Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

12.12.2019 - Konference paliativní péče

O témata z oblasti paliativní péče je stále větší zájem. Jak zefektivnit spolupráci velké nemocnice a mobilního hospice? Jak nastavit předání pacientů v závěru života do domácí péče? Jakým způsobem se postarat o umírající pacienty v domácím prostředí, pokud nejsou služby mobilního hospice v regionu dostupné?

Těmto tématům a řadě dalších otázek se věnovala v pořadí již třetí motolská konference paliativní péče pořádaná Fakultní nemocnicí v Motole ve spolupráci s 2. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy a Domácím hospicem Cesta domů, z.ú. Tématem letošního ročníku, který se konal v posledním listopadovém týdnu, byla spolupráce velkého zdravotnického zařízení s domácím hospicem.

Konference se zúčastnilo přes 100 zájemců z celé ČR, především zástupci nemocnic, mobilních i kamenných hospiců, agentur domácího péče a neziskových organizací. Hlavním tématem letošního ročníku byla spolupráce zdravotnického zařízení se službami mobilních hospiců. Na konferenci vystoupili jak zástupci nemocnic, tak zástupci domácích hospiců. „Několik přednášek ukázalo nutnost lepšího nastavení referování pacientů z nemocnic do hospiců v závěru života a potřebu zefektivnění vzájemné spolupráce,“ říká MUDr. Lucie Hrdličková, vedoucí lékařka Týmu dětské podpůrné a paliativní péče FN Motol a hlavní organizátorka celé akce. Na konferenci zazněla i zkušenost z Kanady, o kterou se podělil dr. Adam Rapoport, vedoucí dětského paliativního týmu z nemocnice Hospital for Sick Children z Toronta. Odpolední blok zahrnoval interaktivní workshop, v rámci něhož byly pojmenovány hlavní úskalí a výzvy spolupráce mezi nemocnicemi a službami mobilní specializované paliativní péče v regionech. 

Konference se uskutečnila v rámci pilotního projektu Ministerstva zdravotnictví ČR zaměřeného na podporu dostupnosti paliativní péče v nemocnicích v ČR. Projekt v průběhu 21 měsíců systematicky podporuje a sleduje rozvoj paliativní péče v sedmi paliativních týmech v nemocničních zařízeních v ČR.

Pilotní provoz je hrazen z projektu „Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče“ (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.00/15_039/0007277) realizovaného Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu.

Profesor Adam Rapoport, šéf dětského paliativního týmu v nemocnici Hospital for Sick Kids v Torontu. Kanadský specialista je dětský lékař, paliatr a klinický etik. Pracuje v nemocnici Hospital for Sick Children v Torontu, největší kanadské dětské nemocnici. Od roku 2011 je vedoucím lékařem tamního dětského paliativního týmu. V roce 2013 se stal ředitelem hospice Emily´s House, prvního dětského kamenného hospice v Torontu. Dr. Rapoport přednáší po celém světě, publikuje, věnuje se výzkumu v oblastech pediatrie, paliativní medicíny a bioetiky.

Kontakty pro média:

Ludmila Šimáčková, tel: 702 090 993, e-mail: ludmila.simackova@fnmotol.cz

MUDr. Lucie Hrdličková, e-mail: lucie.hrdlickova@fnmotol.cz

Fotogalerie:

Tisková zpráva:

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

Cookies

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY