Fakultní nemocnice v Motole Университетская клиническая больница Мотол

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

ПУБЛИКАЦИИ

ПУБЛИКАЦИИ В РЕЦЕНЗИРУЕМЫХ ЖУРНАЛАХ 2008-2013 ГГ.

Здесь вы найдете список публикаций в рецензируемых журналах за период с 2008 г. по 2013 г.

 1. Gebauer,R. Černý,Š. Vojtovič,P. Tax,P.: Congenital atresia of the left coronary artery – myocardial revascularization in two childen. Interact Cardiovasc Thor Surg 7 (6): 1174-1175, 2008
 2. Gebauer,R.A.: Poruchy srdečního rytmu u dětí. Posgrad. Med. 10 (5): 539-547, 2008
 3. Vojtovič,P. Kučera,V. Tláskal,T. Matějka,T. Gebauer,R. Janoušek,J. Hučín,B. Reich,O. Černá,I. Kuzinová,J. Škovránek,J.: Kardiopulmonální mechanická podpora v Dětském kardiocentru. Cor Vasa 50 (7-8): 281-286, 2008
 4. Popelová,J. Černý,Š. Gebauer,R. Pavel,P. Rubáček,M. Jehlička,P. Doubek,D. Plášil,P. Škovránek,J. Hučín,B. Škoda,J. Neužil,P. Táborský,M. : Jaký je osud pacientů s vrozenou srdeční vadou? Zkušenosti Centra pro vrozené srdeční vady v dospělosti. Kardiol PP 3, 144-151, 2008
 5. Popelová,J. Černý,Š. Gebauer,R. Pavel,O. Rubáček,M. Jehlička,P. Doubek,D. Plášil,P. Škovránek,J. Hučín,B. Škoda,J. Neužil,P. Táborský,M.: Jaký je osud pacientů s vrozenou srdeční vadou v dospělosti? Kardiol prim péči 3 (4): 131-138, 2008
 6. Šamánek,M. Urbanová,Z.  Reich,O. Škovránek,J. Tax,P.: Doporučení pro diagnostiku a léčbu hypertenze v dětství a dospívání vypracovaná Pracovní skupinou dětské kardiologie. Medicína po promoci 9 (suppl 3): 26-35, 2008
 7. Gebauer,R. Černý,Š. Pavel,P. Hučín,B. Popelová,J. Jehlička,P. Škovránek,J.: Korekce Ebsteinovy anomálie u dospělých pacientů. Cor Vasa 51 (1): 19-23, 2009
 8. Hučín,B. Voříšková,M. Šamánek,M. Chaloupecký,V. Reich,O. Škovránek,J.: Historie chirurgické léčby transpozice velkých arterií v dětském věku a výsledky těchto operací u nás. Cor Vasa 51 (4): 260-267, 2009
 9. Krupičková,S. Chaloupecký,V. Tláskal,T. Hučín,B. Gebauer,R. Hrádková,G. Popelová,J. Černý,Š. Brychta,T. Minařík,T. Škovránek,J.: Výsledky chirurgické léčby Ebsteinovy anomálie trikuspidální chlopně. Cor Vasa 51 (7-8): 500-505, 2009
 10. Šamánek,M. Urbanová,Z. Reich,O Rušavá,I. Škovránek,J. Tax,P. : Doporučení pro diagnostiku a léčbu hypertenze v dětství a dospívání vypracovné Pracovní skupinou dětské kardiologie.  Česko-slov Pediatr 64 (1): 40-48, 2009
 11. Šamánek,M. Urbanová,Z. Reich,O. Rušavá,I. Škovránek,J. Tax,P.: Doporučení pro diagnostiku a léčbu hypertenze v dětství a dospívání. Cor Vasa 51 (3): 227-235, 2009
 12. Tláskal,T.: Chirurgická léčba vrozených srdečních vad včera a dnes. Cor Vasa 51 (5): 320-321, 2009
 13. Vojtovič,P. Tláskal,T. Selko,M. Reich,O. Gebauer,R. Hučín,B. Matějka,T. Hostaša,J. Škovránek,J.: Odložený uzávěr hrudníku u novorozenců po operaci vrozené srdeční vady. Cor Vasa 51 (5): 327-333, 2009
 14. Popelová,J.: Vrozené srdeční vady v dospělosti. Čeho se bát, čeho se nebát? Bull Sdruž prakt lék ČR, č. 3: 33-38, 2009
 15. Popelová,J.: Jaké je riziko těhotenství pro ženy s vrozenou srdeční vadou? Kap kardiol prakt lék 1 (3): 96-103, 2009
 16. Popelová,J. Černý,Š.: Plicní hypertenze u vrozených srdečních vad. Cor Vasa 51 (7-8): 470-477, 2009
 17. Popelová,J.: Antikoakulační léčba u vrozených a získaných srdečních vad. Bull Sdruž prakt lék 19 (4): 55-59, 2009
 18. Janoušek J, Gebauer RA.: Moderne Konzepte in der Diagnostik und Therapie von Herzrhythmusstörungen. Kinder- und Jugendmedizin 9: 147-154, 2009
 19. Janoušek,J. Gebauer,R.A. Wiedenbach,M.: Herzrhythmusstörungen im Kindersalter. Notfallmedizine up2date 5 (1): 61-78, 2010
 20. Janoušek,J.: Cardiac resynchronisation in congenital heart disease. Cor Vasa 52 (7-8): 424-430, 2010
 21. Riedlbauchová,L. Krijtová,H. Marusič,P. Durdil,V. Janoušek,J. Veselka,J.: Není synkopa jako synkopa aneb co to je iktální asystolie. Cor Vasa  52 (7-8): 461-464, 2010
 22. Popelová,J. Voříšková,M. Hučín,B. Černý,Š. Gebauer,R. Pavel,P. Chaloupecký,V. Škovránek,J. Šamánek,M.: Jak se daří pacientům 30 let po radikální korekci Fallotovy tetralogie? Co Vasa 52 (3): 154-161, 2010
 23. Kadlec,J. Hučín,B. Tláskal,T. Westaby,S.: Aggressive tumoral calcinosis in an infant thoracotomy scar. Inter Cardiovasc Thor Surg 11: 864-865, 2010
 24. Popelová,J. Černý,Š. Gebauer,R. Pavel,P. Jehlička,P.: Šestileté zkušenosti s operacemi vrozených srdečních vad u dospělých. Čas lék čes 150 (4-5), 2011
 25. Šreflová,R. Němec,P. Gebauer,R. Ondrášek,J. Nečas,J. Kovalová,S. Ošmerová,M. Vršanský,D.: Restituce funkce pravé komory po reoperaci nemocných s vrozenou srdeční vadou v dospělém věku. Cor Vasa 53 (3): 141-143, 2011
 26. Hučín,B.: Česká dětská kardiochirurgie – historie a současnost. Čas Lék Čes 151 (5): 259-267, 2012
 27. Kubuš,P. Janoušek,J.: Sudden cardiac death in children and young adults – epidemiology and prevention. Cor Vasa 54 (4): e223-e226, 2012
 28. Zvěřinová,M. Popelová,J. Pavel,P. Gebauer,R. Jehlička,P. Rubáček,M. Čech,M. Černý,Š.: It is possible to operate four heart valves in a patient with heart failure, congenital heart disease and pulmonary hypertension? Cor Vasa 54 (9-10): 470-474, 2012
 29. Popelová,J. Zatočil,T. Vavera,Z. Paleček,T. Ostřanský,J. Lhotský,J. Rubáček,M. Gebauer,R.: Mechanical heart valve prosthesis in pregnancy – multicenter retrospective observational study. Cor Vasa 54 (4): 342-347, 2012
 30. Šebková,S. Tomek,V. Zemanová,P. Janota,J. : Heart failure treated with low-dose milrinone in a full- term newborn. Prag Medic Report 113 (1): 58-65, 2012
 31. Radvanová,J. Kozák,J. Vojtovič,P.: Totální anomální návrat plicních žil – méně obvyklá příčina neprospívání u kojence. Česko-slov Pediatr 67 (4): 248-252, 2012
 32. Gebauer,R.: Charitativní zdravotnická mise do Keni. Cor Vasa 54 (1-2): 69-70, 2012
 33. Janoušek,J.: Prague symposium on congenital heart disease: Břevnov Monastery, December 5-6, 2011. Cor Vasa 54 (1-2): 67-68, 2012
 34. Vobruba,V. Černá,O. Lorenčík,D. Pokorná,P. Srnský,P. Rohn,V. Vykydal,I. Mlejnský,F. Fichtl,J. Hodková,G. Nikitinský,D. Janota,J. Tláskal,T. Matějka,T. Rygl,M. Bělohlávek,J.: ECMO (extrakorporální membránová oxygenace) v léčbě respiračního a oběhového selhání u novorozenců a dětí. Česko-slov Pediatr 67 (suppl 1): 6-12, 2012
 35. Černá,O. Vobruba,V. Bělohlávek,J. Rohn,V. Srnský,P. Pokorná,P. Lorenčík,D. Klement,P. Tláskal,T. Matějka,T. Rygl,M. Janota,J.: ECMO (extrakorporální membránová oxygenace) v léčbě respiračního a oběhového selhání u novorozenců a dětí – kazuistiky. Česko-slov Pediatr 67 (suppl 1): 13-17, 2012
 36. Šamánek,M.: Půl století s dětskou kardiologií. Česko-slov Pediatr 67 (2): 126-128, 2012
 37. Reich,O.: Primář MUDr. Petr Tax šedesátiletý. Inter Akut Kardiol 11 (3-4): 166, 2012
 38. Popelová,J. Brtko,M. Němec,P.: Summary if the ESC guidelines on the management of valvular heart disease (version 2012). Prepared by the Czech Society of Cardiology. Cor Vasa 55 , e41-56, 2013
 39. Popelová,J. Brtko,M. Němec,P.: Comments on the Summary of the ESC guidelines on the management of valvular heart disease (version 2012). Cor Vasa 55, e57-e59, 2013
 40. Mazurová,S. Tesařová,M. Magner,M. Houšťková,H. Hansíková,H. Augustínová,J. Tomek,V. Vondráčková,A. Zeman,J. Honzík,T.: Novel mutations in the TAZ gene in pateints with Barth syndrome. Prag Medic Report 114 (3): 139-153, 2013
 41. Slabý,K. Procházka,M. Janoušek,J. Kubuš,P. Radvanský,J.: EKG pravítko pro grafický odečet korigovaného QT intervalu. Med Sport 22 (2): 91-95, 2013

Партнеры

© Факультет больницы Мотоля 2012 года. Все права защищены.

Подписаться на новости (RSS)

Карта сайта

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY