Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Osvěta: Léčiva vs. doplňky stravy

Nádherně zbarvené podzimní dny skončily a pomalu ale jistě přichází zima, možná i s bílou peřinou. Je dobrý čas vypravit se do lékárny doplnit náplasti, obvazy a další věci, které zmizely z domácích lékárniček během léta. Mnozí z nás možná sáhnou i po vitamínech, minerálních látkách a dalších doplňcích stravy jako možné prevenci pro dny nachlazení a viróz. 

Jen otevřete dveře vaší oblíbené lékárny, vítají vás plné vitríny a police barevných obalů a smršť nejrůznějších názvů, občas i těžce zapamatovatelných.  V šuplících je pak ukryta další část sortimentu lékárny, která má co dělat s naším vychýleným zdravím. Možná i vás napadla otázka: „Liší se zboží vystavené od toho v šuplících?“ Každý lékárník vám pohotově odpoví, že se mezi sebou liší, a to zásadně. 

V šuplících a lednicích jsou nejčastěji léčiva předepisovaná na recept lékařem, některá pak může předepisovat jen konkrétní lékař s určitou kvalifikací a některé předepisování léčiv je vázáno dokonce na konkrétní smlouvy pojišťoven a zdravotnických zařízení. Jestliže vaše zdravotnické zařízení smlouvu nemá, pošle vás lékař tam, kde vám léčivo může být předepsáno, kde smlouvu mají. Zpravidla se jedná o specializovaná centra, či zařízení, která se zaměřují na určitá onemocnění vyžadující biologickou léčbu, či na konkrétní typ onemocnění jakými jsou například roztroušená skleróza, cystická fibróza, a řada dalších. 

Na všechna typově výše vyjmenovaná léčiva, jsou-li u nich splněny požadavky pro jejich předepsaní, pak můžeme od našich pojišťoven obdržet příspěvek v celé či částečné výši. V praxi to znamená, že za léčivo v lékárně buď neplatíme nic, nebo u částečného příspěvku doplácíme v lékárně doplatek, což je rozdíl mezi cenou léčiva a příspěvkem pojišťovny.

Možná jste se setkali i s případem, že si léčivo musíte v lékárně zaplatit v plné výši sami, protože pojišťovna na něj vůbec nic nepřispívá, i přesto vám jej však lékárna bez receptu nevydá. Jiná léčiva například na bolest či teplotu je dnes možné koupit mnohdy třeba i v drogerii. Proč si tedy některá léčiva mohu koupit bez receptu a jiná zase jen s receptem? Ano, stále si povídáme o léčivech a ne o doplňcích stravy, na které zde také dojde.

Principiálně platí, že léčiva, která mohou představovat neúměrné riziko poškození zdraví, pokud jsou použita bez dohledu lékaře nebo pokud jsou často používána nesprávně, užívají se injekčně, infuzně, mění nežádoucím způsobem psychiku či jiné, jsou vázána na lékařský předpis.

Určitou skupinu léčiv opiátových a návykových látek je možno předepsat jen na takzvaný „opiátový předpis“, což je evidovaný a zvláštním pravidlům podléhající formulář s modrým pruhem, léčebné konopí se pak předepisuje na další zvláštní typ receptu a to na „elektronický recept s omezením“. Většina výše uvedený typů léčiv se předepisuje na elektronický recept a lékař vám u tohoto typu receptu předává kódový znak (sérii čísel a písmen, či čárový QR kód) vytištěný na papíru nebo zaslaný textovou případně e-mailovou zprávou (tu si lze v mailové poště otevřít svým rodným číslem). Lékárník pak kódovým znakem odemkne v počítači chráněné recepturní údaje, o vás, lékaři a o léčivu a probere s vámi vydání konkrétního léčiva ať již toho hromadně vyráběného v továrnách, nebo individuálně připraveného v lékárně.

Lékař i lékárník vás dále poučí, jak léčivo užívat, v jakých intervalech, v jaké lékové formě (tablety, kapky, či dávkovací spreje a jiné), s čím léčivo nesmíte kombinovat a v případě potřeby budete upozorněni na mnoho dalších specifik. Léčivo se ve styku s organismem stává lékem a v těle započnou probíhat dva protichůdné děje. Lék působí v těle – léčí (farmakodynamická část účinku léku) a současně probíhá protichůdný proces zbavování se léku tělem - tělo působí na lék tak, aby jej vyloučilo (farmakokinetická část osudu léku v organismu). Všechny tyto procesy jsou u léčiva detailně popsány, aby lékař mohl správně vypočítat a určit účinnou dávku ve vztahu k věku (dávkování se bude lišit u dětí, mladistvých, či seniorů), váze, dále pak zkontrolovat, zda léčivo smí těhotná či kojící žena, přepočítat dávku pro pacienty s poruchou ledvin nebo jater, vyhodnotit léčbu u pacientů pod vlivem návykových látek a další

V případě léčiv na vás pacienty a stejně tak i na lékaře, výrobce myslí a do krabičky nechává vložit příbalový leták, který lze dohledat i na internetu. V příbalovém letáku se dočtete, které nežádoucí účinky se při léčbě mohou objevit, sami pak s lékařem prodiskutujete závažné skutečnosti, o kterých se v příbalovém letáku léčiva nedočtete. Tím přispějete k tomu, aby léčivo bylo neustále prověřováno, že skutečně neublíží ani vám ani dalším uživatelům. U všech léčiv se po celou dobu jejich existence sbírají a vyhodnocují bezpečnostní data a účinnost předepsané dávky léčiva. Všechny zásadní odchylky se zpracovávají a neustále se prověřuje, zda léčivo je pro pacienta přínosem a léčení je účinné a bezpečné.

Právě tímto dlouhým výčtem, co vše platí pro léčivo, jsme se dostali k poměrně krátkému doplnění, jak je to s doplňky stravy.

Léčiva též se někdy používá termín léčivé přípravky (LP) a doplňky stravy (DS) mají zcela odlišný legislativní status a tím pádem i zcela odlišnou cestu k pacientovi. Pro uvedení léčiva na trh je základní podmínkou registrace u Státního ústavu pro kontrolu léčiv nebo Evropské lékové agentury. Nevyhnutelnou součástí registračního procesu léčiva je klinické ověření účinnosti a bezpečnosti, validace výrobního procesu, kontrola složení a nastavení bezpečnostních mechanismů a řada dalších bezpečnostních prvků a kroků.

Naproti tomu nejsou doplňky stravy určeny k léčbě či prevenci onemocnění. Z legislativní definice vyplývají léčebné nebo preventivní účinky pouze pro léčivé přípravky, zatímco mnohdy podobné doplňky stravy jsou definované jako potraviny. Definici doplňků stravy lze nalézt v zákoně č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, jenž doplňky stravy aktuálně vymezuje jako „potraviny, jejichž účelem je doplňovat běžnou stravu, a které jsou koncentrovaným zdrojem vitaminů a minerálních látek nebo dalších látek s nutričním (výživovým) nebo fyziologickým účinkem, obsažených v potravině samostatně nebo v kombinaci, určené k přímé spotřebě v malých odměřených množstvích“. Výroba doplňků stravy probíhá dle pravidel na výrobu např. uzenin či jiných potravin, které mohou mít velké výkyvy v kvalitě (viz. nejrůznější kauzy s potravinami z Polska). 

K uvedení doplňku stravy na trh stačí v České republice pouze oznámení Ministerstvu zdravotnictví. Součástí oznámení je zaslání textu obalu před prvním uvedením doplňku stravy do prodeje. V textu nejsou žádné klinické ani analytické údaje, protože výrobci tato data nemají a nemají, neboť bezpečnostní studie a hodnocení  jsou astronomicky drahá a zákon tuto povinnost výrobcům doplňků stravy neukládá. Doplněk stravy tak v průběhu jeho prodeje nikdo nezkoumá, nikdo nehlásí nežádoucí účinky, nikdo nevyhodnocuje a nezpracovává data při poruše ledvin, jater a jiné, tak jak to známe u léčiv. Ministerstvo zdravotnictví posoudí pouze zdravotní nezávadnost, což znamená, že dlouhodobé užívání doplňků stravy by nemělo vést k poškození zdraví. To, že výrobce doplňků stravy je solidním a skutečně dodrží kvalitu, je kontrolováno jen namátkově. Kontroly provádí Státní zemědělská a potravinářská inspekce, tedy orgán, který kontroluje všechny potraviny.

Co říci závěrem? Orientovat se v záplavě doplňků stravy (ale i kosmetiky či různých jiných produktů) bez rady lékárníka, je velmi obtížné. Nezapomínejte však i na další přínos porady s lékárníkem, je to právě on, kdo vás díky svým vědomostem může namísto mechanického prodeje vámi požadovaného doplňku stravy v určitých případech včas nasměrovat k lékaři. A jak nám život potvrzuje, přijít se zdravotním problémem dříve než později, může mít naprosto zásadní vliv na další kvalitu našeho žití.

text: PharmDr. Veronika Prokešová, LL.M.
foto: iStock, FN Motol

 

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

Cookies

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY