Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Autotransfuze

Co je to vlastně autotransfuze

Jaké jsou výhody autotransfuze?

Kdo si nemůže nechat odebrat autotransfuzi, neboli jaké jsou její kontraindikace?

Jak je vyšetřen nemocný před odběrem na autotransfuzi?

Jaké je možné riziko odběru?

Důležité upozornění pro nemocného před odběrem autotransfuze

Co je to vlastně autotransfuze?

Jako autotransfuze je označován postup, při kterém je nemocnému vracena jeho vlastní krev odebraná buď před operací nebo i během operace. Nejčastější formou je plánovaná autotransfuze, kdy je s dostatečným předstihem před plánovaným operativním zákrokem nemocnému odebrána jeho vlastní krev do zásoby a ta mu je pak podána v průběhu operace nebo po ní.

Odběr autotransfuzí bývá doporučen u operací s předpokládanou velkou pravděpodobností podání krve, neboli tam, kde se předpokládají větší krevní ztráty během operace. Patří sem hlavně operace ortopedické /náhrady kyčelního a kolenního kloubu, operace páteře/, kardiochirurgické operace, cévní operace a také např. odběr autotransfuze u dárců kostní dřeně.

Z odebrané krve je možné připravit jakýkoliv transfuzní přípravek - červené krvinky, plasmu nebo plnou krev. V naší nemocnici odebíráme plnou krev bez dalšího zpracování na jednotlivé složky. K plánovanému operativnímu zákroku je možné odebrat i více odběrů /odborně říkáme jednomu odběru jedna transfuzní jednotka /.Obvyklý interval mezi dvěma následujícími odběry je 7 dní , poslední odběr se provádí minimálně 3 dny před plánovanou operací. Množství odebrané krve a odběrové schéma stanoví lékař na základě požadavku operatéra, výsledků laboratorního vyšetření, klinického stavu a hmotnosti pacienta. Jeden odběr zpravidla činí 450 ml, u žen někdy 350 ml krve. Krev odebranou k autotransfuzi nelze podat jinému nemocnému.


Jaké jsou výhody autotransfuze?

Každá léčebná metoda, tedy i autotransfuze má své výhody, ale je také nutno počítat i s určitými riziky.

U autotransfuzí výhody převažují. Jednou z výhod , kterou řadíme na prvé místo, je zamezení přenosu závažných infekčních onemocnění, jako je onemocnění AIDS, potransfuzní hepatitida /žloutenka/ a jiné. Další výhodou je to, že u autotransfuze nemůže dojít k tzv. aloimunizaci, což je vytvoření protilátek proti červeným krvinkám, které by mohly být v budoucnu příčinou potransfuzní reakce. Tato situace nastává u pacientů, kteří dostávají opakované transfuze od dárců /tzv.alogenní transfuze/. Velkou výhodou bývá odběr na autotransfuzi právě u těchto pacientů , pokud jsou schopni si autotransfuzi darovat.

Další nezanedbatelnou výhodou je to, že neexistuje věkové omezení jako u klasických odběrů. To znamená, že autotransfuzi můžeme odebrat jak malému dítěti, tak i člověku staršímu 70 let.


Kdo si nemůže nechat odebrat autotransfuzi, neboli jaké jsou její kontraindikace?

Absolutní kontraindikací je sepse neboli generalizovaná infekce organismu, dále stav po infarktu myokardu minimálně 3 měsíce po prodělání, některá jiná onemocnění srdečního svalu, některé srdeční vady a neléčený vysoký krevní tlak. Odběr na autotransfuzi není vhodný u arytmií, epilepsie, cévní mozkové příhody, některých chorob krve a u osob v celkově špatném zdravotním stavu.

O doporučení k odběru autotransfuze rozhoduje ošetřující lékař nemocného, který zhodnotí jeho zdravotní stav. Nemocný před objednáním k odběru autotransfuze musí mít písemný požadavek indikujícího lékaře (žádanku se všemi údaji o jménu, rodném čísle,diagnóze...) spolu s požadavkem na počet odběrů, termínem operace a místem, kde se operace bude provádět.

Ošetřující lékař musí pacienta informovat o možných rizicích, o postupu při odběru u autotransfuze, o všech prováděných povinných testech, o použití alogenní /cizí/ krve v případě potřeby a o tom, že se eventuelně nepoužitá autotransfuze zlikviduje.V případě odběru autotransfuze u dítěte jsou informováni jeho rodiče.

Konečnou odpovědnost za odběr autotransfuze nese transfuzní lékař na úseku autotransfuzí.


Jak je vyšetřen nemocný před odběrem na autotransfuzi?

  • lékař se nemocného dotáže na předchozí prodělaná onemocnění (anamnéza)
  • provádí se základní vyšetření krevního obrazu k posouzení, zda odběr nemůže nemocného poškodit
  • vyšetření lékařem včetně vyšetření krevního tlaku
  • povinně dle předpisu se provádí laboratorní vyšetření na choroby přenášené krví (HIV, žloutenka typu B a C, příjice).

 

Jaké je možné riziko odběru?

Riziko, kterému je vystaven dárce krve, je velmi malé, konkrétně se může jednat o:

  • modřinu v místě vpichu, pokud místo po odběru nebylo řádně stlačeno
  • celkovou nevolnost až mdlobu po odběru, zvláště u pacientů, kteří chtějí rychle opustit odběrové křeslo, nebo u pacientů, kteří přišli k odběru nalačno
  • nehrozí žádné riziko přenosné choroby při odběru, jelikož veškerý materiál, s kterým nemocný přichází do styku. je na jedno použití (vaky,jehly, stříkačky).

 

Důležité upozornění pro nemocného před odběrem autotransfuze:

Nemocný se může před odběrem najíst. Jelikož se odběry provádějí převážně v dopoledních hodinách, doporučujeme lehkou snídani s omezením tuků. Den předem je vhodná i lehká večeře.Velmi důležité je i to, aby pacient den předem vypil alespoň 2 litry tekutin a v den odběru alespoň 0,5 l čaje, aby byl dostatečně zavodněn.Doporučujeme i vzít nápoj sebou k odběru. Samozřejmě je nevhodné požití alkoholu.

Odběr autotransfuzí se provádí na pracovišti Krevní banky v nové budově na uzlu E ve 2.patře zkušenými pracovníky - lékařem a sestrou na moderně vybaveném úseku autotransfuzí.


Objednání k autotransfuzi je možné osobně i telefonicky.
Telefon: 224 435 177

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

Cookies

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY