Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

20.6.2019 - TZ - Paliativní péče

 

 

 

I když se o paliativní péči v odborných kruzích i mezi laickou veřejností hovoří několik let, stále není standardně poskytovanou zdravotní službou.To má nyní změnit speciální pilotní projekt Ministerstva zdravotnictví ČR. Bude trvat 21 měsíců a ve FN Motol bude zaměřen jak na paliativní péči pro dospělé, tak i dětské pacienty.

V současné době totiž nejen laická veřejnost, ale často ani zdravotníci nejsou dostatečně informováni o možnostech poskytování paliativní péče v prostředí své nemocnice, anebo českého zdravotního systému. Neumí pak adekvátně informovat nemocného, nebo jeho rodinu, kam by se měli obracet a kde by měli hledat pomoc. 

„Ani sama nemocnice nemá v současné době při poskytování paliativní péče nastavené standardní postupy. To vše bude na nově ustanoveném paliativním konziliárním týmu, který bude spolupracovat nejen se svými nemocničními kolegy z příslušných klinik, ale i s návaznými zařízeními, “ říká MUDr. Sergej Gricajev, garant pilotního projektu ve FN Motol pro dospělé pacienty. Díky pilotnímu projektu MZ ČR, který byl spuštěn 1. června 2019, by se měla dostupnost zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče výrazně zvýšit a paliativní péče by se tak měla ve FN Motol stát standardní součástí poskytovaných zdravotních služeb. Pilotní provoz je zde zaměřen na kliniky a oddělení, kde se pacienti indikovaní k poskytování paliativní péče vyskytují. Jedná se zejména o Centrum následné péče, onkologii, neurologii, internu, pneumologii, anesteziologii a resuscitaci, chirurgii, traumatologii a ortopedii.

Paliativní konziliární tým bude zajišťovat konzultace a intervence paliativních specialistů pro všechna relevantní oddělení nemocnice. Bude fungovat ve složení osmi zdravotníků a jednoho administrativního pracovníka. Členové týmu se díky tomuto projektu budou účastnit stáže v paliativním zařízení, někteří z nich pak i zahraničních odborných konferencí. 

FN Motol bude při realizování pilotního projektu intenzivně spolupracovat s Českou společností paliativní medicíny ČLS JEP, s paliativními týmy z jiných zdravotnických zařízení, s mobilními a kamennými hospici, agenturami domácí péče. Plánuje se také spolupráce s úřady pražských městských částí a sociálními zařízeními pro seniory. 

Paliativní péče je spolu s kauzální léčbou poskytována pacientům se závažným, zejména život limitujícím onemocněním, dospělých i dětí. Usiluje o udržení či zlepšení kvality zbývajícího života a její nedílnou součástí je kromě tišení bolesti a dalších fyzických symptomů také řešení problémů psychické, sociální a spirituální povahy.

Pilotní provoz bude hrazen z projektu „Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče“  (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.00/15_039/0007277) realizovaného Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu.


Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY