Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Archiv zpráv za rok 2013

15. výročí Programu transplantace plic v ČR

Program transplantace plic v České republice byl zahájen týmem pod vedením prof. MUDr. Pavla Pafka, DrSc ve FN Motol v Praze v roce 1997. Tento program je stále jediný plně funkční a etablovaný program v bývalé „východní Evropě“. Do dnešního dne bylo v ČR provedeno přesně 200 transplantací plic s plně srovnatelnými výsledky s vyspělými centry v USA a západní Evropy. Nyní se v ČR provádí kolem 20 transplantací ročně. Limitem většího počtu transplantací je nedostatek orgánů.

První transplantaci plic provedl v USA James Hardy  v roce 1963, pacient však zemřel po 18 dnech. Hardy prokázal možnost technicky úspěšného provedení transplantace plic a  i celosvětově vyvolal zájem o tuto metodu. Skutečný úspěch a rozvoj této by metody byl umožněn až objevem cyklosporinu A (Jean Borel), který se stal základním kamenem imunosupresivní léčby a zahájil tak začátkem osmdesátých let úspěšnou éru orgánových transplantací.

Blok srdce a plic byl poprvé úspěšně transplantován ve Stanfordu v roce 1981, následovala první jednostranná transplantace plic v roce 1983 u padesátiosmiletého muže s idiopatickou plicní fibrózou a první úspěšná oboustranná transplantace en-bloc v roce 1986 pro sekundární emfyzém. Oba tyto výkony byly provedeny v Torontu pod vedením J.D. Coopera  . En-bloc oboustranné transplantace však byly zatíženy neadekvátním počtem komplikací hojení tracheální anastomózy, a proto tato metoda byla nahrazena technikou bilaterální sekvenční transplantace plic.

Dnes je transplantace plic etablovanou klinickou metodou a limitem většího počtu výkonu je pouze nedostatek vhodných dárců. Jako možné řešení byla v posledních letech v University of Southern California vypracována a zavedena metoda transplantace plicních laloků od živých dárců, která bývá užívána téměř výhradně u dětí s cystickou fibrózou, kdy dva příbuzní poskytnou dva plicní laloky. Pro příjemce je riziko takového postupu srovnatelné s transplantací od kadaverózního dárce a operační rizika lobektomie pro dárce jsou v rukou zkušeného chirurga velmi malá.

Další možností jak řešit nedostatečnou nabídku je transplantace plic od dárců s nebijícím srdcem (non-heart-beating donors - NHBD). První úspěšnou transplantaci provedli Stig Steen a kolektiv v roce 2001 v Lundu ve Švédsku. Tato transplantace od dárce s nebijícím srdcem byla vyvrcholením dlouholetého úsilí o vypracování metodiky odběru, konzervace a posouzení funkčních kvalit štěpu.

Velká pozornost se věnuje využití marginálních dárců a agresivní péči o dárce ve snaze získat co nejvíce vhodných orgánů, protože právě nedostatek vhodných dárců a chronické odhojení  jsou v současné době hlavními limity větší úspěšnosti plicních transplantací.

1. srpna 2012 byla v ČR provedena první retransplantace plic. 55- letá pacientka

14 let po transplantaci, u které došlo k postupnému zhoršení funkce transplantované plíce, byla opět zařazena na čekací listinu a podstoupila úspěšně svoji druhou transplantaci plic.

Poslední převratnou novinkou je „Ex vivo perfúze a rekondice“ štěpu.

Jde o metodu, kdy plíce se špatnou funkcí, které není možno  použít k transplantaci, jsou přesto z těla dárce vyjmuty, transportovány do transplantačního centra a zde jsou na operačním sále umístěny do průhledné plastikové polokoule, jsou napojeny na ventilátor a mimotělní oběh. Plíce takto dýchají a žijí mimo tělo pacienta mnoho hodin. Je možno znovu velmi pečlivě hodnotit funkce plic, prohlížet dýchací cesty bronchoskopem, plíce rentgenovat, ale naprosto fascinující a převratné je to, že je možno plíce takto i léčit. Tedy léčit plíce mimo tělo pacienta. V úvahu přichází genová terapie, podávání vysokých dávek antibiotik atd. Příprava této unikátní metody byla v ČR zahájena a její zavedení do klinické praxe je plánováno na začátek roku 2013.

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY