Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

20.6.2019 - TZ - Paliativní péče

 

 

 

I když se o paliativní péči v odborných kruzích i mezi laickou veřejností hovoří několik let, stále není standardně poskytovanou zdravotní službou.To má nyní změnit speciální pilotní projekt Ministerstva zdravotnictví ČR. Bude trvat 21 měsíců a ve FN Motol bude zaměřen jak na paliativní péči pro dospělé, tak i dětské pacienty.

V současné době totiž nejen laická veřejnost, ale často ani zdravotníci nejsou dostatečně informováni o možnostech poskytování paliativní péče v prostředí své nemocnice, anebo českého zdravotního systému. Neumí pak adekvátně informovat nemocného, nebo jeho rodinu, kam by se měli obracet a kde by měli hledat pomoc. 

„Ani sama nemocnice nemá v současné době při poskytování paliativní péče nastavené standardní postupy. To vše bude na nově ustanoveném paliativním konziliárním týmu, který bude spolupracovat nejen se svými nemocničními kolegy z příslušných klinik, ale i s návaznými zařízeními, “ říká MUDr. Sergej Gricajev, garant pilotního projektu ve FN Motol pro dospělé pacienty. Díky pilotnímu projektu MZ ČR, který byl spuštěn 1. června 2019, by se měla dostupnost zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče výrazně zvýšit a paliativní péče by se tak měla ve FN Motol stát standardní součástí poskytovaných zdravotních služeb. Pilotní provoz je zde zaměřen na kliniky a oddělení, kde se pacienti indikovaní k poskytování paliativní péče vyskytují. Jedná se zejména o Centrum následné péče, onkologii, neurologii, internu, pneumologii, anesteziologii a resuscitaci, chirurgii, traumatologii a ortopedii.

Paliativní konziliární tým bude zajišťovat konzultace a intervence paliativních specialistů pro všechna relevantní oddělení nemocnice. Bude fungovat ve složení osmi zdravotníků a jednoho administrativního pracovníka. Členové týmu se díky tomuto projektu budou účastnit stáže v paliativním zařízení, někteří z nich pak i zahraničních odborných konferencí. 

FN Motol bude při realizování pilotního projektu intenzivně spolupracovat s Českou společností paliativní medicíny ČLS JEP, s paliativními týmy z jiných zdravotnických zařízení, s mobilními a kamennými hospici, agenturami domácí péče. Plánuje se také spolupráce s úřady pražských městských částí a sociálními zařízeními pro seniory. 

Paliativní péče je spolu s kauzální léčbou poskytována pacientům se závažným, zejména život limitujícím onemocněním, dospělých i dětí. Usiluje o udržení či zlepšení kvality zbývajícího života a její nedílnou součástí je kromě tišení bolesti a dalších fyzických symptomů také řešení problémů psychické, sociální a spirituální povahy.

Pilotní provoz bude hrazen z projektu „Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče“  (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.00/15_039/0007277) realizovaného Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu.


Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

Cookies

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY