Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Ceník výkonů

Ceny se rozumějí v Kč bez DPH (jedná-li se o zákrok s léčebným cílem, je výkon osvobozen od účtování DPH).

IVF cyklus - samoplátci
32 541
IVF cyklus bez ET (embryotransferu)
15 643
Naturální cyklus s ET (embryotransferem)
9 500
Naturální cyklus bez ET (embryotransferu)
7 000
Naturální cyklus bez získání oocytu
4 000
Zrušený cyklus před odběrem oocytů
1 500
ICSI (intracytoplasmická injekce spermie) do 1 oocytu
3 000
ICSI každý další oocyt *
1 000
PICSI (intracytoplasmická injekce specificky vyselektované spermie) do 1 oocytu
5 500
PICSI každý další oocyt
1 000
LAISS (laserová selekce imobilních spemií)
3 500
Prodloužená kultivace embryí
3 000
Kontinuální monitoring embryí
bez poplatku
Asistovaný hatching
500
Biopsie pro preimplantační diagnostiku
8 500
EmbryoGlue
2 000
Kryokonzervace embryí (první slámka včetně úhrady skladování do konce kalendářního roku)
3 500
Kryokonzervace embryí (každá další slámka)
1 100
Kryokonzervace oocytů (první slámka včetně úhrady skladování do konce kalendářního roku)
5 000
Kryokonzervace oocytů (každá další slámka)
1 100
Rozmražení a kultivace embryí před KET
2 500
KET (transfer rozmražených embryí)
2 500
TESE/MESA (urologický výkon)
10 000
Zpracování materiálu po TESE/MESA
4 500
Kryokonzervace materiálu TESE/MESA
2 500
Kompletní spermiogram (bez lékařského doporučení) - samoplátci
1 860
Preparace spermií pro IUI (intrauterinní inseminace) - samoplátci
1 500
Kryokonzervace spermií na vlastní žádost
3 500
Kryokonzervace reprodukčních buněk u pacientů před chemoterapií (nebo podobnou toxickou léčbou)
bez poplatku
Poplatek za skladování reprodukčních buněk a tkání (za každý další započatý rok) u neonkologických pacientů
1 500
Poplatek za skladování reprodukčních buněk u onkologických pacientů(od začátku 3. kalendářního roku za každý další rok)
500
Příplatek za zpracování materiálu nevyšetřených nebo pacientů s jiným než negativním nálezem (HIV, HCV, HBV, syfilis aj.)
3 500
Uvolnění reprodukčních buněk a tkání k distribuci mimo FN Motol
1 000
Uhrazení poplatku v souvislosti s léčbou metodami asistované reprodukce s využitím dárcovských spermií
4 000
Uhrazení poplatku v souvislosti s léčbou metodami asistované reprodukce s využitím dárcovských oocytů
38 000
AMH (anti-Mullerian hormon)
720
Specializované proškolení před IVF
bez poplatku
Specializované proškolení před IUI
bez poplatku
Vyplacení náhrady dle zákona o tkáních a buňkách
1 000
Vyplacení náhrady dle zákona o tkáních a buňkách
10 000
Vyplacení náhrady dle zákona o tkáních a buňkách
22 500

*ICSI do většího počtu oocytů (více než 20) z důvodu OHSS je provedení ICSI do více než 20ti oocytů zdarma, tj. pacientka hradí max 22000

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY