Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Jsem občan EU

Fakultní nemocnice v Motole je státní nemocnicí, ve které náklady za léčbu lze pokrýt z pojištění ve vašem domovském státě, respektive ve státě, kde máte zdravotní pojištění. Pokud máte platný průkaz evropského pojištěnce nebo doklad, který jej nahrazuje, případně doklad o schválené vyžádané péči, nezapomeňte tyto doklady ukázat při vaší návštěvě v nemocnici (viz 1.1). Pakliže jste jeden z těchto dokladů již před Vaší návštěvou lékaře zaregistrovali u pojišťovny VZP, postupujte prosím dle pokynů 1.2.

V případě, že nedisponujete evropským průkazem zdravotního pojištění, náhradním certifikátem či formulářem S2, postupujte prosím dle pokynů 1.3 a 1.4, podle toho, zda máte cestovní pojištění či nikoliv.

Pokud to váš zdravotní stav umožňuje, dostavte se prosím nejprve na Oddělení péče o samoplátce. Přineste si s sebou platný doklad o pojištění a doklad totožnosti. Náklady za vaše ošetření nebo případnou hospitalizaci budou hrazeny vaší domovskou pojišťovnou (mimo případy, které jsou z této úhrady vyloučeny). V naší nemocnici tak uhradíte pouze regulační poplatek, 90 Kč při ošetření na pohotovosti.

 

  • 1.1 Mám evropský průkaz zdravotního pojištění, certifikát, který ho nahrazuje, nebo formulář S2 pro vyžádanou péči

Pokud jste občanem EU či spřízněných států – Švýcarska, Norska, Islandu či Lichtenštejnska, máte nárok čerpat lékařskou péči v jiné z těchto zemí. Rozsah péče je dán dokladem, kterým disponujete.

 

EHIC (European Health Insurance Card)

S platnou kartičkou evropského pojištění (European Health Insurance Card) máte nárok na čerpání zdravotní péče akutní nebo takové, abyste se nemuseli předčasně vrátit do Vašeho domovského státu. Oproti tomu nemáte nárok čerpat péči plánovanou (takovou péči, za kterou jste cíleně vycestovali do České republiky). V případě, že takovou péči chcete čerpat ve FN Motol, je třeba zajistit si formulář S2. Před návštěvou našeho zařízení si prosím zkontrolujte platnost Vaší kartičky v pravém dolním rohu. Jestliže platnost průkazu již vypršela, je třeba si nechat z pojišťovny poslat certifikát nahrazující průkaz. Pokud nemáte ani platný průkaz ani náhradní certifikát, budete postupovat jako nepojištěný pacient (viz 1.4 nebo 1.3 pokud máte cestovní pojištění).

Náhradní certifikát k EHIC

Náhradní certifikát k Vašemu průkazu je třeba si nechat vystavit, pakliže Váš průkaz již není platný a jste například v období čekání na průkaz nový, popřípadě jste o nový ještě nezažádali. S tímto průkazem máte nárok na péči ve stejném rozsahu jako s kartičkou EHIC po dobu jeho omezené platnosti.

Formulář S2

Pokud máte zájem o zdravotní péči v České republice, která není akutní, ale plánovaná, jednou z možností je vyžádat si formulář S2 (resp. E112) od Vaší domácí pojišťovny. S tímto formulářem jste oprávněni čerpat plnou péči pro konkrétní účel v ČR a výdaje budou účtovány přímo pojišťovně. Standardně je k jeho vystavení třeba předložit dosavadní lékařské zprávy, potvrzení z cílové nemocnice, že v ní budete léčen, a odhad nákladů. S žádostí o odhad nákladů za plánovanou zdravotní péči se neváhejte obrátit na naše oddělení.

Evropská směrnice o právech pacientů na přeshraniční péči umožňuje pojištěncům čerpat plánovanou zdravotní péči v jakémkoliv zdravotnickém zařízení kdekoliv v EU i bez souhlasu pojišťovny (formuláře S2). Náklady za poskytnutou péči si hradí pojištěnec sám a následně požádá svou domácí pojišťovnu o proplacení nákladů. Pojišťovna však proplácí náklady do výše ceny této zdravotní péče v domovském státě. Například: výkon v Německu stojí 1000 EUR, ve Francii 1500 EUR, pacient je Němec, který podstoupí výkon ve Francii. Výkon si zde zaplatí a německá pojišťovna mu proplatí 1000 EUR a zbylou částku hradí klient sám.

Pro více informací se obraťte na svou pojišťovnu nebo Centrum mezistátních úhrad. Pokud máte o takovou péči v naší nemocnici zájem, neváhejte nás kontaktovat. 

 

Pokud disponujete jedním z výše uvedených dokladů, je třeba jej po Vašem příjezdu zaregistrovat na pobočce některé z českých pojišťoven. Tato registrace se provádí zdarma. Pakliže přijdete do FN Motol bez registrace Vašeho dokladu, můžeme ji provést za Vás. 

Více informací o úhradách zdravotní péče v rámci EU můžete najít na stránkách Centra mezistátních úhrad.

 

  • 1.2 Mám potvrzení o nároku čerpání lékařské péče

V případě, že jste před příjezdem do FN Motol Váš doklad o pojištění již zaregistrovali, budete v naší nemocnici považováni za veřejně pojištěné pacienty a není třeba, abyste chodili na naše oddělení. S potvrzením o registraci od české pojišťovny můžete jít rovnou k lékaři. Před vyšetřením uhradíte pouze regulační poplatek (90 Kč pohotovost).

 

  • 1.3 Mám cestovní nebo mezinárodní pojištění

Pokud jste občanem EU a spřízněných zemí bez evropského dokladu o pojištění, existují další možnosti úhrady za Vaši léčbu. Máte-li uzavřeno cestovní pojištění nebo privátní pojištění v domovské zemi, které platí mezinárodně, je možné ho ve FN Motol přímo využít. Tzn., že za léčbu neplatíte vy osobně, ale my posíláme fakturu přímo na pojišťovnu, pokud je to možné. Takové využití je však podmíněno písemnou garancí Vaší pojišťovny, že vyšetření uhradí, kterou musíme obdržet ještě před vyšetřením. To znamená, že vy jako pacient musíte před vyšetřením svou pojišťovnu kontaktovat a zjistit, zda máte na léčbu u nás skutečně nárok. Pokud ano, vyžádáte si od pojišťovny garanci, kterou mohou k nám zaslat emailem nebo faxem. Pokud garanci budeme mít, úhrada nebude požadována od Vás. Pokud jste klientem mezinárodní pojišťovny Cigna, není třeba ji nijak kontaktovat. S touto pojišťovnou spolupracujeme přímo.

Pokud máte uzavřené pojištění u české komerční pojišťovny, postupujte prosím stejně jako pacienti mimo EU dle 2.1.

V případě, že pojišťovna nemůže poskytnout garanci, nebo Vaše vyšetření z nějakých důvodů nebude hradit (např. výluky z pojištění), jste jako pacient povinen vyšetření uhradit sám – viz 1.4.

 

  • 1.4 Nemám žádné pojištění

V případě, že nedisponujete žádným pojištěním, které byste u nás mohli využít k úhradě za lékařskou péči, náklady za ni jste povinen uhradit vy jako pacient (v případě dítěte do 18 let jeho rodič nebo zákonný zástupce). Pokud nepřicházíte v době, kdy je naše oddělení zavřené, a váš zdravotní stav to dovoluje, je třeba se před vyšetřením dostavit na naše oddělení. Zde zaplatíte zálohu ve 100% výši odhadované ceny zdravotní péče. Na základní vyšetření (tzn. bez RTG, UZ, CT, MRI, krevních testů a dalších specializovaných vyšetření) vybíráme zálohu 1000 Kč. V případě, že se předpokládá specializovanější a komplexnější vyšetření, provedeme individuální odhad, na základě kterého stanovíme výši zálohy. Po vyšetření bude Vaše záloha zúčtována a částku vyrovnáme. Pakliže je konečná cena nižší než Vaše záloha, peníze vrátíme. Pokud je naopak vyšší, jste jako pacient povinen chybějící obnos uhradit.

Možnosti platby naleznete zde.

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

developed by MEDIA FACTORY