Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Osvěta: Paliativní tým

Medicína zaznamenala v posledních desetiletích obrovský pokrok v diagnostice a léčbě různých onemocnění. Máme lepší kvalitu života a dosahujeme vyššího věku než naši předkové. Zároveň však narůstá výskyt onkologických onemocnění a dožíváme se pokročilejších stádií chronických chorob. I přes úspěchy moderní medicíny nastávají situace, kdy jsou možnosti léčby prodlužující život vyčerpány a je možná pouze léčba symptomatická. Pro pacienta, jeho blízké a rovněž i pro zdravotníky, kteří o něj pečují, je to velmi nelehká situace.


Potřeba organizace pomoci pacientům s pokročilým nevyléčitelným onemocněním a jejich blízkým vedla ke vzniku relativně nového medicínského oboru - paliativní medicíny. Paliativní péče je definována jako komplexní péče o pacienta se závažným, život ohrožujícím onemocněním, která usiluje především o udržení a pokud možno zlepšení kvality života pacienta, řeší jeho tělesné (bolest a jiné), psychické, sociální a spirituální potíže. Paliativní péče respektuje důstojnost nevyléčitelně nemocných, vychází z preferencí a potřeb pacientů i jejich blízkých a usiluje o to, aby pacient prožil poslední období svého života ve společnosti své rodiny, v prostředí, které zná a kde se cítí dobře, nejlépe tedy doma.

Paliativní péče ctí jedinečnost každého člověka, vnímá pacienta jako unikátní bio-psycho-socio-spirituální osobnost a klade si za cíl naplnění potřeb a přání pacientů se závažným onemocněním. První hospicové zařízení na světě, tak jak jej chápeme dnes, otevřela v Londýně v roce 1967 britská lékařka Cicely Saundersová.

V České republice je průkopnicí hospicového hnutí MUDr. Marie Svatošová, která otevřela v roce 1995 Hospic Anežky České v Červeném Kostelci. Od té doby prodělala paliativní péče v ČR a ve světě velký pokrok, protože potřebu tohoto druhu péče si uvědomují jak pacienti a jejich blízcí, tak i lékaři a jiní zdravotničtí i nezdravotničtí odborníci. V posledních letech se paliativní péče rozvíjí i v českých nemocnicích. Vznikají paliativní lůžková oddělení, paliativní ambulance a také konziliární paliativní týmy. Právě ty byly letos podpořeny v rámci pilotního projektu Ministerstva zdravotnictví ČR „Podpora paliativní péče - zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče“ v rámci Operačního programu „Zaměstnanost“ financovaného z Evropského sociálního fondu.

V sedmi velkých nemocnicích bylo podpořeno sedm konziliárních paliativních týmů pro dospělé a jeden konziliární paliativní tým pro děti. Od června 2019 funguje v rámci tohoto projektu tým podpůrné a paliativní péče pro dospělé pacienty i ve FN Motol. Tento tým se skládá ze dvou lékařů - paliatrů, dvou paliativních sester, dvou psychologů a dvou zdravotně sociálních pracovnic. S paliativním týmem spolupracují pracovníci spirituální péče, algeziologové, kliničtí farmakologové a další odborníci.

Konziliární tým podpůrné a paliativní péče (dále KTPP) nabízí specializovanou péči o pacienty s život ohrožujícím onemocněním. Pomáhá primárnímu ošetřujícímu týmu řešit obtížně ovlivnitelné tělesné, psychické, sociální, spirituální obtíže pacientů. Intervence KTPP je zahájena po dohodě a se souhlasem ošetřujícího lékaře na žádost pacienta, ošetřujícího lékaře, případně blízkých pacienta.

Paliativní tým nabízí podporu komunikace, vyjasnění cílů péče a nastavení plánu péče dle přání a preferencí pacienta i jeho rodiny. Poskytuje konzultace pacientům nejen v terminálním stavu s obtížně zvladatelnými tělesnými symptomy. Provádí podpůrné psychologické a spirituální intervence u pacienta, respektive jeho rodiny, blízkých a pozůstalých. Pomáhá se zmapováním a zhodnocením sociální a finanční situace, hledáním řešení konkrétních problémů, podporuje plánování navazující paliativní péče po propuštění z nemocnice.

Posláním paliativního týmu je podpora a doprovázení pacientů se závažným onemocněním a jejich blízkých v čase, kdy každý člověk potřebuje péči a podporu nejvíc.

text: MUDr. Gricajev Sergej
foto: David Černý 

 

 

 

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

Cookies

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY