Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Hospitalizace

Lůžkové oddělení

Na toto oddělení jsou za normálních okolností přijímány děti před plánovaným výkonem (operací či katetrizací) nebo na vyšetření. Sem se také děti vrací z JIRP na doléčení před propuštěním domů. Oddělení má kapacitu 18 lůžek pro děti různého věku a omezený počet rozkládacích křesel pro spaní maminek/rodičů. Dále je zde hrací koutek a jídelna s počítačem a TV. Televize a DVD přehrávače jsou také na většině pokojů. Součástí oddělení je i příjmová kancelář (příjem pacientů).

Telefonní čísla: pracovna sester: 224 432 931

příjem pacientů: 224 432 969 (informace po – pá, 13:00 - 15:00)

Jednotka intenzivní a resuscitační péče (JIRP)

Jedná se o vysoce specializované oddělení, na kterém lékaři i sestry poskytují dětem náročnou odbornou léčbu a péči.

Toto oddělení přijímá především pacienty bezprostředně po ukončení srdeční operace. Po převozu z operačního sálu jsou děti napojeny na dýchací přístroj (umělá plicní ventilace), dostávají do žil velké množství léků a všechny jejich životní funkce jsou neustále sledovány pomocí monitoru. Dostávají také léky tlumící bolest a jsou ve stavu podobném spánku. V této době mohou rodiče, po domluvě s ošetřujícím personálem a po splnění hygienických opatření, své děti krátce navštěvovat. Po stabilizaci zdravotního stavu (dítě si samo dýchá bez pomoci přístroje a je při plném vědomí), může jeden z rodičů o dítě spolu se sestrami přes den pečovat (v době od 10:00 do 20:00). 

Dále se na JIP přijímají děti s vyšší závažností onemocnění a děti bezprostředně po narození, které potřebují okamžitou lékařskou pomoc. V neposlední řadě se zde ošetřují děti po závažnějších katetrizačních výkonech. Všichni tito pacienti se nalézají ve vážném stavu a potřebují zvýšenou péči a dohled zdravotníků. Přesto může, v některých případech, o tyto děti přes den pečovat jeden z rodičů.

Vzhledem k tomu, že naše pracoviště je výjimečné, jediné v ČR, a naši urgentní pomoc potřebují děti stále, bez ohledu na návštěvní dobu, prosíme rodiče, aby chápali, že nelze vždy a v kteroukoliv hodinu umožnit pobyt u lůžka dítěte. Je nutné si uvědomit, že se jedná o JIRP a každý pacient má jiný stupeň intenzivní péče.

Telefonní čísla:  224 432 970, 224 432 973

 

VŠEOBECNÉ INFORMACE O HOSPITALIZACI

Pozvánka k hospitalizaci (pobytu v nemocnici)

Pokud je dítě přijímáno k plánovanému výkonu, dostane obvykle rodina 10 dnů předem písemnou pozvánku. Tato pozvánka obsahuje podrobné informace o všech nutných předoperačních vyšetřeních i o podmínkách pobytu v nemocnici. Jsou-li však pro vás tyto informace nedostačující, obraťte se telefonicky na příjmovou kancelář.

Může se také stát, že budete k hospitalizaci pozváni telefonicky. V takovém případě vám příjmová sestra vše potřebné vysvětlí během telefonátu.

Telefonní číslo – příjmová kancelář: 224 432 969 (v pracovní dny, v době 13:00 - 15:00)

Ubytování rodičů

Pokud si rodiče přejí své dítě v nemocnici doprovázet a pečovat o ně společně se zdravotníky, vždy se jim to snažíme umožnit. Musíme však přihlížet k hygienickým předpisům nemocnice, bezpečnosti pacientů i velmi omezené kapacitě lůžkového oddělení. Naše pracoviště má k dispozici pouze několik rozkládacích křesel, určených pro spaní rodičů/doprovodu. Přednostně proto na oddělení ubytováváme kojící matky a matky malých dětí. Ostatní rodiče mohou přespat na ubytovně v areálu nemocnice. Pokud mají možnost vlastního ubytování v Praze, mohou docházet na oddělení přes den a spát mimo areál nemocnice. Spaní rodičů/doprovodu na jednotce intenzivní a resuscitační péče je zakázáno.

V současné době nabízí motolská nemocnice rodičům dva druhy ubytování:

1. Ubytovna – většinou vícelůžkové pokoje, společná koupelna, kuchyňka. Jde o levnější variantu ubytování (120,- či 200,- Kč/noc), je nutné předložit žádanku, kterou vystaví oddělení, na kterém se dítě léčí. Kojící matky mohou využít lépe vybavené pokoje se sociálním zařízením a ledničkou.

2. Ubytování hotelového typu – hotel se nachází ve stejné budově jako ubytovna, jen má svoji oddělenou recepci. Ubytování si zde rodiče domlouvají sami, není potřeba předložit žádanku. Jedná se o ubytování za komerční cenu.

Více informací: http://www.fnmotol.cz/prakticke-informace/ubytovani-ve-fn-motol/ubytovani-pro-doprovod-pacientu/

Podmínky přítomnosti rodičů v nemocnici

Obecně platí že: 

a)      z provozních a hygienických důvodů je nutné, aby o hospitalizované dítě (bez ohledu na věk dítěte) pečoval celodenně pouze jeden rodič/doprovod, případně je možné střídání rodičů (dle potřeb rodiny);

b)     je-li hospitalizované dítě mladší šesti let a rodič o ně pečuje celodenně, může být přijat jako doprovod dítěte a zdravotní pojišťovna pak hradí jeho pobyt (ubytování v areálu nemocnice, stravu). Tomuto rodiči může být na požádání vystavena neschopenka;

c)      Rodič dítěte staršího šesti let nemůže být přijat jako průvodce, nedostává stravu a za spaní na ubytovně či rozkládacím křesle na oddělení zaplatí 120,- Kč/noc. Nemůže mu být vystavena neschopenka (v odůvodněných případech může ošetřující lékař postoupit žádost o výjimku reviznímu lékaři příslušné zdravotní pojišťovny).

d)     Pokud chtějí spát na ubytovně oba rodiče a u dítěte se střídat, druhý rodič zaplatí vždy (bez ohledu na věk dítěte) 200,- Kč/noc; 

Katetrizační zákrok (vyšetření, léčebný zásah, ablace) - rodič pečuje o dítě celodenně po celou dobu hospitalizace (většinou 2-3 dny) na lůžkovém oddělení, výjimečně na JIRP, a záleží jen na věku dítěte, zda čerpá služby (jídlo, bydlení) nebo si pobyt v nemocnici hradí sám (viz výše).

Operace – v tomto případě je nutné počítat s tím, že pobyt rodiče v nemocnici má několik fází:

  1. Většinou pacienta přijímáme den před plánovanou operací, aby bylo možno provést všechna nutná vyšetření a rodině poskytnout potřebné informace. Jeden z rodičů může přespat na oddělení, případně na nemocniční ubytovně /po domluvě oba dva/ a následující den doprovodit dítě na operační sál. Pro děti je velmi důležité, aby s nimi v tuto dobu byl někdo z rodiny a pomohl jim vyrovnat se se strachem z operace a cizího prostředí.
  2. Dopoledne v den operace /po odjezdu dítěte na operační sál/ si  doprovázející rodič sbalí své i osobní věci dítěte a odjíždí domů (stává se návštěvou), protože se již nemůže o dítě celodenně starat (po operaci potřebuje pacient velmi odbornou péči a proto jsou děti umístěné na JIRP, kde je rodiče mohou po domluvě s lékařem pouze krátce navštěvovat). V odůvodněných případech a po domluvě s kontaktní či ošetřující sestrou může rodič zůstat bydlet na nemocniční ubytovně a pobyt si hradit (120,-Kč/noc bez ohledu na stáří dítěte).
  3. Další etapa nastane po stabilizaci zdravotního stavu dítěte (dýchá samo, bez pomoci dýchacího přístroje, nedostává tlumící léky, vnímá - stále však zůstává na JIRP). Rodiče je proto mohou, za asistence sester, začít krmit, přebalovat, omývat, chovat – zkrátka poskytovat jim péči a psychickou podporu podobnou té domácí (je však nutné si uvědomit, že na tomto oddělení jsou děti proto, že se ještě nalézají ve vážném stavu a potřebují zvýšený dohled, intenzivní léčbu a péči zdravotníků. Není proto možné dopřát jim zcela „domácí režim“). Rodič večer odchází spát na nemocniční ubytovnu nebo mimo nemocnici. Má-li dítě mladší šesti let, může být již přijat jako doprovod a čerpat služby, jak již bylo vysvětleno výše (zdarma spaní na ubytovně, stravu). Rodič dítěte staršího šesti let se může o dítě také celodenně starat, jen si musí náklady spojené s pobytem v nemocnici hradit sám.
  4. Poslední etapou hospitalizace je rekonvalescence dítěte na lůžkovém oddělení. Zde platí pro rodiče stejná pravidla jako na JIRP. Rozdíl je jen v tom, že někteří rodiče mohou spát, pokud máme volná rozkládací křesla, přímo na pokojích dětí.

Stravování rodičů

Rodiče přijatí k dítěti jako doprovod mají pojišťovnou hrazenu stravu. Každý den dopoledne obdrží stravenky do závodní jídelny (jídlo na oddělení se vozí pouze pacientům). V určený čas předají dítě ošetřující sestře a odejdou se najíst. Rodiče dětí starších šesti let se stravují sami. Mohou využít služeb závodní jídelny (hotovostní platba), nebo sítě obchodů a bister v areálu nemocnice.

Osobní věci a cennosti

Nemocnice poskytuje dětem vše potřebné – stravu, léky, pleny, nočník, jídelní židličku, kočárek, hračky, oblečení, dečky apod. Není proto nutné brát s sebou mnoho věcí. Na oddělení jsou velmi omezené úložné prostory a během hospitalizace se rodina i několikrát stěhuje!

Rodiče - lehký  domácí oděv (více variant, rodiče si bohužel nemohou věci vyprat), přezutí, pyžamo, hygienické potřeby, osobní léky.

Miminka a menší děti - vlhčené ubrousky na zadeček, odsávačku mateřského mléka (máme i k zapůjčení), oblíbené hračky apod. Je-li dítě zvyklé jen na jeden druh savičky, lahve na mléko či dudlík, vezměte je také.

Větší děti - pyžamo či pohodlné domácí oblečení, přezůvky, hygienické potřeby, ručník, oblíbenou hračku, knížku, polštářek apod.

Pokud vezmete s sebou do nemocnice mobilní telefon, elektroniku, šperky, větší obnosy peněz či cenné oblečení, činíte tak na vlastní zodpovědnost.

Provoz lůžkového oddělení a JIRP z hlediska doprovázejících rodičů

Každé dítě má na pokoji k dispozici lůžko, noční stolek a malou šatní skříň. Z důvodu zajištění provozu oddělení i hygienických předpisů je nutné udržovat okolo dětí pořádek a čistotu. Rodiče ubytovaní na pokojích dětí ráno složí rozkládací křeslo a uloží lůžkoviny na určené místo.

Na lůžkovém oddělení i JIRP je kuchyňka, kde se skladuje kojenecká strava, či připravují nápoje pro pacienty. Z hygienických důvodů je do kuchyňky povolen vstup pouze zdravotnickému personálu. Potřebnou kojeneckou stravu, kelímek na pití apod. vydává na požádání servírka nebo sestra. Kojenecká strava je připravována centrálně v nemocniční mléčné kuchyni. Hotové mléko/strava se po vydání ohřívá na pokoji dítěte v elektrickém ohříváčku. Připravovat pro dítě zvláštní jídlo je možné pouze po domluvě se staniční sestrou a pouze ve výjimečných případech.

Větším dětem rozdává jídlo servírka poté, co je strava přivezena na oddělení z centrální kuchyně. Děti se stravují v jídelně, na pokoji mají k dispozici černý či ovocný čaj.

Soukromé potraviny dětí a rodičů (podepsané) se ukládají do vyhrazené chladničky v jídelně/herně lůžkového oddělení. Z bezpečnostních důvodů je nutné pít horké nápoje mimo oddělení.

Návštěvy 

Z provozních a hygienických důvodů je žádoucí, aby s hospitalizovaným dítětem pobýval na oddělení pouze jeden rodič; ostatní příbuzní spadají do kategorie návštěva.

Návštěvní hodiny jsou v pracovní dny od 14:00 do 19:00. S ohledem na ostatní pacienty je  nežádoucí, aby u dítěte byly najednou více než dvě osoby. Na pokojích malých dětí  je nutné respektovat soukromí kojících matek. Dětem mladším 15-ti let je vstup na lůžkové oddělení i JIRP zakázán z důvodu nebezpečí přenosu dětských infekčních nemocí.

Na jednotku intenzivní a resuscitační péče je umožněn vstup pouze rodičům dítěte; návštěvám jen ve zcela výjimečných případech, po domluvě s ošetřujícím lékařem.

Parkování

Po dobu hospitalizace dítěte je možné využít nabídku bezplatného parkování v areálu nemocnice. Potvrzení o hospitalizaci dítěte vystaví na požádání ošetřující personál.

Ostatní služby v nemocnici

V areálu nemocnice se nachází několik obchodů s potravinami (včetně lahůdek či zeleniny), obchod s oděvy, květinářství, kadeřnictví, kavárna, několik bankomatů, prodejna dětských knih a hraček, trafika. Dále zde jsou zdravotnické potřeby a několik lékáren.

Nachází se zde také (v části pro dospělé) Prostor ticha – místo vyhrazené pro rozjímání, bohoslužby a další spirituální aktivity poskytované nemocničními duchovními. Více informací: https://www.fnmotol.cz/prakticke-informace/poskytovani-spiritualni-pece

 

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY