Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Školní klasifikační práce (bakalářské, diplomové, dizertační)

 

Autor:

Název:

Rok:

Práce:

Pracoviště autora:

Vedoucí/

školitel:

Kotrčová Kateřina, MUDr.

Vyšetření metabolických ukazatelů orgánových změn v programu biochemického monitorování transplantací

2003

disertační

UK, 2. LF, ÚKBP

Doc. MUDr. Richard Průša, CSc.

Chada Martin, MUDr.

Úloha inhibinů A a B ve vývoji a v regulaci reprodukční hypotalamo- hypofýzo- gonadální osy v dětství a pubertě

2003

disertační

UK, 2. LF, ÚKBP

Doc. MUDr. Richard Průša, CSc.

Kotaška Karel, Ing.

Stanovení mutací a genotypové variability v CYP21 genu a jejich vliv na fenotypové projevy kongenitální adrenální hyperplázie

2003

disertační

UK, 2. LF, ÚKBP

Doc. MUDr. Richard Průša, CSc.

Dejmek Petr, Bc.

Stanovení koncentrace selenu v séru novorozenců metodou AAS

2005

diplomová

UK v Praze, Přírodovědecká fakulta

Doc. RNDr. Petr Rychlovský, CSc.

Doc. MUDr. Richard Průša, CSc.

Bronský Jiří, MUDr.

Vyšetření významu peptidů regulujících příjem potravy a nutriční stav u dětí a adolescentů

2006

disertační

UK, 2. LF, ÚKBP

Doc. MUDr. Richard Průša, CSc.

Zikmundová Kateřina, Bc.

Aktivita matrixových metaloproteináz u dyslipidemických pacientů

2006

diplomová

UK v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra analytické chemie

Doc. RNDr. František Novák, CSc.

Prof. MUDr. Richard Průša, CSc.

Bunešová Martina

Role vedoucí laborantky při realizaci systému managementu kvality ve zdravotnické laboratoři

2007

bakalářská

UK, 2. LF, ÚKBP

Prof. MUDr. Richard Průša, CSc.

RNDr. Bedřich Friedecký, Ph.D.

Jindráková Klára

β-talasemie. Indikace a interpretace laboratorních vyšetření

2007

bakalářská

UK, 2. LF, ÚKBP

Prof. MUDr. Richard Průša, CSc.

Kukačka Jiří, Ing.

Identifikace a stanovení metaloproteinů a mateloproteináz v experimentálních modelech a v souborech pacientů

2007

disertační

UK, 2. LF, ÚKBP

Prof. MUDr. Richard Průša, CSc.

Rychtrová Hana

Srovnání analýzy fetálního hemoglobinu a hemoglobinu HbA2 iontoměničovou HPLC a elektroforetickou metodou

2007

bakalářská

UK, 2. LF, ÚKBP

Ing. Jiří Kukačka

Horová Anna

Stanovení stroncia v biologickém materiálu pomocí atomové absorpční spektrometrie

2008

bakalářská

UK, 2. LF, ÚKBP

Ing. Jiří Kukačka, Ph.D.

Kováčová Libuše

Biochemické markery kostního metabolismu u pacientek s postmenopauzální osteoporózou

2008

bakalářská

UK, 2. LF, ÚKBP

MUDr. Jana Čepová, MBA

Kultová Lenka

Vyšetření močových konkrementů urolitiázy

2008

bakalářská

UK, 2. LF, ÚKBP

RNDr. Jiří Zadina, CSc.

Melichová Jana

NK buňky jako základní kámen přirozené imunity

2008

bakalářská

UK, 2. LF, ÚKBP

Prof. MUDr. Richard Průša, CSc.

MUDr. Miroslav Průcha, Ph.D.

Plasová Martina

Možnosti stanovení síranových iontů v biologickém materiálu u pacientů se závažnými poruchami metabolizmu

2008

bakalářská

UK, 2. LF, ÚKBP

Ing. Karel Kotaška, Ph.D.

Tesařová Eva

Stanovení cytostatik používaných v léčbě retinoblastomu pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie

2008

bakalářská

UK, 2. LF, ÚKBP

Ing. Eva Klapková, Ph.D.

Ungerová Iveta

Stanovení methotrexátu a 7-hydroxymethotrexátu metodou HPLC a korelace s imunochemickým stanovením celkového methotrexátu

2008

bakalářská

UK v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra biochemických věd

Prof. MUDr. Jaroslav Dršata, CSc.

Ing. Eva Klapková, Ph.D.

Korberová Alena

Stanovení platinových cytostatik pomocí bezplamenové atomové absorpční spektrometrie

2009

bakalářská

UK v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra biochemických věd

Prof. MUDr. Jaroslav Dršata, CSc.

Ing. Jiří Kukačka, Ph.D.

Vajtr David, MUDr.

Biochemická diagnostika expanzních kontuzí mozku

2009

disertační

UK, 2. LF, ÚKBP

Prof. MUDr. Richard Průša, CSc.

Moučková Štěpánka

Laboratorní stanovení kostních markerů při osteoporóze

2010

bakalářská

UK v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra biochemických věd

Prof. MUDr. Jaroslav Dršata, CSc.

Ing. Marta Pechová

Mishriky Nihad

Analýza kovů a metaloidů v laboratorní medicíně technikou bezplamenové atomové absorpční spektrometrie

2010

bakalářská

FBMI, ČVUT, Kladno

Ing. Jiří Kukačka, Ph.D.

Brabcová Iveta

Zavedení metody na identifiakci genotypů asociovaných s kumarinovou antikoagulační terapií

2011

bakalářská

UK, 2. LF, ÚKBP

Ing. Karel Kotaška, Ph.D.

Moravcová Libuše

Vývoj metody na stanovení albuminu v moči pomocí HPLC

2011

bakalářská

UK, 2. LF, ÚKBP

Ing. Eva Klapková, Ph.D.

Rataj Michal

Detekce genetických variant predikujících pravděpodobnost vzniku kardiovaskulárních komplikací u vybraných rizikových skupin pacientů (dyslipidemie, stabilní a nestabilní angina pectoris)

2011

bakalářská

UK, 2. LF, ÚKBP

Ing. Karel Kotaška, Ph.D.

Korberová Alena, Bc.

Terapeutické monitorování platinových cytostatik u pacientů s onkologickým onemocněním

2011

diplomová

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv.  Alžbety, Bratislava, Slovensko

Ing. Jiří Kukačka, Ph.D.

Daňková Michaela

Význam stanovení SAA a porovnání s CRP a prokalcitoninem

2012

bakalářská

UK 2. LF,
ÚKBP

RNDr. Jiří Zadina, CSc.

Krbec Michal

Porovnání gelové a kapilární elektroforézy bílkovin

2012

bakalářská

UK 2. LF,
ÚKBP

MUDr. Tomáš Franěk

Kučerová Tereza

Stanovení adrenalinu a noradrenalinu v plazmě metodou HPLC

2012

bakalářská

UK 2. LF,
ÚKBP

Ing. Eva Klapková, Ph.D.

Dunovská Kateřina

Stanovení vitaminu D a vitaminu K u pacientek s osteoporózou

2013

bakalářská

UK 2. LF, ÚLCHKB

Ing. Eva Klapková, Ph.D.

Hrušková Karolína

Laboratorní vyšetření cystatinu C u vybraných skupin pacientů

2013

bakalářská

UK 2. LF, ÚLCHKB

Ing. Karel Kotaška, Ph.D.

Vaňková Veronika

Stanovení katepsinu B u pacientů s karcinomem močového měchýře

2013

bakalářská

UK 2. LF, ÚLCHKB

Ing. Karel Kotaška, Ph.D.

Zůnová Hana

Význam různých faktorů v preanalytické fázi laboratorního vyšetření

2013

bakalářská

UK 2. LF, ÚLCHKB

Mgr. Martina Bunešová

Ivica Joško, Mgr.

Studium fluorescenčních prokuktů v mitochondriích po napadení volnými radikály

2013

disertační

UK 2. LF, ÚLCHKB

Prof. RNDr. Jiří Wilhelm, Ph.D.

Jiráková Lucie

Stanovení selenu a manganu v likvoru atomovou absorpční spektrometrií

2014

bakalářská

UK 2. LF, ÚLCHKB

Ing. Karel Kotaška, Ph.D        

Nesčáková Monika

Stanovení vankomycinu a jeho termodegradačních produktů pomocí HPLC

2014

bakalářská

UK 2. LF, ÚLCHKB

Ing. Eva Klapková, Ph.D.

Skřebská Lenka

Nové markery jaterní fibrózy

2014

bakalářská

UK 2. LF, ÚLCHKB

MUDr. Jana Čepová, Ph.D., MBA

Dunovská Kateřina, Bc. Stanovení vitaminu K u pacientů s osteoporózou 2015 diplomová Vysoká škola chemicko-technologická doc. Dr. Zuzana Novotná,
Ing. Eva Klapková, Ph.D.
Seelich Thomas Netzwerk und Fernsteuerung von Point of Care Testing Analysegeräte an der Uniklinik Motol 2017 bakalářská Hochschule Pforzheim, Fakultät für Technik, Německo Prof. Dr. rer. nat. Tobias Preckel
Prof. dr. Ute Marx
Prof. MUDr. Richard Průša, CSc.
Franěk Tomáš, MUDr. Toxikologické, terapeutické a diagnostické monitorování hladin těžkých  kovů 2017 disertační 2. LF UK
ÚLCHKB
Prof. MUDr. Richard Průša, CSc., EuSpLM
Kohutiar Matej, MUDr. Metabolomická analýza napadení mitochondrií volnými radikály 2018 disertační 2. LF UK
ÚLCHKB
prof. MUDr. Richard Průša, CSc., EuSpLM
prof. RNDr. Jiří Wilhelm, Ph.D.
Chmátalová Zuzana, Mgr. Úloha oxidačního stresu u neurodegenerativních chorob 2018 disertační 2. LF UK
ÚLCHKB
MUDr. Alice Skoumalová, Ph.D.

 

 

 

 

 

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY