Fakultní nemocnice v Motole University Hospital in Motol

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Publications

ABSTRACTS IN NATIONAL JOURNALS AND ABSTRACT BOOKS 2008-2013

 1. Kučera,V. Gebauer,R. Matějka,T. Vojtovič,P. Mališová,J. Kaulerová,I. Kuzinová,J. Černá,I. Tláskal,T.: Sledování markerů ischémie při použití chladové kardioplegie u operací na otevřeném srdci u dětí. Abstr 7.konf Čes spol pro mimotělní oběh a podpůrné systémy, 15.17.5. 2008, Martinice: 8-, 2008
 2. Gebauer,R. Černý,Š. Pavel,P. Popelová,J. Hučín,B. Jehlička,P. Škovránek,J.:Korekce Ebsteinovy anomálie trikuspidální chlopně u dospělých pacientů. Abstr Book XVI. výr sjezd Čes kardiol spol, 24.-27.5.2008, Brno: 14-, 2008
 3. Černý,Š. Gebauer,R. Popelová,J. Jehlička,P. Doubek,D. Horáková,S.: Modifikovaná Rossova operace u nemocných s aortální vadou a dilatací kořene aorty. Cor Vasa 50 (11, abstr  III. Sjezd Čes spol kardiovask chir, 6.-7.11.2008, Brno): K 218-219,  2008
 4. Gabriel,O. Gebauer,R.: Paralelní a fontánovská cirkulace – výzva pro anesteziologa.  Cor Vasa 50 (11, abstr III. Sjezd Čes spol kardiovask chir, 6.-7.11.2008, Brno): K 220-,  2008
 5. Selko,M. Vojtovič,P. Tláskal,T. Kříž,J. Morávek,J. Bébrová,E.: Kandidová pyelonefritida u dětí jako komplikace po operaci vrozené srdeční vady. Česko-slov Pediatr 63 (7-8, Abstr VIII. Čes pediatr kongr, 25-27.9. 2008, Jihlava): 398-, 2008
 6. Krupičková,S. Chaloupecký,V. Hučín,B. Tláskal,T. Gebauer,R. Matějka,T. Tax,P. Reich,O. Tomek,V. Škovránek,J.: Výsledky korekce Fallotovy tetralogie v prvním roce života. Abstr Book XVI. výr sjezd Čes kardiol spol, 24.-27.5.2008, Brno: 32-, 2008
 7. Reich,O. Tax,P. Tomek,V. Gilík,J. Škovránek,J. Chaloupecký,V.: Dlouhodobé výsledky perkutánní balonkové valvuloplastiky kritické aortální stenózy u novorozenců. Abstr Book XVI. výr sjezd Čes kardiol spol, 24.-27.5.2008, Brno: 53-, 2008
 8. Reich,O. Tax,P. Lisý,J. Tomek,V. Gilík,J. Matějka,T. Tláskal,T. Chaloupecký,V. Škovránek,J.: Vznik aneurysmatu v místě perkutánní balonkové angioplastiky, rekoarktace aorty bez užití stentu. Abstr Book XVI. výr sjezd Čes kardiol spol, 24.-27.5.2008, Brno: 53-54, 2008
 9. Tax,P. Reich,O. Škovránek,J. Chaloupecký,V. Tláskal,T., Bartáková,H.: Stentování aorty pro její vrozené obstrukce a jejich rezidua. Abstr Book XVI. výr sjezd Čes kardiol spol, 24.-27.5.2008, Brno:  67-, 2008
 10. Tláskal,T. Kučera,V. Vojtovič,P. Tomek,V.: Rekonstrukce aortálního oblouku u novorozenců a kojenců s komplexní vrozenou srdeční vadou s použitím izolované perfuze hlavy. Abstr Book XVI. výr sjezd Čes kardiol spol, 24.-27.5.2008, Brno: 68-69, 2008
 11. Tláskal,T. Vojtovič,P. Škovránek,J.: První zkušenosti s novou metodou řešení stenózy plicních žil u kojenců. Abstr Book XVI. výr sjezd Čes kardiol spol, 24.-27.5.2008, Brno: 68,-2008
 12. Tláskal,T. Chaloupecký,V. Gilík,J.: Remodelace pravé komory srdeční přo biventrikulární korekci vrozených srdečních vad. Abstr Book XVI. výr sjezd Čes kardiol spol, 24.-27.5.2008, Brno: 69-, 2008
 13. Tláskal,T. Gebauer,R. Matějka,T. Kučera,V.: Naše zkušenosti s rekonstrukcí aortálního oblouku ze střední sternotomie s použitím izolované perfúze hlavy. Cor Vasa 50 (11, abstr III. Sjezd Čes spol kardiovask chir, 6.-7.11.2008, Brno): K 217-, 2008
 14. Tláskal,T.: Bezestehová plastika plicních žil u kojenců. Cor Vasa 50 (11, abstr III. Sjezd Čes spol kardiovask chir, 6.-7.11.2008, Brno): K 232-, 2008
 15. Tomek,V. Jičínská,H. Škovránek,J. Gilík,J. Marek,J.: Echokardiografické vyšetření hemodynamiky u léčených plodů s arytmií. Abstr Book XVI. výr sjezd Čes kardiol spol, 24.-27.5.2008, Brno: 70,- 2008
 16. Vojtovič,P. Tláskal,T. Selko,M. Hostaša,J. Chaloupecký,V. Reich,O. Gebauer,R. Matějka,T.: Hemodynamické změny při odloženém uzávěru hrudníku u novorozenců po operaci vrozené srdeční vady. Abstr Book XVI. výr sjezd Čes kardiol spol, 24.-27.5.2008, Brno: 72-, 2008
 17. Vojtovič,P. Matějka,T.: ECMO centrum v nemocnici univerzitního typu – ano či ne? Abstr 7. konf Čes spol pro mimotělní oběh a podpůrné systémy, 15.-17.5.2008, Martinice: 24-, 2008
 18. Vojtovič,P. Selko,M. Tláskal,T. Gebauer,R. Hučín,B. Matějka,T. Hostaša,J. Chaloupecký,V.: Význam odloženého uzávěru hrudníku v kardiochirurgii novorozenců. Cor Vasa 50 (11, abstr III. Sjezd Čes spol kardiovask chir, 6.-7.11.2008, Brno):  K 233-, 2008
 19. Popelová,J. Neužil,P. Táborský,M. Černý,Š.: Arytmie u vrozených srdečních vad v dospělosti a jejich léčba. Abstr Book 10.symp PS Chlop a vroz srdeč  vady, 28.-29.2. 2008, Pardubice, 2008
 20. Matějka,T. Vojtovič,P. Gebauer,R. Kubuš,P. Janoušek,J. Tomek,V. Tláskal,T.: Chirurgická implantace stimulačního systému u novorozenců s AV blokem III.stupně. Cor Vasa 50 (11, abstr III. Sjezd Čes spol kardiovask chir, 6.-7.11.2008, Brno): K 224-225, 2008
 21. Krupičková, S., Chaloupecký, V., Hučín, B., Tláskal, T., Gebauer, R., Matějka, T., Tax, P., Reich, O., Tomek, V., Škovránek, J.: Výsledky korekce Fallotovy tetralogie v prvním roce života. Medical Tribune CZ, 2008
 22. Brázdil,J. Tláskal,T. Gebauer,R.: Naše zkušenosti s použitím konduitů u pacientů s Fallotovou tetralogií. Cor Vasa 50 (11, abstr III. Sjezd Čes spol kardiovask chir, 6.-7.11.2008, Brno): K 217-, 2008 
 23. Švábová,V.: Diferenciální diagnostika kardiálních symptomů v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost. Abstr Book 3. kongr prim péče, 27.-28.2. 2009, Praha, 2009
 24. Kučera,V. Kaulerová,I. Kuzinová,J. Vojtovič,P. Reich,O. Matějka,T. Tláskal,T.: Sledování specifických markerů ischemie myokardu při použití chladové krystaloidní nebo krevní kardioplegie při operacích srdce u dětí. Abstr Book 13. spol konf slov čes perfuziol, 16.-18.4. 2009, Senec), 7-, 2009
 25. Kučera,V. Kaulerová,I. Kuzinová,J. Vojtovič,P. Chaloupecký,V. Reich,O. Gebauer,R. Tláskal,T.: Hodnoty specifických markerů ischémie myokardu při použití buď chladové krystaloidní nebo krevní kardioplegie při operacích vrozených srdečních vad.  Cor Vasa  51 (suppl 1-CD Abstr XVII. vyr sjezdu Čes kardiol spol, 10.-13.5., Brno), 2009
 26. Janoušek,J.: Herlesova přednáška: poruchy srdečního rytmu u dětí a pacientů s vrozenou srdeční vadou – historické milníky a soudobé výzvy. Cor Vasa  51 (suppl 1- CD Abstr XVII. výr sjezdu Čes kardiol spol, 10.-13.5., Brno), 2009
 27. Tláskal,T.: Korekce atrézie (AOVA) nebo těžké stenózy aorty (AS) s defektem komorového septa (VSD) a normální komorou operací podle Damuse a Bastelliho. Cor Vasa  51 (suppl 1- CD Abstr XVII. výr sjezdu Čes kardiol spol, 10.-13.5., Brno), 2009
 28. Tláskal,T. Gebauer,R. Tax,P.: Primární korekce atrézie plicnice s aortopulmonálními kolaterálami. Cor Vasa  51 (suppl 1-CD Abstr XVII. výr sjezdu Čes kardiol spol, 10.-13.5., Brno), 2009
 29. Tláskal,T. Hučín,B. Gebauer,R. Gilík,J. Vojtovič,P. Kučera,V. Tax,P. Chaloupecký,V. Škovránek,J. Reich,O.: Výsledky korekce anomálního odstupu levé koronární arterie z plicnice (ALCA). Cor Vasa  51 (suppl 1-CD Abstr XVII. výr sjezdu Čes kardiol spol, 10.-13.5., Brno) 2009
 30. Tláskal,T. Matějka,T. Tax,P.: Význam levostranné horní duté žíly (LSVC) v klinice a chirurgii vrozených srdečních vad. Cor Vasa  51 (suppl 1-CD Abstr XVII. výr sjezdu Čes kardiol spol, 10.-13.5., Brno), 2009
 31. Popelová,J. Černý,Š. Gebauer,R. Pavel,P.: Úskalí v léčbě aortálních vad u mladých nemocných. Cor Vasa 51 (1, abstr. 11. symp prac skup chlop a vroz srdeč vady v dospělosti ČKS, 26.-27.2., Pardubice),: 79, 2009
 32. Popelová,J.: Problematika vrozených srdečních vad u dospělých – kardiologická rizika. Abstr Book 3. Kongr prim péče, 27.-28.2., Praha, 2009
 33. Brázdil,J. Tláskal,T. Gebauer,R.: Naše zkušenosti s použitím konduitů u pacientů s Fallotovou tetralogií. Cor Vasa 50 (11, abstr III. Sjezd Čes spol kardiovask chir, 6.-7.11.2008, Brno): K 232-, 2009
 34. Kubuš,P. Gebauer,R.A.  Tomek,V. Rázek,V. Gebauer,R. Matějka,T. Kostelka,M. Janoušek,J.: Vliv místa kardiostimulace na funkci levé komory u dětí s kompletním AV blokem. Cor Vasa 51 (7-8):545-,  2009
 35. Tláskal T, Hučín B, Gebauer R, Gilík J, Vojtovič P, Kučera V, Tax P, Chaloupecký V, Škovránek J, Reich O. Výsledky korekce anomálního odstupu levé koronární arterie z plicnice (ALCA). Abstrakta. XVII. výroční sjezd České kardiologické společnosti. Brno, 10.-13.5.2009
 36. Gabriel,O. Vojtovič,P. Mališová,J. Matějka,T. Cerebrální oximetrie u kardiochirurgických operací dětí s vrozenou srdeční vadou. (16.kongres České společnosti anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny1-3.10.2009 České Budějovice, Sborník abstrakt), 2009
 37. Vojtovič, P. Reich, O. Selko, M.  Hostaša, J. Chaloupecký, V. Tláskal ,T. Matějka, T. Gabriel,O. Sledování hemodynamických změn po sekundárním uzávěru hrudníku u novorozenců po operaci vrozené srdeční vady metodou transpulmonální termodiluce. (Abstr V. česko – slov kongr intenziv med anestez, 26-27.11.2009 Brno) , 2009
 38. Šreflová,R. Němec,P. Gebauer,R. Ondrášek,J. Nečas,J. Kovalová,S. Ošmerová,M. Vršanský,D. Černý,J.: Postižení pravého srdce po primární korekci VSV v dětském věku: reoperace – restituce pravé komory. Cor Vasa 52 (10, abstr IV. Sjezdu ČSKVCH, 4.-5.11.2010, Brno): 676-, 2010
 39. Němec,P. Šreflová,R. Ondrášek,J. Pavlík,P. Gebauer,R.: Reoperace po radikální korekci Fallotovy tetralogie u dospělých nemocných. Cor Vasa 52 (suppl 1: A-220), 2010.
 40. Bukovský,P. Tláskal,T. Chaloupecký,V. Gebauer,R. Matějka,T. Vojtovič,P.: Chirurgická léčba defektu síňového septa s parciálním anomálním návratem plicních žil do horní duté žíly. Cor Vasa 52 (10, abstr IV. Sjezdu ČSKVCH, 4.-5.11.2010, Brno): 659-, 2010
 41. Brázdil,J. Tláskal,T. Gebauer,R. Škovránek,J. Tomek,V.: Naše zkušenost s rekonstrukcí výtokového traktu pravé komory transanulární monikuspidální záplatou. Cor Vasa 52 (10, abstr IV. Sjezdu ČSKVCH, 4.-5.11.2010, Brno): 658-, 2010
 42. Chaloupecký,V. Tláskal,T. Gebauer,R. Tomek,V. Reich,O. Tax,P. Bartáková,H. Kubuš,P. Radvanský,J. Lisý,J. Hadačová,I. Škovránek,J.: Pozdní následky Fontanovy cirkulace u jedinců s funkčně jedinou srdeční komorou.  Čes-slov Pediat  (abstr  IX. Český pediatrický kongres s mezinárodní účastí, 19.-22.5.2010, Olomouc): 62(5) 248-, 2010
 43. Janoušek,J. van Geldorp,I.E. Vangt,W. Delhaas,T. Rázek,V. Kubuš,P. Tomek,V.: LV pacing preserves ventricular synchrony and function in children with AV block and normal heart as compared to RV pacing sites: a multi-center study. Inter akut kardiol 9 (suppl A,  VIII. Čes slov symp o arytmiích a kardiostimulaci, 7.-9.2.2010, Plzeň): A12-, 2010
 44. Gebauer,R.A. Kubuš,P. Materna,O. Janoušek,J. Friedman,R.A.: Clinical dourse and outcome of the congenital long QT syndrome (LQTS) in the young (multicenter study). Inter akut kardiol 9 (suppl A,  VIII. Čes slov symp o arytmiích a kardiostimulaci, 7.-9.2.2010, Plzeň): A10-, 2010
 45. Spurná,O. Hojerová,J. Kubuš,P. Janoušek,J.: Epikardiální stimulace u předškolních dětí. Inter akut kardiol 9 (suppl A,  VIII. Čes slov symp o arytmiích a kardiostimulaci, 7.-9.2.2010, Plzeň): A10-, 2010
 46. Krupičková,S. Chaloupecký,V. Tláskal,T. Hučín,B. Gebauer,R. Reich,O. Škovránek,J.: Vývoj trunkální regurgitace u dětí po korekci arteriálního traktu (PTA).  Cor Vasa  52 (suppl 1: A-141, CD Abstr XVIII. výr sjezdu Čes kardiol spol, 16.-19.5., Brno), 2010
 47. Kubuš,P. Materna,O. Janoušek,J.: Trvalá epikardiální stimulace v časném dětském věku. Inter Akut Kardiol 9 (suppl A,  VIII. Čes slov symp o arytmiích a kardiostimulaci, 7.-9.2.2010, Plzeň): A14-, 2010
 48. Kubuš,P. Materna,O. Janoušek,J.: Trvalá epikardiální stimulace v časném dětském věku.  Cor Vasa  52 (suppl 1: A-149CD Abstr XVIII. výr sjezdu Čes kardiol spol, 16.-19.5., Brno), 2010
 49. Popelová,J. Černý,Š. Gebauer,R. Pavel,P. Jehlička,P. Plasil,P. Doubek,D. Škovránek,J.: Pulmonary hypertension in adults with congenital heart disease – our experience.  Cor Vasa 52 (suppl. 1):103-, 2010
 50. Matějka,T. Vojtovič,P. Tláskal,T. Škovránek,J. Černý,M. Liška,K. Huml,P. Kantor,L. Kokštejn,Z.: Současné možnosti chirurgické ligace otevřené tepenné dučeje u dětí s nízkou porodní hmotností v České republice.  Čes-slov Pediat  (abstr  IX. Český pediatrický kongres s mezinárodní účastí, 19.-22.5.2010, Olomouc): 62(5) 254-255, 2010
 51. Matějka,T. Vojtovič,P. Gebauer,R. Kubuš,P. Janoušek,J. Tomek,V. Tláskal,T..: Chirurgická implantace stimulačního systému u novorozenců s AV blokem III. stupně.  Cor Vasa  52 (suppl 1: A-180, CD Abstr XVIII. výr sjezdu Čes kardiol spol, 16.-19.5., Brno), 2010
 52. Matějka,T. Vojtovič,P. Kubuš,P. Janoušek,J. Škovránek,J.: Kompletní atrioventrikulární  blok u dětí po operaci vrozené srdeční vady. Cor Vasa 52 (10, abstr IV. Sjezdu ČSKVCH, 4.-5.11.2010, Brno): 668-, 2010
 53. Popelová,J. Černý,Š. Gebauer,R. Petr,P. : Spektrum pacientů indikovaných k operaci na pulmonální chlopni, plicnici nebo výtokovém traktu pravé komory. Cor Vasa 52 (10, abstr IV. Sjezdu ČSKVCH, 4.-5.11.2010, Brno): 671-, 2010
 54. Reich,O. Tax,P.: Léčba srdečních vad u dětí katetrizačními intervencemi. Cor Vasa  52 (suppl 1: A-279 CD Abstr XVIII. výr sjezdu Čes kardiol spol, 16.-19.5., Brno), 2010
 55. Škovránek,J.: Péče o děti se srdeční vadou v ČR. Čs Pediat  (abstr  IX. Český pediatrický kongres s mezinárodní účastí, 19.-22.5.2010, Olomouc): 62 (5): 249-250, 2010
 56. Tax,P. Reich,O.: Léčba srdečních vad u dětí katetrizačními intervencemi.  Čs Pediat  (abstr  IX. Český pediatrický kongres s mezinárodní účastí, 19.-22.5.2010, Olomouc): 62(5) 250-251, 2010
 57. Jičínská,H. Tax,P. Vít,P. Rigby,M.: Vrozená píštěl koronární tepny – co o ní víme? Cor  Vasa 52 (suppl  1, CD Abstr XVIII. Výr sjezd Čes kardiol spol, 16.-19.5. 2010, Brno), 2010
 58. Tláskal,T.: Chirurgické řešení aortální stenózy. Cor Vasa  52 (suppl 1: A-329 CD Abstr XVIII. výr sjezdu Čes kardiol spol, 16.-19.5., Brno), 2010
 59. Bukovský,P. Tláskal,T. Chaloupecký,V. Gebauer,R. Matějka,T. Vojtovič,P.: Chirurgická léčba defektu síňového septa s parciálním anomálním návratem plicních žil do horní duté žíly. Cor Vasa 52 (10, abstr IV. Sjezdu ČSKVCH, 4.-5.11.2010, Brno): 659-, 2010
 60. Brázdil,J. Tláskal,T. Gebauer,R. Škovránek,J. Tomek,V.: Naše zkušenost s rekonstrukcí výtokového traktu pravé kommory transanulární monikuspidální záplatou. Cor Vasa 52 (10, abstr IV. Sjezdu ČSKVCH, 4.-5.11.2010, Brno): 658-, 2010
 61. Tláskal,T. Gebauer,R. Bukovský,P. Vojtovič,P. Tomek,V.: Úspěšná operace sedmnáctiletého chlapce s infekční endokarditidou na dvou chlopních při přítomnosti purulentní mediastinitidy. Abstr Book IV. Sjezd Čes spol kardiovas chir, 4.-5.11. 2010, České Budějovice: 37-38, 2010
 62. Tomek,V. Škovránek,J. Gilík,J. Marek,J.: Prenatální kardiologie v České republice. Čs Pediat  (abstr  IX. Český pediatrický kongres s mezinárodní účastí, 19.-22.5.2010, Olomouc): 62(5) 251-252, 2010
 63. Vojtovič,P. Tláskal,T. Matějka,T. Gebauer,R. Reich,O. Kučera,V. Černá,I. Kuzinová,J. Kaulerová,I.: Strategie mimotělní perfuze při operacích na ascendentní aortě či oblouku aorty u novorozenců s vrozenou srdeční vadou.  Sbor abstr 8.mez kong České společnosti pro mimotělní  oběh  a podpůrné systémy, 13.-15.5.2010, Přerov, 12-, 2010
 64. Vojtovič,P. Tláskal,T. Škovránek,J. Reich,O. Matějka,T. Gebauer,R. Kučera,V. Černá,I.: Střednědobé sledování novorozentů operovaných pro komplexní vrozenou srdeční vadu s anomálií ascendentní aorty a aortálního oblouku s ohledem na vedení mimotělní perfuze. Abstr Book IV. Sjezd Čes spol kardiovas chir, 4.-5.11. 2010, České Budějovice: 28-, 2010
 65. Gebauer R, Černý,Š. Pavel,P. Popelová,J. Jehlička,P. Doubek,D. : Kombinované výkony  na 3 a více chlopních u pacientů s vrozenou srdeční vadou. Cor Vasa  53 ( CD ROM, suppl 1, abstr XIX. Výr sjezd Čes Kardiol spol, 1.-4.5. 2011, Brno), 2011
 66. Janoušek,J. Kubuš,P. Krupičková,S. Gebauer,R.A.: Long-term fate of patients with congenital heart disease undergoing cardiac  resynchronization therapy. Cor Vasa  53 ( CD ROM, suppl 1, abstr XIX. Výr sjezd Čes Kardiol spol, 1.-4.5. 2011, Brno), 2011
 67. Durdil,V. Riedlbauchová,L. Janoušek,J. Veselka,J.: Fokální monomorfní komorová tachykardie časně po alkoholové septální ablaci pro hypertrofickou obstrukční kardiomyopatii – kazuistika. Cor Vasa  53 ( CD ROM, suppl 1, abstr XIX. Výr sjezd Čes Kardiol spol, 1.-4.5. 2011, Brno), 2011
 68. Riedlbauchová,L. Krijtová,H. Durdil,V. Janoušek,J. Veselka,J.: Syndrom dlouhého QT a epilepsie – současná manifestace dysfunkce iontových kanálů v srdci a mozku? Význam nových guidelines pro provenci náhlé srdeční smrti do 40 let věku. Cor Vasa  53 ( CD ROM, suppl 1, abstr XIX. Výr sjezd Čes Kardiol spol, 1.-4.5. 2011, Brno), 2011
 69. Krupičková,S. Hučín,B. Chaloupecký,V. Tláskal,T. Reich,O. Gebauer,R. Černý,Š. Popelová,J. Ošmerová,M. Škovránek,J.: Dvacetipětileté zkušenosti Dětského kardiocentra s operacemi aortoventrikulárního tunelu (AVT). Cor Vasa  53 ( CD ROM, suppl 1, abstr XIX. Výr sjezd Čes Kardiol spol, 1.-4.5. 2011, Brno), 2011
 70. Kubuš,P. Vít,P. Zaoral,L. Peichl,P. Gebauer,R.A. Fiala,M. Janoušek,J.: 18 let katetrizační ablace u dětí v České republice: dlouhodobé výsledky. Cor Vasa  53 ( CD ROM, suppl 1, abstr XIX. Výr sjezd Čes Kardiol spol, 1.-4.5. 2011, Brno), 2011
 71. Baumelová,M. Popelová,J. Pavel,P. Gebauer,R. Jehlička,P. Rubáček,M. Čech,M. Černý,Š.: Lze operovat čtyři chlopně u dekompenzovaného kardiaka s plicní hypertenzí? Cor Vasa  53 ( CD ROM, suppl 1, abstr XIX. Výr sjezd Čes Kardiol spol, 1.-4.5. 2011, Brno), 2011
 72. Benešová,M. Černý,Š. Popelová,J.: Přínos RT-3D echokardiografie pro diagnostiku chlopenních vad – vlastní zkušenosti. Cor Vasa  53 ( CD ROM, suppl 1, abstr XIX. Výr sjezd Čes Kardiol spol, 1.-4.5. 2011, Brno), 2011
 73. Jičínská,H. Škovránek,J. Tax,P. Gardiner,H.: Vliv nesrdečních postižení na vývoj kardiovaskulárního systému v prenatálním období. Cor Vasa  53 ( CD ROM, suppl 1, abstr XIX. Výr sjezd Čes Kardiol spol, 1.-4.5. 2011, Brno), 2011
 74. Tláskal,T. Gebauer,R. Reich,O. Kučera,V. Vojtovič,P. Gilík,J.: Rizikové faktory korekce transpozice velkých arterií a dvojvýtokové pravé komory s obstrukcí aortálního oblouku. Cor Vasa  53 ( CD ROM, suppl 1, abstr XIX. Výr sjezd Čes Kardiol spol, 1.-4.5. 2011, Brno), 2011
 75. Tláskal,T. Gebauer,R. Škovránek,J. Tax,P.: Zkušenosti s resekcí velkých fibromů levé komory srdeční u dětí. Cor Vasa  53 ( CD ROM, suppl 1, abstr XIX. Výr sjezd Čes Kardiol spol, 1.-4.5. 2011, Brno), 2011
 76. Kubuš,P. Vít,P. Gebauer,R.A. Materna,O. Janoušek,J.: Klinická a elektrofyziologická charakteristika dětských pacientů s asymptomatickým WPW podstupujících profylaktickou ablaci přídatné síňokomorové spojky. Interv akut kardiol 11 (suppl A, abstr X.čes slov symp o arytmiích a kardiostimulaci s mez účastí, 29.-31.1.2012, Zlín ) : A20-, 2012
 77. Kubuš,P. Gebauer,R.A. Materna,O. Janoušek,J.: Dlouhodobé výsledky léčby dětí s permanentní junkční  reciproční tachykardií. Interv Akut Kardiol  11 ((suppl A, abstr X.čes slov symp o arytmiích a kardiostimulaci s mez účastí, 29.-31.1.2012, Zlín ) : A19, 2012
 78. Spurná,O. Hojerová,J. Skolilová,J. Kubuš,P.: Profil pacientů indikovaných ke katetrizační ablaci arytmií v dětském věku. Interv Akut kardiol 11 ( suppl A. abstr X.čes slov symp o arytmicích a kardiostimulaci s mez účastí, 29.-31.2012, Zlín ) : A44, 2012
 79. Petrák,B. Chaloupecký,V. Černý,M. Jahodová,A. Lisý,J. Kynčl,M. Kalužová,M.: Tuberózní skleróza a její komplikace u dětí sledovaných od novorozeneckého věku pro rhabdomyom srdce – deset let sledování. Čs pediat  (abstr): 2012
 80. Tax,P. Reich,O. Tláskal,T.: Balonková dilatace zúžených konduitů v pulmonální pozici u pacientů po chirurgické léčbě komplexních vrozených srdečních vad. Cor Vasa 54 (1-2, abstr  14.symp Prac skup chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti, 23-24.2.2012, Pardubice): 4-, 2012
 81. Gebauer,R. Černý,Š. Pavel,P. Popelová,J. Jehlička,P. Doubek,D.: Kombinované výkony na 3 a více chlopních u pacientů s vrozenou srdeční vadou. Abstr XX.výr sjezd ČKS, 13.-16. 5. 2012, Brno, CD, 2012
 82. Gebauer,R. Černý,Š. Pavel,J. Popelová,J. Jehlička,P. Hučín,B.  Škovránek,J.: Korekce Ebsteinovy anomálie trikuspidální chlopně u dospělých pacientů. Abstr XX.výr sjezd ČKS, 13.-16. 5. 2012, Brno, CD, 2012
 83. Gilík,J. Tomek,V. Tax,P. Reich,O. Marek, J. Škovránek,J.: ECHO při katetrizačních intervencích u vrozených srdečních vad. Abstr XX.výr sjezd ČKS, 13.-16. 5. 2012, Brno, CD, 2012
 84. Janoušek,J.: Náhlá srdeční smrt u dětí. Abstr Book X. Čes slov symp o arytmiích a kardiostimulaci s mez účastí, 29.-31-1-2012, Zlín: 2012
 85. Peichl,P. Janoušek,J. Gebauer,R. Kubuš,P. Kautzner,J.: Katetrizační ablace komorových tachykardií u pacientů po korekci komplexních vrozených srdečních vad: dlouhodobé výsledky. Abstr XX.výr sjezd ČKS, 13.-16. 5. 2012, Brno, CD, 2012
 86. Krupičková,S. Škovránek,J. Reich,O. Chaloupecký,V. Tláskal,T. Hučín,B. Gebauer,R. Bartáková,H. Janoušek,J.: 20-leté zkušenosti Dětského kardiocentra s náhradou mitrální chlopně u dětí. Abstr XX.výr sjezd ČKS, 13.-16. 5. 2012, Brno, CD, 2012
 87. Hojerová,J. Sourná,O. Kubuš,P. Gebauer,R.A. Janoušek,J.: Zkušenosti s implantací ICD u dětí do 10 let.  Abstr XX.výr sjezd ČKS, 13.-16. 5. 2012, Brno, CD, 2012
 88. Spurná,O. Hojerová,J. Skolilová,J. Kubuš,P.: Profil pacientů indikovaných ke katetrizační ablaci arytmií v dětském věku. Abstr XX.výr sjezd ČKS, 13.-16. 5. 2012, Brno, CD, 2012
 89. Kubuš,P. Vít,P. Gebauer,R.A. Materna,O. Janoušek,J.: Outcome of children and adolescents undergoing invasive testing for asymptomatic Wolff-Parkinson-White preexcitation. Abstr XX.výr sjezd ČKS, 13.-16. 5. 2012, Brno, CD, 2012
 90. Matějka,T. Vojtovič,P. Tláskal,T. Tomek,V. Černý,M. Liška,K. Huml,P. Kantor,L. Kokštein,Z.: Současné možnosti chirurgické ligace otevřené tepenné dučeje u dětí s nízkou porodní hmotností. Abstr XX.výr sjezd ČKS, 13.-16. 5. 2012, Brno, CD, 2012
 91. Matějka,T. Vojtovič,P. Tláskal,T. Tomek,V. Janoušek,J.: Současné možnosti chirurgické ligace otevřené tepenné dučeje u dětí s nízkou porodní hmotností. Abstr V.sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie, 4.-6.11.2012, Brno, abtr.č. 126, 2012
 92. Popelová,J. Gebauer,R. Pavel,P. Černý,Š. Jehlička,P.: Výsledky operací vrozených srdečních vad u dospělých pacientů v letech 2005-2011 v Nemocnici Na Homolce. Abstr XX.výr sjezd ČKS, 13.-16. 5. 2012, Brno, CD, 2012
 93. Tax,P. Reich,O. Škovránek,J.: Katetrizační implantace Melody chlopně do pulmonální pozice a stentování nativní koarktace aorty pokrytým stentem – další kroky v intervenční léčbě pacientů s vrozenou srdeční vadou. Abstr XX.výr sjezd ČKS, 13.-16. 5. 2012, Brno, CD, 2012
 94. Tláskal,T. Hučín,B. Gebauer,R. Matějka,T. Vojtovič,P. Chaloupecký,V. Bukovský,P. Hostaša,J. Janoušek,J.: Dlouhodobé výsledky korekce vrozených srdečních vad u novorozenců a kojenců. Abstr XX.výr sjezd ČKS, 13.-16. 5. 2012, Brno, CD, 2012
 95. Tláskal,T. Vojtovič,P. Tax,P. Škovránek,J. Chaloupecký,V. Tomek,V.: Anatomická korekce korigované transpozice velkých arterií – střednědobé výsledky. Abstr XX.výr sjezd ČKS, 13.-16. 5. 2012, Brno, CD, 2012
 96. Tláskal,T. Hučín,B. Gebauer,R. Vojtovič,P. Krupičková,S. Chaloupecký,V. Škovránek,J. Tax,P. Reich,O.: Dlouhodobé výsledky a reoperace po korekci společného arteriálního trunku. Abstr V.sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie, 4.-6.11.2012, Brno, abtr.č.125, 2012
 97. Vlk,L. Mošna,F. Tláskal,T. Matějka,T. Gebauer,R. Šetina,M.: Operace vrozených srdečních vad v dospělosti ve FN Motol. Abstr V.sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie, 4.-6.11.2012, Brno, abtr.č. 127, 2012
 98. Vojtovič,P. Tláskal,T. Gebauer,R. Hučín,B. Reich,O. Janoušek,J. Selko,M. Chaloupecký,V. Škovránek,J. Tomek,V.: Komplexní léčba syndromu hypoplastického levého srdce v Dětském kardiocentru. Abstr V.sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie, 4.-6.11.2012, Brno, abtr.č. 124, 2012
 99. Vojtovič,P. Tláskal,T. Gebauer,R. Hučín,B. Reich,O. Janoušek,J. Selko,M. Matějka,T. Chaloupecký,V. Škovránek,J.: Dlouhodobé výsledky léčby syndromu hypoplastického levého srdce v Dětském kardiocentru. Abstr XX.výr sjezd ČKS, 13.-16. 5. 2012, Brno, CD, 2012
 100. Hostaša,J. Chaloupecký,V. Tláskal,T. Tomek,V. Janoušek,J.: Výsledky chirurgických zákroků u dětí s Marfanovým syndromem. Abstr XXI. výr sjezd ČKS, 4.-7.5. 2013, Brno,  CD abstr. č. 574, 2013
 101. Hostaša,J.: Kawasakiho nemoc. Ped pro praxi 14 (suppl A, Kongr XXXI. Dny praktické a nemocniční pediatrie, 31.5.-1.6. 2013, Olomouc): A20-, 2013
 102. Janoušek,J. Krupičková,S.  Gebauer,R.A. Kubuš,P.  Prinzen,F.W. Delhaas,T.: Permanent cardiac pacing in children – choosing the optimal pacing site: A multi-center study. Abstr XXI. výr sjezd ČKS, 4.-7.5. 2013, Brno,  CD, 2013
 103. Krupičková,S. Škovránek,J. Chaloupecký,V. Tomek,V. Kubuš,P. Bělašková,S. Popelová,J. Adla,T. Slabý,K. Janoušek,J.: Dlouhodobé výsledky pacientů s transpozicí velkých tepen po Senningově operaci. Abstr XXI. Výr sjezd ČKS, 4.-7.5. 2013, Brno,  CD abstr. č. 489, 2013
 104. Hojerová,J. Žižková,M. Kubuš,P.: Výhody nefluoroskopické navigace při katetrizační ablaci u dětí. Abstr XXI. Výr sjezd ČKS, 4.-7.5. 2013, Brno,  CD abstr. č. 627, 2013
 105. Kubuš,P.  Gebauer,R.A. Janoušek,J.: Dlouhodobé sledování dětských pacientů s trvalou epikardiální stimulací z hrotu levé komory. Abstr XXI. Výr sjezd ČKS, 4.-7.5. 2013, Brno,  CD abstr. č. 490, 2013
 106. Hojerová,J. Spurná,O. Kubuš,P. Gebauer,R.A. Janoušek,J.: Implantace ICD u dětí. Abstr XXI. Výr sjezd ČKS, 4.-7.5. 2013, Brno,  CD abstr. č. 626, 2013
 107. Jičínská,H. Navrátil,J. Vlašín,P. Marek,J.: Remodelace levé srdeční komory u prenatálně prokázané asymetrie čtyřdutinové projekce. Abstr XXI. Výr sjezd ČKS, 4.-7.5. 2013, Brno,  CD abstr. č. 562, 2013
 108. Reich,O. Tax,P.: Perkutánní implantace chlopně plicnice. Abstr XXI. Výr sjezd ČKS, 4.-7.5. 2013, Brno,  CD abstr. č. 542, 2013
 109. Tax,P. Reich,O. Škovránek,J. Antonová,P. Popelová,J. Janoušek,J.:  Katetrizační léčba koarktace aorty pokrytým stentem u starších dětí, adolescentů a mladých dospělých. Abstr XXI. Výr sjezd ČKS, 4.-7.5. 2013, Brno,  CD abstr. č. 470, 2013
 110. Tláskal,T. Gebauer,R. Matějka,T. Gilík,J. Janoušek,J.: Korekce defektu atrioventrikulárního septa s obstrukcí výtokového traktu levé komory. Abstr XXI. Výr sjezd ČKS, 4.-7.5. 2013, Brno,  CD abstr. č. 492, 2013
 111. Tomek,V. Sridharan,S. Sullivan,I. Marek,J.: Supraventrikulární tachykardie u plodu: srovnání léčby digoxinem a flecainidem. Abstr XXI. Výr sjezd ČKS, 4.-7.5. 2013, Brno,  CD abstr. č. 491, 2013
 112. Tomek,V. Škovránek,J. Gilík,J. Janoušek,J.: Vliv prenatální detekce na výskyt vrozených srdečních vad.  Ped pro praxi 14 (suppl A, Kongr XXXI. Dny praktické a nemocniční pediatrie, 31.5.-1.6. 2013, Olomouc): A19-, 2013
 113. Vojtovič,P. Kučera,F. Selko,M. Krupičková,S. Hostaša,J. Matějka,T. Gebauer,R. Tláskal,T. Tomek,V. Janoušek,J.: Hemodynamický efekt dočasné resynchronizace pravé komory u dětí po operaci Fallotovy tetralogie. Abstr XXI. Výr sjezd ČKS, 4.-7.5. 2013, Brno,  CD abstr. č. 492, 2013

Partners

© University Hospital in Motol, 2012. All rights reserved.

Subscribe to news (RSS)

Site Map

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY