Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Centrum reprodukční medicíny a reprodukční genetiky

Centrum reprodukční genetiky je součástí Centra reprodukční medicíny a reprodukční genetiky FN v Motole a 2. LF UK, které vzniklo v roce 1995. Naše "Centrum" je integrovaným pracovištěm Ústavu biologie a lékařské genetiky (embryologie a reprodukční genetika) a Gynekologicko-porodnické kliniky (reprodukční medicína), které svou dlouholetou spoluprací, odborným, personálním, metodickým a unikátním přístrojovým vybavením poskytují komplexní služby párům s poruchami reprodukce na základě nejnovějšího pokroku lékařské genetiky a klinické medicíny.

V rámci Centra reprodukční medicíny a reprodukční genetiky dostávají pacienti pokud možno nejlepší a nejmodernější lékařskou a genetickou péči. Gynekologové integrovaného "Centra" rozvíjejí ultrazvukové a endoskopické metody, které jsou základem pro stanovení správné diagnosy a pro návrh dalšího léčebného postupu.

Detailní vyšetření spermatu (koncentrace a motilita spermií, morfologické hodnocení spermií, molekulárně cytogenetické vyšetření aneuploidií ve spermiích) a spolupráce s Urologickou klinikou FN v Motole umožňují komplexní diagnostiku a terapeutickou péči, včetně chirurgických výkonů na nadvarleti a varleti (tam, kde je sterilita podmíněna azoospermií - nepřítomností spermií v ejakulátu).

Reprodukční genetika se zaměřuje na specializované genetické poradenství u párů s poruchami reprodukce a vyvíjí se v bezprostředním kontaktu se zdokonalujícími se metodami asistované reprodukce.

Zaměřujeme se na zdokonalení prekoncepční genetické diagnostiky s využitím metod molekulární genetiky, molekulární cytogenetiky a klasické cytogenetiky (ve spolupráci s odděleními ÚBLG), a preimplantační genetické diagnostiky ve spolupráci s kolegy ze spolupracujícího centra asistované reprodukce Repromeda.

V embryologické laboratoři jsou díky zkušenostem a nejmodernějšímu technickému vybavení prováděny na vysoké úrovni veškeré výkony a postupy asistované reprodukce známé v současné době.

Centrum zajišťuje i možnost léčby pomocí darovaných gamet a embryí tam, kde je to nezbytné. Standardem je i kryokonzervace spermatu, event. testikulární tkáně u onkologicky nemocných pacientů před započetím onkoterapie, která může vést k poruchám plodnosti. Rozvíjeny jsou metody vedoucí k úspěšné kryokonzervaci oocytů a ovariální tkáně. Ve spolupráci s Gynekologicko-porodnickou klinikou, jejím perinatologickým centrem a naší biochemickou laboratoří v rámci ÚBLG je garantována i následná komplexní péče v graviditě po úspěšné koncepci metodami asistované reprodukce, včetně porodu a období šestinedělí.

Centrum reprodukční genetiky má udělen v rámci Centra reprodukční medicíny a reprodukční genetiky souhlas Ministerstva zdravotnictví s prováděním postupů a metod asistované reprodukce (č. jednací: 25751/2006, datum vydání: 7. 9. 2006).


Tkáňovému zařízení a jeho  spolupracujícím diagnostickým laboratořím  bylo Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL), na základě kontroly provedené v rozsahu oprávnění podle zákona č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách) a podle zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole,  předáno 15. 11. 2013 rozhodnutí o povolení činnosti tkáňového zařízení a diagnostické laboratoře.

Povolení bylo vydáno společnosti Fakultní nemocnice v Motole v rozsahu daném v tomto rozhodnutí.

Centru reprodukční medicíny a reprodukční genetiky byla udělena akreditace školícího pracoviště pro metody asistované reprodukce. Současně působí jako školící pracoviště pro pre- i postgraduální výuku (i v rámci IPVZ Praha). 


 

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY