Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Zdraví: IRISDIAGNOSTIKA

...aneb jak určit nebo neurčit diagnózu z oka

Irisdiagnostika neboli iridologie (iris je latinsky duhovka) je metoda, která hodnotí a predikuje zdravotní stav člověka podle struktury duhovky. Moderním zakladatelem iridologie je maďarský lékař Ignac von Peczely, ale tato metoda je stará a sahá až do starověku. V některých evropských zemích jako je např. Německo nebo Švýcarsko má iridologie silné historické kořeny a i u nás jsou iridologové, kteří tyto služby poskytují.

Oko jako miniaturní mapa těla

Lékař Peczely určil zásady zmapování lidského těla spočívající v projekci jednotlivých orgánů do předem rozdělených sektorů duhovky. Pro připomenutí, duhovka je anatomickou přepážkou v oku členící oko na přední a zadní část. Uprostřed duhovky je na osvit reagující zornička, typická je i struktura duhovky včetně její specifické barvy. Peczely se začal věnovat iridologii po zajímavém podnětu. Všiml si na duhovce své sovy malé černé skvrny, která se objevila poté, co si sova zlomila nohu. Podobnou jizvičku na duhovce pak pozoroval u pacienta, který si zlomil v dětství ruku. Začal proto duhovku podrobně mapovat a sledovat na ní specifické změny spojené s možným patologickým obrazem tělesných orgánů.

Duhovka jako chorobopis

Duhovka oka podle iridologů představuje jakési zmenšené lidské tělo. Lidské orgány jsou „zobrazeny“ v jednotlivých sektorech duhovky (například játra jsou v dolní polovině, plíce v horní atp.) a schematicky znázorněny na speciálních očních mapách. Zajímavé je to, že tyto orgány jsou podle iridologů spojeny s optickým nervem. Podle charakteru nálezů v jednotlivých částech duhovky (například různé skvrny, zašednutí, ztmavnutí) lze vypracovat predikci chorob, které hrozí nebo se mohou časem objevit. Iridologové tak upozorňují na riziko vzniku cukrovky, roztroušené sklerózy, infarktu alergie, artrózy, metabolických onemocnění a odhadují i stav našich emocí. Tvrdí také, že oko má v 80 % zakódované geneticky podmíněné celkové choroby. Na člověka se dívají komplexně a ne podle jednotlivých lékařských odborností, technických, laboratorních a jiných chladných vymožeností medicíny. Někteří používají ke své práci digitální fotografické přístroje a zvětšovací skla (lupy), nicméně někteří z indologů jsou i lékaři. Ti rozumní diagnózy přímo neurčují a připouštějí, že vlastně přesně neví, proč je duhovka zrcadlem našich obtíží nebo rizik.

Věrohodnost iridologie – nelze ji přijmout

Iridologie se dává do souvislosti s takzvanou alternativní medicínou nebo přírodní medicínou. Metoda není založena na vědeckých důkazech a irisdiagnostiku lze těžko seriózně přijmout. Problém je v tom, že většina iridologů často nemá základní zdravotnické vzdělání a mlhavě se orientují nejen v základech anatomie a fyziologie oka, ale i organismu jako takového. Iridologie bohužel ničím nepřispívá vědeckému poznání. To je současný názor odborné medicínské obce.

Odměna 10 000 marek nebyla vyplacena

V roce 1939 byla dvakrát lékařskou společností v Rakousku a v Německu vypsána cena 10 000 marek pro iridologa, který by určil u náhodně vybrané skupiny lidí správnou diagnózu. Osmnáct známých iridologů se o to pokusilo, ale správně nic neurčili. I další studie neprokázaly efektivitu počínání iridologu. Svoji reputaci si také zkazili několika závažnými pochybeními, kdy doporučovali lidem například s cukrovkou, aby nechodili k lékaři a lidem s kardiálními potížemi určili, že onemocnění nemají. Následná soudní jednání byla velmi nepříjemná.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukázky irisdiagnostiky

Iridologie rozlišuje dvě hlavní barvy očí - modrou a hnědou. Zelenoocí lidé mají původní barvu modrou, překrytou hnědooranžovým pigmentem.

Modré oči: čistě modrá barva bez roztrhané duhovky je z metabolického hlediska ten nejlepší typ. Lidé s touto barvou jsou hyperaktivní, občas trpí na překyselení, pokud nemají pH v rovnováze, trpí i jejich klouby. Pokud jedí hodně cukru a výrobků z kravského mléka, mohou být zahlenění.

Zelené oči: lidé mívají velkou kumulaci purinů v těle, slabší ledviny, tudíž bývají zavodnění, trpí na otoky a vysoký krevní tlak. Trápí je dýchací cesty, revma a artritida.

Hnědé oči: hematogenní typ, s hustou viskózní krví. Pokud nemají dobrou životosprávu a pitný režim trpí častěji na srdečně cévní problémy všeho druhu (křečové žíly, Angina pectoris, ateroskleróza, vyšší cholesterol), a to už od nižšího věku. Někdy mívají žlučovitou až agresivní povahu a přetížená játra.

Příklad iridologického „chorobopisu“

„Jste hyperaktivní modrooký typ s krátkým typem trávení. Máte velmi kompaktní duhovku, není moc roztrhaná. To jsou ty nejlepší typy. Panenka je střední velikosti, což je typické pro lidi, kteří nejdou přes mrtvoly, ale ani nejsou extrémně přecitlivělí. Tedy sangvinici, kteří vědí, co chtějí. Mohla byste mít tendence k překyselení organismu. Vidím i trochu bělavých a oranžových pigmentů, což naznačuje jednak velmi jemnou tendenci ke kolísání krevního cukru a možná i malinký náběh na problémy se slinivkou. Víc ale v těchto podmínkách nevidím.“

Oko jako zrcadlo některých nemocí

Je pravdou, že oko není jen „do duše okno“, ale orgánem, na kterém se může odrazit i celkový stav organismus. Odborným očním vyšetřením lze proto leccos zjistit, a nejen to co se děje ve vlastním oku. Oční lékaři tak mohou upozornit na riziko vzniku cévních, imunologických, endokrinologických onemocnění nebo metabolických onemocnění jako je například cukrovka. Ale finální diagnózu (což je odborně a právně již zásadní věc) těchto celkových, systémových onemocnění je možné provést pouze ve spolupráci s jinými erudovanými kolegy.

Abychom nebyli zaujatí…

Irisdiagnostika je placená služba (vyšetření trvá cca 2 hodiny s písemným vyhotovením výsledků) a rozumní indologové by měli pacienta vždy upozornit, že nenahrazují odborné lékařské vyšetření a neurčují diagnózu nebo dokonce léčbu. Nic proti tomu, když se irisdiagnostika stane jakýmsi doplňujícím předobrazem následujícího odborného vyšetření. Obecná a dobře míněná doporučení iridologů jsou nakonec v pořádku, zvláště pokud se klient v rámci prevence nechá celkově vyšetřit u lékaře. Ostatně i lékaři dokážou lidem předpovědět, že když nezmění svůj špatný životní styl, srdeční infarkt nebo mozková příhoda je v budoucnu může potkat. Avšak jen málokdo se zalekne abstraktního varování, dokud je jeho zdravotní stav víceméně v pořádku. Přestat kouřit, začít sportovat a střídměji jíst tak to je něco v čem se lékař a iridolog shodnou.

Pak už nezbývá, než abychom se podívali každý sám sobě do očí. Možná tam najdeme prohřešky proti zdravému životnímu stylu.

Text: MUDr. Milan Odehnal
Ilustrace: iStock

 

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY