Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Slovníček pojmů

AFC    antral follicle count – zhodnocení počtu malých folikulů v klidové fázi v rámci testování rezervy vaječníků

AH    asistovaný hatching, mechanické narušení obalu embrya pro snadnější uhnízdění embrya do děložní sliznice

AMH   Anti-Müllerian hormon – hormon produkovaný nejmenšími míšky ve vaječníku. Stanovení jeho sérové hladiny je velmi dobrou predikcí biologického stárnutí vaječníků. Hladina AMH souvisí s počtem vajíček, která jsou ve vaječníku přítomna a jejichž počet celý život ženy jen klesá. U žen je tento hormon produkován buňkami, které obklopují vajíčko (tzv. buňky granulózy) a reguluje jejich dozrávání. Jeho hladina se s věkem snižuje a je úměrná zásobě vajíček. Ženy s nízkou hodnotou AMH mají malou ovariální rezervu, která se projevuje poruchami ovulace a potížemi s otěhotněním. U žen s vysokou hodnotou tohoto hormonu je vyšší riziko bouřlivé reakce na stimulaci vaječníku a vzniku hyperstimulačního syndromu. Výkon není hrazen ze zdravotního pojištění.

ASISTOVANÁ REPRODUKCE    metody zahrnující manipulaci s lidskými zárodečnými buňkami

ASTENOSPERMIE    nízká pohyblivost spermií (spermie tak nejsou schopny dostat se k vajíčku a oplodnit ho)

BLASTOCYSTA    vývojové stadium embrya, 4. -5. den vývoje

ČASOVÁNÍ KONCEPČNÍHO OPTIMA    stanovení nejvhodnější doby pro početí za pomoci ultrazvukové folikulometrie

EMBRYO    zárodek, vzniká dělením zygoty

ET    embryotransfer – přenos embrya 3. - 5. den plastikovým katetrem do dutiny děložní bez nutnosti anestezie

FERTILIZACE    oplození – splynutí spermie a vajíčka

FOLIKULOMETRIE    měření růstu vajíček pomocí ultrazvuku

GAMETY    pohlavní buňky, ženská gameta – vajíčko, mužská gameta – spermie

HORMONÁLNÍ PROFIL    odběr krve na začátku a ke konci menstruačního cyklu k posouzení aktuálních hladin ženských pohlavních hormonů a hladin hormonů štítné žlázy

HYSTEROSKOPIE    pohled do dutiny děložní v krátké celkové anestezii za pomocí tenké optiky 

ICSI    mikroskopická injekce spermie do oocytu pomocí pipet mikromanipulačního zařízení, z angl. Intra Cytoplasmic Sperm Injection

INDUKCE OVULACE    vyvolání ovulace pomocí tablet či injekcí obsahujících hormony u žen bez spontánně zrajících vajíček

IUI     intrauterinní inseminace - vpravení promytých spermií do dutiny děložní u ženy s průchodnými vejcovody – zkrácení cesty, kterou musí spermie překonat do vejcovodu k vajíčku

IVF    in vitro fertilizace je proces, při kterém se vajíčko oplodňuje spermiemi mimo tělo: in vitro. Je to jedna z metod asistované reprodukce, která se používá při léčbě neplodnosti, metoda vyvinutá původně pro ženy, které nemají průchodné vejcovody. Po hormonální stimulaci jsou v krátké celkové anestezii pod UZ kontrolou odsáta vajíčka, která jsou předána do laboratoře buď ke klasickému IVF – přidání spermií do mističky k vajíčku nebo k ICSI kdy je pomocí mikrojehly spermie do vajíčka injikována.

KET     transfer rozmraženého embrya (kryoembryotransfer)

KONCENTRACE SPERMIÍ    počet spermií v 1 ml ejakulátu. Za normální se považuje koncentrace spermií 15 mil/ 1 ml ejakulátu a více

KONTINUÁLNÍ MONITORING EMBRYÍ   nepřetržité sledování vývoje embryí na monitoru bez nutnosti přenášet embrya mimo kultivační prostor pod mikroskop. Umožňuje sledovat průběh dělení buněk embrya, vybrat nejvhodnější embryo k přenosu do dělohy a tak zvýšit šanci na úspěšné těhotenství.

KRYONOKONZERVACE    zmražení a následné uchovávání reprodukčních buněk pro pozdější použití - kryoprezervace

LAPAROSKOPIE    operace ze skupiny minimálně invazivní chirurgie – v celkové anestezii proniknutí třemi vpichy do dutiny břišní a zhodnocení stavu nitrobřišních orgánů a orgánů v malé pánvi s možností operačních výkonů

MOTILITA SPERMIÍ   pohyblivost spermií

NATURÁLNÍ CYKLUS    je přirozený cyklus ženy, kdy se odebere většinou jedno vajíčko, které dozrálo bez vlivu hormonů

NATURÁLNÍ CYKLUS  S ET     je cyklus, kdy žena není hormonálně stimulovaná nebo podstoupí jen minimální hormonální přípravu, bez celkové anestezie se odeberou vajíčka a po kultivaci v embryologické laboratoři jsou přenesena zpět do dutiny děložní

NATURÁLNÍ CYKLUS BEZ  ET    je cyklus, kdy nezískáme žádné vajíčko (folikul byl prázdný), nebo že se vajíčko spermií neoplodní, nebo embryo dále neroste, tudíž není co do dutiny děložní transferovat.

OLIGOSPERMIE    nízký počet spermií v ejakulátu (snížená tvorba spermií)

OPU     odběr vajíček z vaječníků (OPU – ovum pick-up) probíhá v krátké celkové anestezii (narkóze). V laboratoři dojde k oplození vajíček spermiemi (tzv. oplození „ve zkumavce“). Z oplozeného vajíčka se vyvine embryo, které je pak přeneseno do dělohy. Název „ve zkumavce“ je zavádějící, protože oplodnění in vitro většinou probíhá v Petriho misce.

SPERMIE    mužská pohlavní buňka, gameta

SPERMIOGRAM    zhodnocení počtu a kvality spermií po třídenní pohlavní abstinenci muže, které vypovídá o plodnosti

TESE     (Testicular Sperm Extraction), extrakce spermií přímo z testikulární tkáně

MESA     Microsurgical Epididymal Sperm Aspiration - mikrochirurgická aspirace obsahu epididymis

OOCYT     ženská gameta – pohlavní buňka, vajíčko, ovum, vaječná buňka

PICSI     Preselected IntraCytoplasmic Sperm Injection) - intracytoplasmatická injekce předvybrané spermie, při kterém se k oplodnění používají pouze zralé spermie, u kterých byl prokázán nižší výskyt chromozomálních anomálií.

POSTKOITÁLNÍ TEST     orientační imunologické vyšetření, zda se partneři k sobě biologicky „hodí“ spočívá ve vyšetření hlenu z hrdla děložního ženy několik hodin po pohlavním styku

PRODLOUŽENÁ KULTIVACE     prodloužená kultivace embryí v laboratorních podmínkách

RTG HSC     rentgenová hysterosalpingografie – neinvazivní ambulantní vyšetření průchodnosti vejcovodů pod rentgenovou kontrolou bez nutnosti narkózy 

ULTRAZVUKOVÉ VYŠETŘENÍ MALÉ PÁNVE     neinvazivní vyšetření vaginální sondou 

VAJÍČKO    ženská gameta – pohlavní buňka, vajíčko, ovum, vaječná buňka, oocyt

VSTUPNÍ POHOVOR    rozhovor klienta s lékařem - zahrnuje anamnézu obou partnerů

ZYGOTA   oplozené vajíčko

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY