Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Terapie: Malá jóga

Malá Jóga je projekt, který vznikl z iniciativy MUDr. Anety Sládkové Králové z Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol a Hanky Luhanové, ředitelky České asociace dětské jógy. Cílem Malé Jógy je zajistit onkologicky nemocným dětem z celé České republiky vhodnou pohybovou aktivitu pod vedením zkušených lektorů. Cvičení probíhá v období léčby a bezprostředně po ní, jako prevence ztráty fyzické kondice a pohybových komplikací.

 

Na začátku všeho byla malá Nikolka, která procházela náročnou onkologickou léčbou i s jejími nežádoucími účinky. V případě Nikolky to byla kromě jiného i ztráta schopnosti chůze. Její rehabilitační lékařka MUDr. Aneta Sládková Králová, která je zároveň i jógovou lektorkou, doporučila k probíhající rehabilitaci navíc vyzkoušet s Nikolkou dětskou jógu. Nikolka začala cvičit doma s Hankou Luhanovou. Získala zpět motivaci k samostatnému pohybu a zanedlouho se opět postavila na nohy, začala chodit a po dalším cvičení postupně i běhat.
Ze společného setkání Anety a Hanky vznikla myšlenka propojit i další lektory dětské jógy a onkologicky nemocné děti. V červenci 2016 jejich vize dostala podobu zapsaného spolku Malá Jóga.

Dětská onkologie patří mezi nejmladší medicínské obory a zaznamenala za relativně krátkou dobu své existence zcela dramatické zlepšení úspěšnosti léčby. Se vzrůstající úspěšností léčby a počtem přežívajících pacientů je kladen větší důraz na kvalitu života a roste snaha o zmírnění dlouhodobých následků jak nemoci samotné, tak nežádoucích účinků léčby. Velmi časté jsou komplikace týkající se pohybového ústrojí - omezení pohyblivosti, ztráta schopnosti chůze, ztráta fyzické kondice, vadné držení těla, skolióza, ale také dechové obtíže, trávicí obtíže či obezita. Tyto komplikace lze ovlivnit rehabilitací. Většina onkologické léčby probíhá ambulantně a děti tak její velkou část tráví v domácím prostředí. Kvůli snížené imunitě se nemohou zúčastnit skupinových aktivit. Zatímco je rehabilitace ve zdravotnických zařízeních již standardní součástí komplexní péče, zajištění vhodné pohybové aktivity mimo hospitalizaci je často velmi obtížné. Motivace ke cvičení doma je většinou malá a možnosti rodičů vybízet dítě k fyzické aktivitě jsou omezené. Zejména proto, že rodiče jsou často sami vyčerpaní po fyzické i psychické stránce. Onemocnění a náročná léčba kladou vysoké nároky i na ně. Malá Jóga se proto snaží zajistit dětem zábavnou formou pravidelný pohyb v jejich domácím prostředí právě v době ambulantní léčby.

Proškolení lektoři zajišťují dětem vhodné cvičení v místě jejich bydliště tak, aby bylo minimalizováno riziko infekce a snížila se zátěž spojená s cestováním do zdravotnického zařízení. Odpadá tak časově, fyzicky i finančně náročné dojíždění. Nezanedbatelné je i omezení emočního stresu z lékařského prostředí a personálu, které děti zbytečně vyčerpává. Domácí prostředí je důležité především pro mladší děti, které se cítí v bezpečí, lépe navazují vztah se svým jógovým lektorem a soustředí se na samotnou fyzickou aktivitu. Do rodin s onkologickým pacientem lektor přináší nové impulzy a vítané rozptýlení, často působí i jako psychická podpora, která pomáhá rodičům zvládat nelehkou situaci.

Cvičení pomáhá snižovat riziko rozvoje komplikací nemoci a pomáhá zmírňovat nežádoucí účinky léčby, zejména ty ovlivňující pohybový systém (polyneuropatie, myopatie, vadné držení těla, bolesti kloubů a další), zlepšuje dechové funkce a působí také příznivě na psychiku. Pravidelnou a vhodně zvolenou aktivitou s proškoleným lektorem dochází k výraznému posunu ve fyzické kondici i celkové mobilitě. Díky empatii lektorů a hravé formě cvičení se daří zapojovat i děti, které se dosud jevily spíše pasivně.  

Každý lektor Malé Jógy musí být kvalifikovaný instruktor jógy se specializací na dětskou jógu a vyškolený Českou asociací dětské jógy. V rámci projektu absolvuje každý lektor seminář o problematice onkologicky nemocných dětí na Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a  FN Motol ve spolupráci s Klinikou dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol (KDHO). Po absolvování semináře je lektor podle místa svého bydliště zařazen do databáze Malé Jógy, a když se v jeho okolí objeví dítě, které potřebuje lektora je Malou Jógou kontaktován.

Onkologicky nemocné dítě, které chce využít možnosti cvičení v domácím prostředí v rámci Malé Jógy, potřebuje vždy souhlas ošetřujícího onkologa a vyšetření rehabilitačním lékařem či fyzioterapeutem. Cvičení probíhá nejčastěji 1 – 2 x týdně po dobu 30 - 60 minut. Vždy záleží na fyzické kondici, věku a fázi léčby a dalších faktorech. Součástí každé lekce je nejen samotné cvičení, ale i relaxace a dechová cvičení.

Od února 2016 do května 2020 se do projektu Malé Jógy zapojilo již 95 dětí z víc než 50 měst celé České republiky a v databázi Malé Jógy je již přes 130 proškolených lektorů. Tato čísla každý rok stoupají a ke vhodné pohybové aktivitě se dostává stále víc dětí, kterým je jeho ošetřujícím lékařem toto fyzické cvičení doporučeno. Kontaktovat Malou Jógu může každý, koho se problematika onkologicky nemocných dětí týká – rodiče, jógoví lektoři, fyzioterapeuti i lékaři.

Financování chodu Malé Jógy probíhá částečně spolupodílením rodičů zapojených dětí, většinu vynaložených nákladů však pokrývají sponzorské dary. Díky finanční podpoře jedinců i firem může Malá Jóga školit další lektory a dopřát malým pacientům pohybovou aktivitu včetně zajištění všech pomůcek.

Malá Jóga denně píše další příběhy. Nejsou to jen příběhy samotných dětí, ale i příběhy jejich rodičů, sourozenců, lektorů a všech, co se na projektu Malá Jóga podílí. Mnoho dětí je již po náročné léčbě a následné rehabilitaci zpět mezi kamarády ve škole, některé dál chodí ke „svým“ lektorům na běžné lekce dětské jógy, jiné se věnují jiným zálibám a sportovním aktivitám.

Veškeré důležité informace o Malé Józe pro rodiče, lékaře, fyzioterapeuty, lektory i ty, kdo by chtěli její činnost podpořit, najdete na webových stránkách www.malajoga.com

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY