Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Medicína: O deset let mladší aneb jak investovat do víček

Oči a jejich okolí představují komunikační, společenský, emoční, ale i estetický prvek dotvářející osobnost člověka. Víčka tvoří s očima spojené nádoby, ale když ochabnou, poklesnou a obtěžují při vidění, začne tato situace mnoha lidem vadit. A objeví se pak otázky - proč tomu tak je a je možné s tím něco dělat?

 


Víčka a věk

Ochabnutí kůže víček, jejich nakrčení,vrásky - to jsou změny dané především věkem a dědičností. Konzervativní postupy pomocí různých přípravků proti stárnutí kůže mohou tyto změny snad mírně zpomalit nebo spíše zamaskovat, ale podstatu problému nevyřeší. Příčinou jsou degenerativní procesy nejen na povrchu kůže, ale i v hlubokém podkoží. Gravitací se vše horší a někdy je poklesem kůže víček omezeno i vidění. Člověk musí zvedat obočí a někdy i zaklánět hlavu, aby dobře viděl. Také dost vadí nepěkné, klenoucí se váčky tuku pod kůží.

Rejuvenace - svatý grál omlazení

Dnešní metody estetické medicíny dokážou na našem tělezlepšit snad všechno. Jak konzervativní, ale hlavně intervenčnízákroky výrazně vylepšují u motivovaných klientů jejich vzhled.Až tak, že se s trochou nadsázky mluví o tzv. rejuvenaci neboli„omlazení“ organismu. 

Oční lékařství jako součást omlazování

Okuloplastická chirurgie hraje důležitou roli v dotváření estetiky víček. Operace víček jsou výkony invazivní, ale stále více žádané, protože mají dobré a dlouhodobé výsledky.

Blefaroplastika – klíč k rehabilitaci víček

Blefaroplastika neboli plastická úprava víček patří mezi nejčastější zákroky v estetické chirurgii. Operace u horních víček má jak estetický tak funkční - zdravotní rozměr. Z estetického hlediska jde o odstranění přebytku kůže víček (tzv. dermatochalaza), znovuobnovení očnicové rýhy a její částečné vyhlazení. Ze zdravotního hlediska zákrok uvolní zrakovou osu vidění a redukuje nepříjemný pocit tlaku na očích. Operace dolních víček má za cíl pouze estetický efekt spočívající v napnutí a obnovení tvaru víčka.

Předpoklady úspěchu operace

Celkový zdravotní stav pacienta je důležitým předpoklademk optimálnímu výsledku. Například cukrovka, užívání některýchléků ředících krev, užívání kortikoidů, chemoterapeutiknebo imunologických preparátů jsou mnohdy ztěžující jak přivlastním výkonu i v dohodovacím, pooperačním období. Ale anityto celkové zdravotní problémy nejsou dnes zásadní kontraindikacízákroku. Kontraindikací také nejsou ani onemocnění vlastních očí jako je například katarakta, glaukom nebosuché oko. Věk nehraje roli. Důležitou součástí vlastního zákroku je motivace pacienta,jeho přiměřená informovanost a spolupráce s lékařem.

Popis fotografie:

  1. Pacientka před operací horních víček
  2. Ochablost kůže horního víčka
  3. Vyznačení linie řezu 
  4. Stav před operací horních víček
  5. Stav 5 dnů po operaci horních víček
  6. Pacientka 2 měsíce po operaci horních víček

Blefaroplastika horních víček

Před vlastní operací je možné se lehce najíst i napít. Celáoperace je nebolestivá a trvá cca 30 minut. Pacient pohodlněleží, má lehce zavřené oči, může hrát hudba a lékař iklient si spolu povídají. Po desinfekci okolí víček (tvář a očise nezakrývají rouškami), chirurg provede místní umrtvenívíček velmi jemnou jehličkou. Také oči jsou znecitlivěny aplikacíznecitlivujících kapiček.Poté se přistoupí k odstranění přebytku kůže v oblasti kožní rýhyvíčka a případně se redukuje i vyklenující se tuk z podkoží. Kožníranka se nakonec v kožním záhybu uzavře plastickým stehem.Ke konci zákroku jsou již víčka normálně otevřená a pooperačníranka je přelepená úzkou náplastí. (steril - stri). Po operaci pacientodchází v doprovodu a je odvezen do domácího ošetřování.

Blefaroplastika dolních víček

Tento zákrok je prováděn pouze z kosmetického důvodu. Je tooperace mírně složitější než u horních víček (dolní víčka jsou více„krevnatá“) a je také o něco delší. V podstatě je jakousi malouobdobou face - liftu neboli „natažení“ obličeje. Decentním zkrácenímdolního víčka se celá oblast lehce „osvěží“ a napnutímvíčka k zevnímu koutku se částečně „vyhladí“ i okolní oblast tváře.Při operaci lze odstranit i nehezké, vyklenující se tzv. tukovépodkožní váčky.

Pooperační období – vyplatí se nespěchat

Blefaroplastika je zákrok, u kterého se pracuje v terénu bohatězásobeném cévami a nervy. Proto je přirozené, že po operaci jepřítomen otok a mnohdy podkožní modřiny. Bolest není nikdyznačná. Přesto je rozumné po operaci zůstat pár dní doma (optimálníje týden) a být v relativním klidu (posedávat, polehávat,nenamáhat se).Doporučujeme intermitentně chladit okolí očí, užívat léky protibolesti a vyhnout se větší námaze, ale i sluníčku. To jsou ověřenéobecné zásady dobrého hojení jakékoliv operační rány. Delší hojeníje běžné u diabetiků nebo pacientů celkově oslabených. Různépřípravky pro rychlejší hojení (např. Wobenzyn), proti otoku podkoží (Aescin) nebo proti tvorbě jizev (Contratubex) irůzné vitaminy či homeopatika můžeme používat,ale berme jejich efekt s rezervou.Za týden po operaci se vyjmou kožní stehy, otoka modřiny ustupují, ale definitivní stabilizacetrvá i několik dalších týdnů.

Komplikace – vážnější se vyskytují jen velmizřídka

Jako při všech chirurgických zákrocích existujía mohou se přihodit. Je potřeba o nichrámcově vědět. Jsou komplikace lehčí, ale izávažnější. Mezi běžné a méně závažné patřív místě pooperační jizvičky se tvořící drobnécystičky, někdy jsme svědky déle trvajícíhootoku a modřin na tváři, které ale vždyzmizí. Větší pooperační jizva může být problém,vzniká nedodržením rehabilitačníchpokynů, ale u někoho je sklon k jizvámvětší (tzv. keloidní jizvy). Vážnou komplikacíoperace může být nedovřeníhorního víčka nebo tzv. ektropium dolníhovíčka, odchlípení víčka směremven. To jsou nepříjemnosti, kterýmse lze dodržením pravidel plastickéchirurgie vyhnout.Zcela vzácná je komplikace, kdydochází k prokrvácení očnice (většinoupři extrahování tukovýchčástí z hloubi očnice). Zde skutečněmůže dojít až k ohroženízraku, ale je to komplikaceextrémně vzácná.

Limity okuloplastické chirurgie aneb méněje více

Není dobré mít přemrštěné požadavky na dnešníestetickou medicínu. Příroda si nenechá všechnoúplně líbit. Realistické zhodnocení vyšetření avlastního zákroku je postaveno i na psychologickéspolupráci lékaře a klienta. Mnohdy hlavníroli hraje obyčejný selský rozum. A také platíto známé pořekadlo „dvakrát měř a jednou řež.“Jde o to, aby naše rejuvenace, v našem případěvíček, byla přirozená a bezpečná.Všeho s mírou je optimální postup při esteticko- chirurgickém zákroku.

Závěr - nemusíte se bát, ale těšit

Ze všeho co jsme si v článku řekli vyplývá, že definitivněvyhrát boj s časem samozřejmě nejde,ale můžeme ho dnes malinko jakoby ošálit avrátit vzhled o několik let zpátky. A to navíc vevelmi krátké době.Plastika víček není vůbec špatnou investicí. Jsouto uložené peníze přinášející přidanou hodnotuve formě svěžesti a sebevědomí. A to na dlouhoudobu. Jak pravil Shakespeare: „… to je oč tu běží.“

 

 

 

 

 

            text / foto: MUDr. Milan Odehnal, MBA

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY