Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Archiv zpráv za rok 2013

Certifikát akreditace

Fakultní nemocnice v Motole prošla šetřením Spojené akreditační komise, o.p.s., a splnila veškerá kritéria pro řízení a kontinuální zvýšení kvality dle národních akreditačních standardů. Platnost certifikátu akreditace je do 1.12.2014.

Fakultní nemocnice v Motole prošla šetřením Spojené akreditační komise, o.p.s., a splnila veškerá kritéria pro řízení a kontinuální zvýšení kvality dle národních akreditačních standardů. Platnost certifikátu akreditace je do 1.12.2014.

Akreditace je dobrovolný proces, při kterém státní či nestátní instituce potvrzuje, že zdravotnické zařízení vyhovuje standardům, které vyžadují kontinuální zvyšování kvality v oblasti struktury, procesů i výstupů činnosti. Nemocnice zavede systém pro zvyšování kvality a akreditační orgán ověří a certifikuje jeho funkčnost a efektivitu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cíle akreditace:

 • Zvyšování kvality a bezpečnosti
 • Redukce nákladů na zdravotní péči
 • Zvýšení efektivity
 • Zlepšení správy zdravotnického systému
 • Posílení důvěry veřejnosti

Fakultní nemocnice v Motole už se připravovala od r. 2004  na mezinárodní akreditaci dle Mezinárodních akreditačních standardů pro nemocnice JCI. Od roku 2008 rozhodnutím vedení nemocnice usilovala rovněž o národní akreditaci podle standardů Spojené akreditační komise ČR. Procesu se účastnili všichni zaměstnanci nemocnice.

V roce 2003 se FN Motol rozhodla zavést systém kontinuálního zvyšování kvality s cílem zlepšení kvality a bezpečnosti poskytované péče. Zvolen byl systém řízení kvality založený na hodnocení nezávislým subjektem. Jako nezávislý subjekt byla vybrána mezinárodní organizace Joint Commission International (JCI), která akredituje dle mezinárodních standardů. V roce 2008 se k cílům nemocnice přidala i akreditace podle SAK ČR. Akreditace je osvědčením, že naše nemocnice má kontrolu nad kvalitou poskytovaných služeb a zvládla zavedení efektivního systému trvalého zvyšování kvality.

Průběh akreditačního šetření JCI

 1. zahájení – představení týmu komisařů a účastníků
 2. prezentace nemocnice
 3. rozhovor s vedením nemocnice
 4. metoda „stopař“
 5. přezkoumání kvalifikace personálu
 6. příprava závěrečného hodnocení
 7. závěrečná konference a diskuse

Metoda „stopař“

 1. individuální stopař pacienta – sleduje průchod vybraného pacienta nemocnicí a zahrnuje zejména rozhovory s pacientem a veškerým možným personálem nemocnice + kontrolu zdravotnické dokumentace + pozorování procesů na pracovišti
 2. systémový stopař – sleduje používání dat, kontrolu a prevenci infekcí, podávání léčiv
 3. správa budov a zařízení – zahrnuje obchůzku areálu nemocnice a zaměřuje se na sledování bezpečnosti a ochrany zdraví, požární bezpečnosti, zacházení s nebezpečným odpadem, zacházení se zdravotnickou technikou, funkčnost krizových plánů, stav obslužných systémů.

Akreditace SAK ČR

Spojená akreditační komise České republiky je akreditační orgán národní. Postup pro akreditaci podle SAK ČR je velmi podobný jako pro JCI.  

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY