Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Osvěta: Paliativní tým

Medicína zaznamenala v posledních desetiletích obrovský pokrok v diagnostice a léčbě různých onemocnění. Máme lepší kvalitu života a dosahujeme vyššího věku než naši předkové. Zároveň však narůstá výskyt onkologických onemocnění a dožíváme se pokročilejších stádií chronických chorob. I přes úspěchy moderní medicíny nastávají situace, kdy jsou možnosti léčby prodlužující život vyčerpány a je možná pouze léčba symptomatická. Pro pacienta, jeho blízké a rovněž i pro zdravotníky, kteří o něj pečují, je to velmi nelehká situace.


Potřeba organizace pomoci pacientům s pokročilým nevyléčitelným onemocněním a jejich blízkým vedla ke vzniku relativně nového medicínského oboru - paliativní medicíny. Paliativní péče je definována jako komplexní péče o pacienta se závažným, život ohrožujícím onemocněním, která usiluje především o udržení a pokud možno zlepšení kvality života pacienta, řeší jeho tělesné (bolest a jiné), psychické, sociální a spirituální potíže. Paliativní péče respektuje důstojnost nevyléčitelně nemocných, vychází z preferencí a potřeb pacientů i jejich blízkých a usiluje o to, aby pacient prožil poslední období svého života ve společnosti své rodiny, v prostředí, které zná a kde se cítí dobře, nejlépe tedy doma.

Paliativní péče ctí jedinečnost každého člověka, vnímá pacienta jako unikátní bio-psycho-socio-spirituální osobnost a klade si za cíl naplnění potřeb a přání pacientů se závažným onemocněním. První hospicové zařízení na světě, tak jak jej chápeme dnes, otevřela v Londýně v roce 1967 britská lékařka Cicely Saundersová.

V České republice je průkopnicí hospicového hnutí MUDr. Marie Svatošová, která otevřela v roce 1995 Hospic Anežky České v Červeném Kostelci. Od té doby prodělala paliativní péče v ČR a ve světě velký pokrok, protože potřebu tohoto druhu péče si uvědomují jak pacienti a jejich blízcí, tak i lékaři a jiní zdravotničtí i nezdravotničtí odborníci. V posledních letech se paliativní péče rozvíjí i v českých nemocnicích. Vznikají paliativní lůžková oddělení, paliativní ambulance a také konziliární paliativní týmy. Právě ty byly letos podpořeny v rámci pilotního projektu Ministerstva zdravotnictví ČR „Podpora paliativní péče - zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče“ v rámci Operačního programu „Zaměstnanost“ financovaného z Evropského sociálního fondu.

V sedmi velkých nemocnicích bylo podpořeno sedm konziliárních paliativních týmů pro dospělé a jeden konziliární paliativní tým pro děti. Od června 2019 funguje v rámci tohoto projektu tým podpůrné a paliativní péče pro dospělé pacienty i ve FN Motol. Tento tým se skládá ze dvou lékařů - paliatrů, dvou paliativních sester, dvou psychologů a dvou zdravotně sociálních pracovnic. S paliativním týmem spolupracují pracovníci spirituální péče, algeziologové, kliničtí farmakologové a další odborníci.

Konziliární tým podpůrné a paliativní péče (dále KTPP) nabízí specializovanou péči o pacienty s život ohrožujícím onemocněním. Pomáhá primárnímu ošetřujícímu týmu řešit obtížně ovlivnitelné tělesné, psychické, sociální, spirituální obtíže pacientů. Intervence KTPP je zahájena po dohodě a se souhlasem ošetřujícího lékaře na žádost pacienta, ošetřujícího lékaře, případně blízkých pacienta.

Paliativní tým nabízí podporu komunikace, vyjasnění cílů péče a nastavení plánu péče dle přání a preferencí pacienta i jeho rodiny. Poskytuje konzultace pacientům nejen v terminálním stavu s obtížně zvladatelnými tělesnými symptomy. Provádí podpůrné psychologické a spirituální intervence u pacienta, respektive jeho rodiny, blízkých a pozůstalých. Pomáhá se zmapováním a zhodnocením sociální a finanční situace, hledáním řešení konkrétních problémů, podporuje plánování navazující paliativní péče po propuštění z nemocnice.

Posláním paliativního týmu je podpora a doprovázení pacientů se závažným onemocněním a jejich blízkých v čase, kdy každý člověk potřebuje péči a podporu nejvíc.

text: MUDr. Gricajev Sergej
foto: David Černý 

 

 

 

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

developed by MEDIA FACTORY