Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Osvěta: Sdílený lékový záznam

Jak vyplývá již z názvu, je sdílený lékový záznam v  podstatě seznamem předepsaných, případně vydaných léčivých přípravků konkrétnímu pacientovi. Jeho vytvoření bylo umožněno přechodem receptů z listinné formy na formu elektronickou. V dnešní době jsou již téměř všechny recepty vystavovány v elektronické formě.


Lékaři i pacienti si na novou formu receptů zvykli a oceňují především rozšíření možností způsobu komunikace pacienta se svým ošetřujícím lékařem, pacienti pak vedle toho i možnost nechat si, zejména při chronické medikaci, předepsat léky na recept bez nutnosti návštěvy lékaře.  Údaje ze všech předepsaných receptů jsou uloženy v elektronickém úložišti, které je umístěno ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv. Jsou zabezpečeny proti zneužití. Za zákonem přísně stanovených podmínek je možné uložené údaje o farmakoterapii využít pro zvýšení efektivity a bezpečnosti léčby konkrétního pacienta.  A právě k tomu dochází zavedením sdíleného lékového záznamu, který je tak dalším logickým krokem v elektronizaci zdravotnictví v České republice. Lékaři mají v současné době přehled pouze o těch léčivých přípravcích, které sami předepsali, farmaceuti pak vycházejí z informací, které jsou jim přístupné z předložených receptů. V praxi může docházet k tomu, že pacientům mohou být, právě z důvodu nedostupnosti relevantních informací, současně předepsány léčivé přípravky se stejnou účinnou látkou nebo jim mohou být předepsány nevhodné kombinace léčiv. Důsledkem pak může být snížení účinku léčby, zvýšení četnosti nežádoucích účinků, v extrémních případech pak i negativní ovlivnění zdravotního stavu pacienta. Sdílený lékový záznam významným způsobem snižuje nebezpečí výskytu výše popsaných situací a tím zvyšuje bezpečnost pacienta. Ošetřující lékař bude mít nově díky sdílenému lékovému záznamu přehled nejen o všech předepsaných léčivech, ale také o léčivech, která si pacient v lékárně skutečně vyzvedl. Kontrola lékového záznamu farmaceutem v lékárně pak představuje další bezpečnostní pojistku – lékárník zhodnotí údaje obsažené v lékovém záznamu a stejně jako dosud pacienta informuje o všech dalších skutečnostech týkajících se jemu předepsaných léčiv, jako je způsob užití, vhodná doba užití, nevhodnost současného užití léčiva s určitými druhy potravin apod. Zároveň ale bude moci např. odhalit i nežádoucí interakce s léčivy, které si pacient vyzvedl jindy, v jiné lékárně a dlouhodobě je užívá. Sdílený lékový záznam je založen na tzv. principu opt-out, který má zajistit automatickou účast téměř všech pacientů v České republice. Není vyžadován souhlas pacienta s nahlížením lékaře či farmaceuta do jeho lékového záznamu. Pokud si pacient nepřeje, aby údaje o jemu předepsaných a vydaných léčivých přípravcích byly přístupné ošetřujícím lékařům a vydávajícím lékárníkům, může požádat Státní ústav pro kontrolu léčiv o to, aby tato data sdílena nebyla, nebo bude moci využít možnost určit pouze konkrétní poskytovatele, se kterými bude chtít sdílet data. Je možné kdykoliv opětovně projevit souhlas, tedy svůj nesouhlas odvolat.

Rodiče mají také právo projevit nesouhlas s nahlížením lékaře a lékárníka do sdíleného záznamu jejich dětí. Od 1. června 2020, pokud pacient nevysloví aktivně nesouhlas, budou údaje z lékového záznamu přístupné ošetřujícím lékařům, klinickým farmaceutům a vydávajícím lékárníkům. Nahlížet do lékového záznamu pacienta smí jen lékař, se kterým již pacient přišel do kontaktu, například již mu alespoň jednou předepsal lék a pacient si jej vyzvedl. Lékárník a klinický farmaceut může do lékového záznamu nahlédnout pouze při kontaktu s pacientem při výdeji léku v lékárně nebo při poskytování konzultace. Pacient bude mít možnost si ověřit, kdo do jeho lékového záznamu nahlížel. Využití sdíleného záznamu je na začátku a do budoucna by mělo dojít k jeho rozvoji a rozšíření. V aktuální podobě není záznam úplný, neboť v něm nejsou obsaženy údaje o léčivech, které pacienti dostávají při poskytování zdravotní péče v nemocnici, popřípadě ve specializovaných centrech. Právě v těchto centrech se však léčí pacienti se závažnými diagnózami a úplnost lékového záznamu je pro efektivitu a bezpečnost jejich léčby zásadní.   V současné podobě lékového záznamu také nejsou léky, které si pacient kupuje sám. Lékový záznam tak nenahrazuje a ani nahradit nemůže osobní kontakt pacienta s lékařem a lékárníkem. Zpřístupněním důležitých informací ho však může výrazně zkvalitnit. Sdílený lékový záznam, kontrola duplicitního předepisování léků a kontrola interakcí by tedy měla přinést nejenom vyšší míru bezpečí pro pacienta, přehled a kontrolu nad užívanými léky, ale v neposlední řadě bude mít efekt i na snížení nákladů na preskripci jako takovou. Jak bude vypadat využití lékového záznamu v praxi, ukáže praxe. Lékař i lékárník mají při kontaktu s pacientem povinnost zohlednit veškeré dostupné informace, které se vztahují k léčbě pacienta. Vyhodnocení údajů z lékového záznamu si vyžádá určitý čas. Může tedy docházet k prodloužení doby, kterou pacient v ordinaci lékaře a v lékárně stráví.  Je to však čas efektivně věnovaný zkvalitnění péče a zvýšení bezpečnosti péče o pacienta.

text: PharmDr. Alena Tomášková
foto: David Černý

Další informace: 
https://www.epreskripce.cz/sdileny-lekovy-zaznam

 

 

 

 

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

Cookies

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY