Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Hospitalizace

Lůžkové oddělení

Na toto oddělení jsou za normálních okolností přijímány děti před plánovaným výkonem (operací či katetrizací) nebo na vyšetření. Sem se také děti vrací z JIRP na doléčení před propuštěním domů. Oddělení má kapacitu 18 lůžek pro děti různého věku a omezený počet rozkládacích křesel pro spaní maminek/rodičů. Dále je zde hrací koutek a jídelna s počítačem a TV. Televize a DVD přehrávače jsou také na většině pokojů. Součástí oddělení je i příjmová kancelář (příjem pacientů).

Telefonní čísla: pracovna sester: 224 432 931

příjem pacientů: 224 432 969 (informace po – pá, 13:00 - 15:00)

Jednotka intenzivní a resuscitační péče (JIRP)

Jedná se o vysoce specializované oddělení, na kterém lékaři i sestry poskytují dětem náročnou odbornou léčbu a péči.

Toto oddělení přijímá především pacienty bezprostředně po ukončení srdeční operace. Po převozu z operačního sálu jsou děti napojeny na dýchací přístroj (umělá plicní ventilace), dostávají do žil velké množství léků a všechny jejich životní funkce jsou neustále sledovány pomocí monitoru. Dostávají také léky tlumící bolest a jsou ve stavu podobném spánku. V této době mohou rodiče, po domluvě s ošetřujícím personálem a po splnění hygienických opatření, své děti krátce navštěvovat. Po stabilizaci zdravotního stavu (dítě si samo dýchá bez pomoci přístroje a je při plném vědomí), může jeden z rodičů o dítě spolu se sestrami přes den pečovat (v době od 10:00 do 20:00). 

Dále se na JIP přijímají děti s vyšší závažností onemocnění a děti bezprostředně po narození, které potřebují okamžitou lékařskou pomoc. V neposlední řadě se zde ošetřují děti po závažnějších katetrizačních výkonech. Všichni tito pacienti se nalézají ve vážném stavu a potřebují zvýšenou péči a dohled zdravotníků. Přesto může, v některých případech, o tyto děti přes den pečovat jeden z rodičů.

Vzhledem k tomu, že naše pracoviště je výjimečné, jediné v ČR, a naši urgentní pomoc potřebují děti stále, bez ohledu na návštěvní dobu, prosíme rodiče, aby chápali, že nelze vždy a v kteroukoliv hodinu umožnit pobyt u lůžka dítěte. Je nutné si uvědomit, že se jedná o JIRP a každý pacient má jiný stupeň intenzivní péče.

Telefonní čísla:  224 432 970, 224 432 973

 

VŠEOBECNÉ INFORMACE O HOSPITALIZACI

Pozvánka k hospitalizaci (pobytu v nemocnici)

Pokud je dítě přijímáno k plánovanému výkonu, dostane obvykle rodina 10 dnů předem písemnou pozvánku. Tato pozvánka obsahuje podrobné informace o všech nutných předoperačních vyšetřeních i o podmínkách pobytu v nemocnici. Jsou-li však pro vás tyto informace nedostačující, obraťte se telefonicky na příjmovou kancelář.

Může se také stát, že budete k hospitalizaci pozváni telefonicky. V takovém případě vám příjmová sestra vše potřebné vysvětlí během telefonátu.

Telefonní číslo – příjmová kancelář: 224 432 969 (v pracovní dny, v době 13:00 - 15:00)

Ubytování rodičů

Pokud si rodiče přejí své dítě v nemocnici doprovázet a pečovat o ně společně se zdravotníky, vždy se jim to snažíme umožnit. Musíme však přihlížet k hygienickým předpisům nemocnice, bezpečnosti pacientů i velmi omezené kapacitě lůžkového oddělení. Naše pracoviště má k dispozici pouze několik rozkládacích křesel, určených pro spaní rodičů/doprovodu. Přednostně proto na oddělení ubytováváme kojící matky a matky malých dětí. Ostatní rodiče mohou přespat na ubytovně v areálu nemocnice. Pokud mají možnost vlastního ubytování v Praze, mohou docházet na oddělení přes den a spát mimo areál nemocnice. Spaní rodičů/doprovodu na jednotce intenzivní a resuscitační péče je zakázáno.

V současné době nabízí motolská nemocnice rodičům dva druhy ubytování:

1. Ubytovna – většinou vícelůžkové pokoje, společná koupelna, kuchyňka. Jde o levnější variantu ubytování (120,- či 200,- Kč/noc), je nutné předložit žádanku, kterou vystaví oddělení, na kterém se dítě léčí. Kojící matky mohou využít lépe vybavené pokoje se sociálním zařízením a ledničkou.

2. Ubytování hotelového typu – hotel se nachází ve stejné budově jako ubytovna, jen má svoji oddělenou recepci. Ubytování si zde rodiče domlouvají sami, není potřeba předložit žádanku. Jedná se o ubytování za komerční cenu.

Více informací: http://www.fnmotol.cz/prakticke-informace/ubytovani-ve-fn-motol/ubytovani-pro-doprovod-pacientu/

Podmínky přítomnosti rodičů v nemocnici

Obecně platí že: 

a)      z provozních a hygienických důvodů je nutné, aby o hospitalizované dítě (bez ohledu na věk dítěte) pečoval celodenně pouze jeden rodič/doprovod, případně je možné střídání rodičů (dle potřeb rodiny);

b)     je-li hospitalizované dítě mladší šesti let a rodič o ně pečuje celodenně, může být přijat jako doprovod dítěte a zdravotní pojišťovna pak hradí jeho pobyt (ubytování v areálu nemocnice, stravu). Tomuto rodiči může být na požádání vystavena neschopenka;

c)      Rodič dítěte staršího šesti let nemůže být přijat jako průvodce, nedostává stravu a za spaní na ubytovně či rozkládacím křesle na oddělení zaplatí 120,- Kč/noc. Nemůže mu být vystavena neschopenka (v odůvodněných případech může ošetřující lékař postoupit žádost o výjimku reviznímu lékaři příslušné zdravotní pojišťovny).

d)     Pokud chtějí spát na ubytovně oba rodiče a u dítěte se střídat, druhý rodič zaplatí vždy (bez ohledu na věk dítěte) 200,- Kč/noc; 

Katetrizační zákrok (vyšetření, léčebný zásah, ablace) - rodič pečuje o dítě celodenně po celou dobu hospitalizace (většinou 2-3 dny) na lůžkovém oddělení, výjimečně na JIRP, a záleží jen na věku dítěte, zda čerpá služby (jídlo, bydlení) nebo si pobyt v nemocnici hradí sám (viz výše).

Operace – v tomto případě je nutné počítat s tím, že pobyt rodiče v nemocnici má několik fází:

  1. Většinou pacienta přijímáme den před plánovanou operací, aby bylo možno provést všechna nutná vyšetření a rodině poskytnout potřebné informace. Jeden z rodičů může přespat na oddělení, případně na nemocniční ubytovně /po domluvě oba dva/ a následující den doprovodit dítě na operační sál. Pro děti je velmi důležité, aby s nimi v tuto dobu byl někdo z rodiny a pomohl jim vyrovnat se se strachem z operace a cizího prostředí.
  2. Dopoledne v den operace /po odjezdu dítěte na operační sál/ si  doprovázející rodič sbalí své i osobní věci dítěte a odjíždí domů (stává se návštěvou), protože se již nemůže o dítě celodenně starat (po operaci potřebuje pacient velmi odbornou péči a proto jsou děti umístěné na JIRP, kde je rodiče mohou po domluvě s lékařem pouze krátce navštěvovat). V odůvodněných případech a po domluvě s kontaktní či ošetřující sestrou může rodič zůstat bydlet na nemocniční ubytovně a pobyt si hradit (120,-Kč/noc bez ohledu na stáří dítěte).
  3. Další etapa nastane po stabilizaci zdravotního stavu dítěte (dýchá samo, bez pomoci dýchacího přístroje, nedostává tlumící léky, vnímá - stále však zůstává na JIRP). Rodiče je proto mohou, za asistence sester, začít krmit, přebalovat, omývat, chovat – zkrátka poskytovat jim péči a psychickou podporu podobnou té domácí (je však nutné si uvědomit, že na tomto oddělení jsou děti proto, že se ještě nalézají ve vážném stavu a potřebují zvýšený dohled, intenzivní léčbu a péči zdravotníků. Není proto možné dopřát jim zcela „domácí režim“). Rodič večer odchází spát na nemocniční ubytovnu nebo mimo nemocnici. Má-li dítě mladší šesti let, může být již přijat jako doprovod a čerpat služby, jak již bylo vysvětleno výše (zdarma spaní na ubytovně, stravu). Rodič dítěte staršího šesti let se může o dítě také celodenně starat, jen si musí náklady spojené s pobytem v nemocnici hradit sám.
  4. Poslední etapou hospitalizace je rekonvalescence dítěte na lůžkovém oddělení. Zde platí pro rodiče stejná pravidla jako na JIRP. Rozdíl je jen v tom, že někteří rodiče mohou spát, pokud máme volná rozkládací křesla, přímo na pokojích dětí.

Stravování rodičů

Rodiče přijatí k dítěti jako doprovod mají pojišťovnou hrazenu stravu. Každý den dopoledne obdrží stravenky do závodní jídelny (jídlo na oddělení se vozí pouze pacientům). V určený čas předají dítě ošetřující sestře a odejdou se najíst. Rodiče dětí starších šesti let se stravují sami. Mohou využít služeb závodní jídelny (hotovostní platba), nebo sítě obchodů a bister v areálu nemocnice.

Osobní věci a cennosti

Nemocnice poskytuje dětem vše potřebné – stravu, léky, pleny, nočník, jídelní židličku, kočárek, hračky, oblečení, dečky apod. Není proto nutné brát s sebou mnoho věcí. Na oddělení jsou velmi omezené úložné prostory a během hospitalizace se rodina i několikrát stěhuje!

Rodiče - lehký  domácí oděv (více variant, rodiče si bohužel nemohou věci vyprat), přezutí, pyžamo, hygienické potřeby, osobní léky.

Miminka a menší děti - vlhčené ubrousky na zadeček, odsávačku mateřského mléka (máme i k zapůjčení), oblíbené hračky apod. Je-li dítě zvyklé jen na jeden druh savičky, lahve na mléko či dudlík, vezměte je také.

Větší děti - pyžamo či pohodlné domácí oblečení, přezůvky, hygienické potřeby, ručník, oblíbenou hračku, knížku, polštářek apod.

Pokud vezmete s sebou do nemocnice mobilní telefon, elektroniku, šperky, větší obnosy peněz či cenné oblečení, činíte tak na vlastní zodpovědnost.

Provoz lůžkového oddělení a JIRP z hlediska doprovázejících rodičů

Každé dítě má na pokoji k dispozici lůžko, noční stolek a malou šatní skříň. Z důvodu zajištění provozu oddělení i hygienických předpisů je nutné udržovat okolo dětí pořádek a čistotu. Rodiče ubytovaní na pokojích dětí ráno složí rozkládací křeslo a uloží lůžkoviny na určené místo.

Na lůžkovém oddělení i JIRP je kuchyňka, kde se skladuje kojenecká strava, či připravují nápoje pro pacienty. Z hygienických důvodů je do kuchyňky povolen vstup pouze zdravotnickému personálu. Potřebnou kojeneckou stravu, kelímek na pití apod. vydává na požádání servírka nebo sestra. Kojenecká strava je připravována centrálně v nemocniční mléčné kuchyni. Hotové mléko/strava se po vydání ohřívá na pokoji dítěte v elektrickém ohříváčku. Připravovat pro dítě zvláštní jídlo je možné pouze po domluvě se staniční sestrou a pouze ve výjimečných případech.

Větším dětem rozdává jídlo servírka poté, co je strava přivezena na oddělení z centrální kuchyně. Děti se stravují v jídelně, na pokoji mají k dispozici černý či ovocný čaj.

Soukromé potraviny dětí a rodičů (podepsané) se ukládají do vyhrazené chladničky v jídelně/herně lůžkového oddělení. Z bezpečnostních důvodů je nutné pít horké nápoje mimo oddělení.

Návštěvy 

Z provozních a hygienických důvodů je žádoucí, aby s hospitalizovaným dítětem pobýval na oddělení pouze jeden rodič; ostatní příbuzní spadají do kategorie návštěva.

Návštěvní hodiny jsou v pracovní dny od 14:00 do 19:00. S ohledem na ostatní pacienty je  nežádoucí, aby u dítěte byly najednou více než dvě osoby. Na pokojích malých dětí  je nutné respektovat soukromí kojících matek. Dětem mladším 15-ti let je vstup na lůžkové oddělení i JIRP zakázán z důvodu nebezpečí přenosu dětských infekčních nemocí.

Na jednotku intenzivní a resuscitační péče je umožněn vstup pouze rodičům dítěte; návštěvám jen ve zcela výjimečných případech, po domluvě s ošetřujícím lékařem.

Parkování

Po dobu hospitalizace dítěte je možné využít nabídku bezplatného parkování v areálu nemocnice. Potvrzení o hospitalizaci dítěte vystaví na požádání ošetřující personál.

Ostatní služby v nemocnici

V areálu nemocnice se nachází několik obchodů s potravinami (včetně lahůdek či zeleniny), obchod s oděvy, květinářství, kadeřnictví, kavárna, několik bankomatů, prodejna dětských knih a hraček, trafika. Dále zde jsou zdravotnické potřeby a několik lékáren.

Nachází se zde také (v části pro dospělé) Prostor ticha – místo vyhrazené pro rozjímání, bohoslužby a další spirituální aktivity poskytované nemocničními duchovními. Více informací: https://www.fnmotol.cz/prakticke-informace/poskytovani-spiritualni-pece

 

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

Cookies

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY