zpráva - Unikátní předtransplantační péče - dítě žilo několik měsíců s mechanickým srdcem umístěným mimo tělo

20.9. 2017 - Tisková zpráva - Unikátní předtransplantační péče - dítě žilo několik měsíců s mechanickým srdcem umístěným mimo tělo

Praha, 2O. září 2017 – Na Dětském kardiocentru 2. LF UK a FN Motol byla v tomto roce poprvé v ČR použita mimotělní mechanická srdeční podpora Berlin Heart EXCOR®. Lékaři se k tomuto výkonu rozhodli u 19ti měsíčního batolete z důvodu chronického srdečního selhávání, které již nebylo zvládnutelné léky, a dítě bylo kriticky ohroženo na životě. Mimotělní pumpa dítěti umožnila přenést se přes období, než pro něj byl nalezen vhodný dárce srdce. To se po cca 4 měsících podařilo a zanedlouho po úspěšné transplantaci bylo propuštěno domů.

více informací

Vernisáž fotografií z humanitárních misí

Vernisáž fotografií z humanitárních misí

Srdečně vás zveme na vernisáž fotografií z humanitárních misí v Keni a v Jordánsku a na moderovanou debatu s lékaři z Dětského kardiocentra Fakultní nemocnice v Motole, kteří se těchto misí pravidelně účastní. Dozvíte se nejenom kolik operací lékaři na misích zvládají, zda musí některé pacienty odmítat, ale i třeba jak vypadá život pacientů v chudinském slumu nebo uprchlickém táboře.

více informací

14.9.2017 - Cesta k modernímu ošetřovatelství XIX

14.9.2017 - Cesta k modernímu ošetřovatelství XIX

Ve FN Motol se konala celodenní odborná konference s názvem "Cesta k modernímu ošetřovatelství XIX." Všechny účastníky v úvodu přivítal ministr zdravotnictví JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA, který i spolu s děkanem 2. lékařské fakulty UK prof. MUDr. Vladimírem Komárkem, CSc., převzal nad touto konferencí záštitu. Úvodní přednášku s názvem "Mých 66 let mezi sestrami" měl už tradičně emeritní přednosta Kliniky dětské hematologie a onkologie 2.LF UK a FN Motol prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc., kterého publikum ocenilo dlouhým potleskem vestoje.

více informací

13.9. 2017 - Měsíc zdravé krve 2017

13.9. 2017 - Měsíc zdravé krve 2017

Ve FN Motol se ve středu 20. září uskuteční beseda „Půl století transplantací kostní dřeně u dětí“ (16.00–18.30 hod. v kinosále – budova ředitelství, 2. patro), a to v rámci projektu Měsíc zdravé krve 2017, kdy se veřejnosti otevírají dveře vybraných hematologických pracovišť. Specialisté z Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol účastníky provedou možnostmi dnešní hematologie a léčby vzácných krevních onemocnění, jež jsou spojené s poruchou krvetvorby. Představí tajemství kostní dřeně, kmenových buněk i život zachraňujících transplantací. Jak takové transplantace probíhají, co pro pacienty i lékaře znamenají a jaký je život s „novou“ kostní dření, která pomůže obnovit řádnou krvetvorbu. Příchozí budou mít možnost orientačně zjistit, jaká je právě jejich krevní skupina i to, jak se stát dárcem kostní dřeně (již od 15.00 hod.). Věděli jste, že v lidském těle se nachází 2,5–4 kg kostní dřeně? Každý, kdo se o ni podělí, daruje kus sebe a šanci na život jinému.

více informací

29.8.2017 - Nadační fond Čas je mozek

29.8.2017 - Nadační fond Čas je mozek

Naše pacientka Štěpánka prodělala jako malá holčička v pouhých čtyřech letech rozsáhlou mrtvici. V důsledku velkého poškození mozku nemohla vůbec chodit ani mluvit, situace pro ni byla psychicky velice náročná. Díky vysoce odborné péči lékařů z Kliniky dětské neurologie 2.LF UK a FN Motol a poctivé rehabilitaci se jí ale podařilo následky onemocnění zmírnit a v současnosti – ve svých čtrnácti letech – vede relativně normální život. Štěpánka spolu s maminkou převzala od Nadačního fondu Čas je mozek finanční příspěvek na další rehabilitaci. Přítomni byli samozřejmě i lékaři z FN Motol, a to konkrétně primář MUDr. Aleš Tomek, Ph.D., prof. MUDr. Pavel Kršek, PhD. a prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc.

více informací

3.8.2017 - Návštěva ze Šanghaje

3.8.2017 - Návštěva ze Šanghaje

Zástupci Fakultní nemocnice v Motole v čele s náměstkyní pro vědu prof. Annou Šedivou přivítali delegaci z několika šanghajských fakultních nemocnic. Tito představitelé zdravotnictví z nejlidnatějšího města Číny (více než 27 miliónů obyvatel) by se u nás rádi inspirovali v oblasti urgentní a dětské medicíny a rozšířili spolupráci na vědeckých projektech.

více informací

27.7.2017 - Veselé zástěrky

27.7.2017 - Veselé zástěrky

Další Veselé zástěrky si tentokrát převzaly sestry Odběrového centra pro dětské pacienty Fakultní nemocnice v Motole. Hlavním smyslem této kolekce od návrhářky Marie Zelené je odvést pozornost dětí od vyšetření a pokusit se je třeba i rozesmát.

více informací

18.7.2017 - Arménský ministr zdravotnictví

18.7.2017 - Arménský ministr zdravotnictví

Vedení FN Motol přivítalo delegaci z Arménské republiky v čele s ministrem zdravotnictví Levonem Altunyanem. Arménská strana by se u nás ráda inspirovala v oblasti managementu a ve spolupráci mezi nemocnicí a fakultami.

více informací

17.7.2017 - Příměstský tábor

17.7.2017 - Příměstský tábor

Za podpory Fondu kulturních a sociálních potřeb FN Motol se tento týden koná příměstský tábor pro děti zaměstnanců naší nemocnice. Ty si nejen mohly prohlédnout zázemí nemocnice, potrubní poštu nebo roboty, ale také si vyzkoušet první pomoc pod vedením specialistů na kardiopulmonální resuscitaci.

více informací

12.7.2017 - Nadační fond profesora Pavla Pafka

12.7.2017 - Nadační fond profesora Pavla Pafka

V rámci letošního filmového festivalu v Karlových Varech se konala i charitativní akce, při které známé osobnosti jízdou na kole přispěli 274 106 korun Nadačnímu fondu profesora Pavla Pafka. Symbolický šek převzal spolu s prof. Pavlem Pafkem i přednosta III. chirurgické kliniky 1.LF UK a FN Motol prof. Robert Lischke. Děkujeme Nadaci ČEZ a všem zúčastněným za podporu!

více informací

11.7.2017 - Nedostatek zdravotnického personálu ve FN Motol

11.7.2017 - Nedostatek zdravotnického personálu ve FN Motol

Podle České asociace sester chybí v celém Česku zhruba 3000 sester a jen u nás jich chybí více než 100. Pokud se situace nezlepší, může dojít až k uzavření některých oddělení. Fakultní nemocnice v Motole by proto ráda přijala do svého týmu nové všeobecné a dětské sestry, porodní asistentky, zdravotnické asistenty/ky, zdravotnické záchranáře, farmaceutické laboranty/ky a laboratorní asistenty. Všechny informace, platové podmínky a benefity pro zaměstnance najdete na

více informací

30.6.2017 - Jmenování nových profesorů

30.6.2017 - Jmenování nových profesorů

Ve Velké aule Karolina byli jmenováni tři noví profesoři Fakultní nemocnice v Motole. Z Pediatrické kliniky 2.LF UK a FN Motol se jimi stali prof. MUDr. Ondřej Cinek, Ph.D. a prof. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D. a z Ústavu lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol přednosta prof. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D.

více informací

29.6.2017 - Tisková zpráva - Potíže s močením a inkontinenci řeší unikátní technologie.

29.6.2017 - Tisková zpráva - Potíže s močením a inkontinenci řeší unikátní technologie.

Lidé trpící poruchami močení, nebo nekontrolovatelnými samovolnými úniky moči mají novou naději. Lékaři ve Fakultní nemocnici v Motole totiž začali jako první v České republice využívat unikátní terapii pro léčbu potíží s močením. Ta prostřednictvím implantovaného neurostimulátoru a elektrických impulsů obnovuje normální funkci močového ústrojí.

více informací

22.6.2017 - Motolské grilování

22.6.2017 - Motolské grilování

Fakultní nemocnice v Motole pro své zaměstnance a jejich rodiny uspořádala Motolské grilování. Ti si mohli pochutnat na grilovaném mase, posedět se svými kolegy a strávit tak příjemné odpoledne, které zpestřil koncert hudební skupiny Bílá nemoc, jejímž frontmanem je lékař Kliniky zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol MUDr. Zdeněk Hříbal. K dispozici byl i stylový fotokoutek, pro děti malování na obličej, tvoření mýdlových bublin a skákací hrad.

více informací

22.6.2017 - Nadační fond Zdeňky Žádníkové

22.6.2017 - Nadační fond Zdeňky Žádníkové

Prázdné stěny na Dětské psychiatrické klinice 2. LF UK a Fakultní nemocnice v Motole jsou už minulostí. Nadační fond Zdeňky Žádníkové ve spolupráci s malířem Liborem Škrlíkem je vyzdobil tematickými obrázky a nástěnnými malbami. Děkujeme za dlouhodobou podporu!

více informací

12.6.2017 - Tisková zpráva - Nové monitorovací přístroje zlepší kvalitu péče poskytovanou pacientům na motolském urgentu

12.6.2017 - Tisková zpráva - Nové monitorovací přístroje zlepší kvalitu péče poskytovanou pacientům na motolském urgentu

Sedm monitorovacích přístrojů v hodnotě 4 miliony Kč, které FN Motol zakoupila z prostředků dotace MHMP, zlepší kvalitu poskytované péče na Oddělení urgentního příjmu dospělých FN Motol. Jen v loňském roce zde zdravotníci akutně ošetřili více než 75 tisíc pacientů.

více informací

17.5.2017 - Ortopedie - Umělé kloubní náhrady

17.5.2017 - Ortopedie - Umělé kloubní náhrady

Trend, kdy se čekalo až pacient k aplikaci totální kloubní náhrady dostatečně „zestárne“, aby mu tzv. vydržela až do smrti, je již dávno pryč. Pokud je kloub nemocného významně a nevratně postižen, je operace zcela na místě i v mladším věku. Možnosti reimplantace, tedy výměny poškozené totální náhrady jakéhokoliv kloubu za náhradu jinou, jsou dnes již mnohem úspěšnější než v minulých letech, a proto není často větším problém udržet funkci umělého kloubu po mnoho let, tedy v optimálním případě celý pacientův život. Problematiku dnes částečně řeší i rozvinuté technologie 3D tisku. Ty dokáží vyrobit materiál s tak dokonalou kostní integrací, že je schopen nahradit i kostní tkáně.

více informací

25.4.2017 - Tisková zpráva - Každý 33. novorozenec v ČR se narodí s vrozenou vývojovou vadou

25.4.2017 - Tisková zpráva - Každý 33. novorozenec v ČR se narodí s vrozenou vývojovou vadou

Nejčastějšími vrozenými vývojovými vadami (VVV) jsou genetické vady (chromozomální abnormity) a to téměř ve 40 % případů narození, následují je vrozené vady ledvin a močového ústrojí, vrozené vady srdce a velkých cév. Výskyt VVV se v posledních letech mírně zvyšuje, což je dáno i zvyšujícím se věkem matky (i otce) při početí a následném porodu.

více informací

24.1.2017 - Tisková zpráva - srdeční vady v dospělosti

24.1.2017 - Tisková zpráva - srdeční vady v dospělosti

Kardiologie dospělých s vrozenou srdeční vadou je poměrně novým oborem, kdy se „dospělí kardiologové“ doposavad zvyklí léčit vysoký tlak, anginu pectoris, infarkty a srdeční selhání najednou setkávají se zcela novou komplexní problematikou, navíc u mladých pacientů, jejichž onemocnění je závažné, velmi složité a vyžaduje celoživotní sledování a péči. Problematika vrozených srdečních vad v dospělosti je extrémně složitá, neboť vrozené srdeční vady jsou velmi různorodé a vyskytují se v širokém spektru kombinací a přidružených poruch. Získání kompletní erudice v tomto oboru trvá u již vzdělaného dospělého kardiologa mnoho let při intenzivní spolupráci s dětskými kardiology.

více informací

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

developed by MEDIA FACTORY