Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Nejsem občan EU

  • 2.1. Jsem pojištěn u komerční pojišťovny v ČR (Slavia, Maxima, Uniqa, Ergo – dříve Victoria Völksbanken, VZP pro cizince, Inter Partner - AXA Assistance)

FN Motol spolupracuje se všemi komerčními pojišťovnami v České republice – Slavia, Maxima, Uniqa, Ergo, VZP pro cizince a Inter Partner - AXA Assistance. Jste-li pojištěncem jedné z nich, je možné vystavit fakturu za Vaše vyšetření přímo na danou pojišťovnu. Pokud se chystáte na vyšetření do FN Motol a chcete, aby bylo hrazeno Vaší pojišťovnou, je třeba dodržet následující postup.

V případě pojišťoven Uniqa, Ergo, VZP pro cizince a Inter Partner - AXA Assistance je třeba pojišťovnu s dostatečným předstihem informovat o Vašich zdravotních potížích a úmyslu navštívit naši nemocnici. Sama pojišťovna nás pak kontaktuje a informuje o tom, zda bude Vaše vyšetření hradit. V případě pojišťoven Slavia a Maxima není třeba volat dopředu, pojištění ověřujeme na našem oddělení.

Po vyšetření bude na našem oddělení posouzena lékařská zpráva a v případě nejasností týkajících se úhrady bude lékařská zpráva poslána na pojišťovnu k dalšímu posouzení. Zvláštní pozornost věnujte prosím výlukám z pojištění (tedy potížím, jejichž léčbu pojišťovny nehradí), které se týkají především: dlouhodobých potíží (těch, které vznikly před uzavřením pojistné smlouvy – např. hypertenze, alergie, artróza atd.), potíží kosmetického charakteru (např. akné, mateřská znaménka), pohlavních chorob (např. syfilis, HIV, kapavka atd.), potíží vzniklých po požití omamných látek a psychických potíží. Dále dbejte na rozsah své pojistné smlouvy. Komplexní pojištění standardně pokrývá několik následujících kontrol po prvním ošetření se stejnou diagnózou, která byla shledána likvidní (pojišťovna zaplatí výdaje). Oproti tomu pojištění na nutnou a neodkladnou péči obvykle hradí pouze první ošetření, následující kontroly hradí pacient.

V případě, že bude úhrada za Vaši pojistnou událost – vyšetření lékařem nebo hospitalizaci – garantována pojišťovnou, od Vás jako pacienta, nebude platba požadována. Výjimkou je technicko-administrativní poplatek za specializované ambulance, který není hrazen pojišťovnou VZP pro cizince. Tento poplatek tedy vybíráme od klientů VZP pro cizince a to pouze v případě, kdy jsou vyšetřeni bez žádanky a v běžných ordinačních hodinách. Se žádankou, v akutním zdravotním stavu a v pohotovosti se poplatek nevybírá. Tento poplatek činí 300 Kč.

Pokud Vaše pojišťovna vyšetření hradit nebude, jste Vy, jako pacient, povinen vyšetření uhradit na našem oddělení. Informace o možnostech platby u nás naleznete zde.

 

  • 2.2. Mám cestovní nebo mezinárodní pojištění

Máte-li uzavřeno cestovní pojištění nebo privátní pojištění v domovské zemi, které platí mezinárodně, je možné ho ve FN Motol přímo využít. Tzn., že za léčbu neplatíte Vy osobně, ale my posíláme fakturu přímo na pojišťovnu, pokud je to možné. Takové využití je však podmíněno písemnou garancí Vaší pojišťovny, že vyšetření uhradí, kterou musíme obdržet ještě před vyšetřením. To znamená, že Vy jako pacient musíte před vyšetřením svou pojišťovnu kontaktovat a zjistit, zda máte na léčbu u nás skutečně nárok. Pokud ano, vyžádáte si od pojišťovny garanci, kterou mohou k nám zaslat emailem nebo faxem. Pokud garanci budeme mít, úhrada nebude požadována od Vás. Pokud jste klientem mezinárodní pojišťovny Cigna, není třeba ji nijak kontaktovat. S touto pojišťovnou spolupracujeme přímo.

V případě, že pojišťovna nemůže poskytnout garanci, nebo Vaše vyšetření z nějakých důvodů nebude hradit (např. výluky z pojištění), jste jako pacient povinen vyšetření uhradit sám – viz 2.3.

 

  • 2.3. Nemám žádné pojištění

V případě, že nedisponujete žádným pojištěním, které byste u nás mohli využít k úhradě za lékařskou péči, náklady za ni jste povinen uhradit vy jako pacient (v případě dítěte do 18 let jeho rodič nebo zákonný zástupce). Pokud nepřicházíte v době, kdy je naše oddělení zavřené, a váš zdravotní stav to dovoluje, je třeba se před vyšetřením dostavit na naše oddělení. Zde od Vás bude vybrána záloha ve 100% výši odhadované ceny. Na základní vyšetření (tzn. bez RTG, UZ, CT, MRI, krevních testů a dalších specializovaných vyšetření) vybíráme zálohu 2000 Kč. V případě, že se předpokládá specializovanější a komplexnější vyšetření, provedeme individuální odhad, na základě kterého stanovíme výši zálohy. Po vyšetření bude Vaše záloha zúčtována a částku vyrovnáme. Pakliže je konečná cena nižší než Vaše záloha, peníze vrátíme. Pokud je naopak vyšší, jste jako pacient povinen chybějící obnos uhradit.

Možnosti platby naleznete zde.

 

  • 2.4. Jsem klientem soukromého zdravotnického zařízení a mám doporučení do FN Motol

FN Motol spolupracuje se soukromými zdravotnickými centry, např. Canadian Medical Care nebo Unicare. V případě, že dané zdravotnické centrum požaduje specializované dovyšetření, následnou nebo plánovanou hospitalizaci, standardně nás předem kontaktuje a garantuje úhradu za Vás. Druhou možností je, že dostanete písemnou garanci v papírové podobě od nich a osobně nám ji předáte. V obou případech, pokud to Váš zdravotní stav a naše otevírací doba umožňuje, dostavte se nejdříve na naše oddělení. Pokud to není možné, navštivte přímo dané zdravotnické pracoviště.

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

developed by MEDIA FACTORY