Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Psychosociální intervenční služba FN Motol

Systém psychosociální intervenční služby (SPIS) je celostátní organizace, jejíž činnost podporuje Ministerstvo zdravotnictví ČR ve spolupráci s Národním centrem ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně (NCO NZO). Systém vznikl proto, aby jím vyškolení pracovníci ve zdravotnictví nabízeli a poskytovali první psychickou pomoc příbuzným pacientů nebo svým kolegům - zdravotníkům.

Pomoc příbuzným či pozůstalým pacientů (výjimečně pacientům samým) poskytují zdravotničtí interventi. Cílem je jednorázová podpora těch, kteří jsou těžce zasažení závažnou situací a vykazují známky silné akutní stresové reakce. Jejich stav většinou nevyžaduje pomoc psychologa, postačí podpora interventa, který prošel příslušným výcvikem. Psychosociální podporu zdravotníkům poskytují zdravotničtí peeři. Cílem kolegiální (PEER) péče je krátkodobě podpořit zdravotnické pracovníky zasažené nadlimitní zátěžovou situací spojenou s výkonem povolání.

Pilotní projekt ve FN Motol

Díky podpoře náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Mgr. Jany Novákové, MBA se motolská nemocnice připojila k aktivitám SPIS v září 2018 a v průběhu roku 2019 postupně vznikal Tým psychosociální intervenční služby FNM. Motivovaní zaměstnanci nemocnice absolvovali certifikovaný kurz NCO NZO a tím získali zvláštní odbornou způsobilost poskytovat první psychickou pomoc jako zdravotničtí interventi. Následně se pak připravovali na spuštění ročního pilotního projektu na vybraných pracovištích. Do projektu byla zařazena Klinika anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. LF UK a FN Motol dětí i dospělých, Gynekologicko – porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol, Oddělení urgentního příjmu dětí a Oddělení urgentního příjmu dospělých. Na těchto pracovištích byla služba představena vedoucím lékařům a vrchním sestrám a poté, formou letáčků či prezentací, i ostatním zdravotnickým pracovníkům. Pilotní projekt probíhal od 18. listopadu 2019 do 27. listopadu 2020.

Za dvanáct měsíců projektu proběhlo 24 intervencí, z toho 15x poskytli interventi první psychickou pomoc rodičům dětských pacientů, 5x blízkým či pozůstalým a 4x dospělým pacientům.

 

 

 

Nejčastěji byl intervent přivolán na Gynekologicko – porodnickou kliniku, konkrétně na Novorozenecké oddělení s JIRP, kde jsou léčeny děti se závažnými vrozenými vývojovými vadami a děti předčasně narozené.

 

 

Jak konkrétně intervence probíhá?

Službu mající intervent má pohotovost a čeká na telefonu. V případě potřeby je přivolán ošetřujícím zdravotníkem a přijíždí do nemocnice. Po seznámení se situací poskytne příbuzným či pozůstalým, s jejich svolením, časově neomezenou podporu a pomoc. Nejčastěji se jedná o pomoc se zajištěním základních potřeb, poskytnutí bezpečného prostoru pro emoce, zprostředkování informací od zdravotníků, doprovod a podporu při rozloučení se zemřelým či poskytnutí kontaktů na návazné služby. Zdravotničtí interventi při své práci spolupracují s dalšími podpůrnými složkami nemocnice – Týmem dětské podpůrné péče, s nemocničními duchovními a s Oddělením klinické psychologie.

Tým psychosociální intervenční služby FNM tvoří v současnosti 18 vyškolených zdravotnických pracovníků - interventů (všeobecné sestry, záchranáři, psycholog), kteří poskytují na vyžádání první psychickou pomoc blízkým pacientů, a to nepřetržitě 24 hodin denně, včetně víkendů a svátků.

Od ledna 2021 rozšiřuje tým tuto službu na všechna pracoviště nemocnice a zároveň doplňuje svoji činnost o další rovinu, o kolegiální (PEER) podporu zdravotníků. Tuto podporu nabízí a poskytuje 6 nově vyškolených zdravotnických peerů. Tým má vlastní koordinátorku, organizačně spadá pod úsek Náměstkyně pro ošetřovatelskou péči.

V souvislosti s činností SPIS je naše nemocnice od listopadu 2020 zapojena do projektu Prevence II – „Zmírnění negativních dopadů psychické a fyzické zátěže na nelékařské zdravotnické pracovníky prostřednictvím systémového opatření“, jehož cílem je, mimo jiné, zavedení psychosociální služby ve vybraných zdravotnických zařízeních. V rámci projektu je zaměstnancům FNM k dispozici anonymní telefonická Linka krizové podpory i řada informačních materiálů a letáků NCO NZO. Ve spolupráci s odbornými konzultanty SPIS probíhá opakovaně výběr a proškolování nových peerů a interventů, kteří mají v budoucnu doplnit stávající psychosociální tým nemocnice. 

text: Mgr. Alice Řezníčková
foto: David Černý

 

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY