Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Technologie: Obměna vybavení Onkologické kliniky - Lineární urychlovač

Dne 11. 2. 2019 byl na radioterapii Onkologické kliniky 2. LF UK a FN Motol zahájen klinický provoz nového lineárního urychlovače, přístroje, který se užívá pro ozařování zhoubných nádorových onemocnění. Instalace nového urychlovače je součástí projektu obměny radioterapeutického vybavení Onkologické kliniky.

Na projekt obměny vybavení Onkologické kliniky jsme se zeptali Ing. Anny Kindlové z Oddělení lékařské fyziky.


V jakém rozsahu probíhá obměna vybavení na radioterapii Onkologické kliniky?

Na jaře loňského roku byla vypsána veřejná zakázka s názvem „FN Motol – Obměna lineárních urychlovačů – 3ks“, jejíž realizace byla zahájena v červenci 2018. V rámci této zakázky se vymění postupně všechny tři lineární urychlovače Onkologické kliniky. Naším cílem je zachování plynulého klinického provozu na ozařovnách, proto je obměna rozdělena do etap, které jsou naplánovány od července 2018 do konce roku 2019. Součástí zakázky je i obnova a rozšíření radioterapeutického verifikačního a plánovacího systému, která proběhla začátkem července 2018. Radioterapeutický verifikační a plánovací systém stejně jako všechny tři lineární urychlovače pocházejí z USA od firmy Varian, dodávku a instalaci zajišťuje tuzemská firma Amedis. Na počátku července 2018, současně s modernizací verifikačního a plánovacího systému byl ukončen provoz prvního – nejstaršího z původních urychlovačů a zahájena rekonstrukce ozařovny a ovladovny. Po ukončení provozu prvního urychlovače byla zavedena odpolední směna na druhém urychlovači, abychom nemuseli razantně snižovat počet léčených pacientů. V říjnu a listopadu 2018 proběhla instalace nového urychlovače, po níž následoval akceptační test výrobce, předání urychlovače, přejímací zkouška, fyzikální měření a příprava na klinický provoz. Po zahájení klinického provozu nového lineárního urychlovače 11. února 2019 jsme na něm během několika dnů naplnili obě pracovní směny, protože bylo třeba co nejrychleji připravit druhý urychlovač k demontáži. Ta proběhla ve dnech 23. a 24. 2., aby mohly být od 25. 2. Zahájeny stavební úpravy druhé ozařovny a ovladovny. Druhý urychlovač by měl být nainstalován během května a června 2019, jeho uvedení do klinického provozu je plánováno na září 2019. V té době již budou probíhat stavební úpravy třetí ozařovny a ovladovny, aby byl třetí nový urychlovač nainstalován a předán do konce letošního roku.

 

 

 

 

 

 

       před rekonstrukcí                 po rekonstrukci

průběh rekonstrukce

Proč je obměna urychlovačů nutná a v čem spočívá hlavní přínos nových urychlovačů ve srovnání s předchozími?

U všech tří lineárních urychlovačů Clinac firmy Varian, používaných na ozařovnách Onkologické kliniky, uplynula doba životnosti, která je výrobcem doporučena na 8 let. Urychlovač v ozařovně č. 1 Clinac 2100C/D byl v provozu od června 2006, druhý urychlovač, identický s prvním, byl uveden do provozu v únoru 2007. Třetí urychlovač – Clinac 600C/D je v provozu od května 2009. Tyto urychlovače již fyzicky i morálně zastaraly, což se projevovalo v poslední době značnou poruchovostí, jejímž důsledkem byly nejen zvýšené náklady, ale především neplánované odstávky urychlovačů, které pacientům přinášely stres a nežádoucí přerušování léčby. Původní urychlovače také neumožňovaly nejmodernější metody radioterapie, které se v současnosti stávají již standardem onkologické péče. Nově instalované lineární urychlovače Truebeam, které nyní na Onkologické klinice nahrazují původní urychlovače Clinac, představují moderní generaci urychlovačů, kterou od předchozí odlišuje nejen design, ale především zvýšená geometrická přesnost, automatizace pohybů jednotlivých komponent urychlovače, intuitivní ovládání, vybavení přídavnými zobrazovacími systémy, a především možnost zavést nové ozařovací techniky a synchronizaci průběhu ozařování s dýchacími pohyby pacienta. Vývoj urychlovačů směřuje především k zpřesnění zaměření terapeutických svazků záření do ozařovaného cílového objemu pacienta. To umožňuje dodat dostatečně vysokou dávku při současném šetření okolních zdravých tkání. Z tohoto hlediska je základním přínosem nových urychlovačů pokročilá ozařovací technika s modulovanou intenzitou svazku, nazývaná VMAT – Volumetric Modulated Arc Therapy. Jedná se o rotační terapii, při7 níž se při ozařování pacienta pohybuje rameno – gantry urychlovače kolem pacienta a zároveň se dynamicky mění pohyb lamel mnoholamelového kolimátoru, rychlost rotace gantry a dávkový příkon. Kombinace všech těchto parametrů přináší nejen přesné zacílení ozařovaného objemu, ale také výrazné zrychlení ozáření pacienta. Proto také výrobce nazval tuto technologii RapidArc, aby zdůraznil její základní rysy – rotační pohyb a rychlost ozáření. Zkrácení ozařovacího času přináší několik výhod. Pro pacienty je zkrácení ozařovacího času nejen příjemnější, ale také znamená snížení nepřesností způsobených pohyby pacienta a jeho orgánů v průběhu ozáření. Z provozního hlediska umožňuje zkrácení ozařovacího času buď navýšení počtu ozařovaných pacientů, nebo provádění častějších kontrol polohy pacienta při ozařování pomocí přídavných zobrazovacích systémů, kterými je urychlovač vybaven.

 

 

 

 

 

 

     před rekonstrukcí          po rekonstrukci

Jakými zobrazovacími systémy jsou nové urychlovače vybaveny?

Všechny tři nové urychlovače jsou vybaveny moderním megavoltážním a kilovoltážním zobrazovacím systémem plně integrovaným do urychlovače. Megavoltážním (MV) zobrazovacím systémem, který se také nazývá elektronický portálový zobrazovač (Electronic Portal Imaging Device – EPID), rozumíme detektor z amorfního silikonu s vysokým rozlišením o ploše 43x43 cm, který je připevněn ke gantry ozařovače pomocí robotického ramene. Detektor je umístěn proti terapeutickému svazku, to znamená, že je pootočen o 180° vůči hlavici ozařovače. Krátká expozice terapeutickým svazkem může tedy sloužit k snímání obrazu pacienta a vyhodnocení jeho aktuální polohy. Nové urychlovače jsou navíc vybaveny speciálním svazkem s nízkou energií (2,5 MV), který je určen pouze pro účely zobrazení a zvýšení kvality obrazu. Velkou výhodou megavoltážního detektoru je portálová dozimetrie, která představuje možnost využití MV detektoru pro dozimetrické účely. Díky této vlastnosti a vhodné softwarové aplikaci lze pomocí megavoltážního detektoru provádět dozimetrické verifikace IMRT a VMAT plánů i kontrolu stability terapeutických svazků a geometrických parametrů ozařovače. Kilovoltážní (kV) zobrazovací systém se skládá z kilovoltážního zdroje a proti němu umístěného kilovoltážního detektoru, které jsou připevněny ke gantry také robotickými rameny, pootočenými o ±90° vůči hlavici ozařovače. Pohyb robotických ramen MV a kV zobrazovacích systémů lze řídit automaticky pomocí ručního ovladače v ozařovně či vzdáleně z ovladovny. Kilovoltážní zobrazovací systém je schopen snímat nejen planární (2D) obrazy, ale také 3D obraz pomocí CT s kuželovým svazkem (cone-beam CT – CBCT), který je možno porovnat s referenčním plánovacím CT. Pro vyhodnocení obrazů a porovnání (matching) s obrazem referenčním se používají softwarové nástroje dostupné přímo na pracovní stanici urychlovače (on-line matching) nebo na vzdálených pracovních stanicích onkologického informačního systému ARIA (off-line matching).

Na závěr

Rekonstrukce, instalace a uvedení do provozu nového lineárního urychlovače se mohla uskutečnit jen díky součinnosti mnoha odborníků různých profesí. Ráda bych tedy na tomto místě vyjádřila poděkování. Za úzkou každodenní spolupráci a porozumění při řešení nesčetných problémů a komplikací patří poděkování lékařům i radiologickým asistentům Onkologické kliniky. Asistentům zároveň děkuji za jejich nadšení a trpělivost při zvládání nové technologie a překonávání počátečních úskalí. Vynikající spolupráce byla a stále pokračuje s Investičním oddělením, Oddělením zdravotnické techniky a Odborem informačních systémů FN Motol, s projektanty, s dodavatelem technologie, se stavební firmou provádějící rekonstrukci i s mnoha dalšími odborníky, kteří se na rekonstrukci podílejí. A v neposlední řadě bych chtěla poděkovat svým kolegům – radiologickým fyzikům za obrovské pracovní i osobní nasazení. Bez vzájemné spolupráce, vstřícnosti a ochoty si nelze realizaci tak velkého projektu, jakým je obměna lineárních urychlovačů, představit. Na úplný závěr bych ráda vyslovila to nejdůležitější. Přání, aby nové vybavení co nejlépe sloužilo našim onkologickým pacientům a pomáhalo v jejich léčbě.

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

Cookies

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY