Fakultní nemocnice v Motole University Hospital in Motol

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Publications

GRANTS, RESEARCH PROJECTS

 1. Chronická srdeční resynchronizační terapie u pacientů s vrozenou srdeční vadou (Cardiac resynchronization therapy in patients with congenital heart disease) Hlavní řešitel: Doc. MUDr. Jan Janoušek
 2. Analýza předoperačních/perioperačních faktorů a longitudinální sledování ukazatelů vývoje funkčních abnormalit po korekci vrozené srdeční vady.Trvalá remodelace plic? (Analysis of preoperative/perioperative impact and longitudinal evaluation of indices of functional abnormalities  development after repair of CHD. Permanent lung remodeling?) Hlavní řešitel: Jan Šulc
 3. Dlouhodobé výsledky Senningovy operace transpozice velkých arterií (Long -term results after Senning operation for transposition of great arteries)Hlavní řešitel: Prof. MUDr. Václav Chaloupecký, CSc.
 4. Rizikové faktory ovlivňující vznik rekoarktace aorty po operaci koarktace aorty v norozeneckém věku (Risk factors affecting evolment of recoarctation in patients operated for coarctation of the aorta in a newborn period) Hlavní řešitel: MUDr. Tomáš Matějka
 5. Dlouhodobé výsledky perkutánní balónkové angioplastiky rekoarktace aorty u dětí (Long-term results of percutaneous balloon angioplasty of recurrent aortic coarctation). Hlavní řešitel: Doc. MUDr. Oleg Reich, Ph.D
 6. Vliv sekundárního uzávěru hrudníku na hemodynamiku novorozenců po operaci komplexní vrozené srdeční vady (The influence of delayed sternal closure to hemodynamic status in newborn after surgery for congenital heart defect). Hlavní řešitel: MUDr. Pavel Vojtovič
 7. Dilatační kardiomyopatie indukovaná konvenční trvalou kardiostimulací u dětí a mladistvých (Dilated cardiomyopathy induced by conventional right ventricular pacing in children and adolescents). Hlavní řešitel: MUDr. R. A. Gebauer
 8. Detekce a léčba izolované atrioventrikulární blokády u plodu (Diagnosis and Treatment of Isolated Atrio-Ventricular Block in Foetus) Hlavní řešitel: MUDr. Viktor Tomek
 9. Optimalizace péče o dospělé s vrozenými a získanými srdečními vadami, Hlavní řešitel:  MUDr. Jan Škovránek, CSc., č. MZO-00064203, (6306)
 10. Onemocnění kardiovaskulárního systému plodu: diagnostické a léčebné možnosti, Hlavní řešitel: MUDr. Viktor Tomek, č. MZO-00064203, (6203):
 11. Význam transplantace srdce v komplexním programu péče o novorozence, kojence a malé děti s vrozenou  srdeční vadou. Hlavní řešitel: Prof. MUDr. Tomáš Tláskal, CSc. č. MZO-00064203, (6804):
 12. Ochrana myokardu při operacích vrozených srdečních vad. Hlavní řešitel: MUDr. Vladimír Kučera, CSc. č. MZO-00064203, (6304):
 13. Primární korekce komplexních vrozených srdečních vad u novorozenců a kojenců . Hlavní řešitel: Prof. MUDr. Václav Chaloupecký, č. MZO 00064203, (6305):
 14. Mechanická podpora oběhu u dětských pacientů s vrozenou srdeční vadou. Hlavní řešitel: MUDr. Pavel Vojtovič. č. MZO 00064203, (6303):
 15. Predikce chronického efektu srdeční resynchronizační terapie u pacientů s vrozenou srdeční vadou pomocí echokardiografických a hemodynamických parametrů. Hlavní řešitel: MUDr. Roman A. Gebauer. č. MZO 00064203 (6301):
 16. Katetrizační léčba vrozených srdečních vad s objemovou a tlakovou zátěží srdce. Hlavní řešitel: doc. MUDr. Oleg Reich, Ph.D. č. MZO 00064203 (6302):
 17. Projekt Centrum výzkumu chorob srdce a cév: Srdeční funkce nezralých hypoxických lidských srdcí. Hlavní řešitel: MUDr. Jan Škovránek, CSc.
 18. IGA MZ ČR: Vliv stimulačního místa na funkci a synchronii levé komory u dětí: Mezinárodní multicentrická studie (Influence of the pacing site on left ventricular synchrony and function in children: A multi-centre study). Hlavní řešitel: Prof. MUDr. Jan Janoušek, Ph.D. č. IGA MZ ČR NT/2321-3 (5251)
 19. IGA MZ ČR: Dlouhodobé výsledky Senningovy operace transpozice velkých tepen. Hlavní řešitel: MUDr. Viktor Tomek. Č.: IGA MZ ČR NT/13408-4 (5272)
 20. IG 6004: Vrozená onemocnění srdce: Dlouhodobé výsledky léčby a faktory ovlivňující morbiditu a kvalitu života. Hlavní řešitel: Prof. MUDr. Jan Janoušek, Ph.D.Koordinátoři: Prof. MUDr. Václav Chaloupecký, CSc., Prof. MUDr. Tomáš Tláskal, CSc., MUDr. Roman Gebauer, MUDr. Pavel Vojtovič, MUDr. Viktor Tomek, doc. MUDr. Oleg Reich, MUDr. Peter Kubuš
 21. Projekt TAČR: Náhlá srdeční smrt dětí a mladistvých. Koordinátor projektu: Prof. MUDr. Jan Janoušek, Ph.D. Č.: TA2-1258 (G 9650); Řešitelé: Dětské kardiocentrum: MUDr. P. Kubuš, MUDr. V. Tomek, Jana Hojerová, O. Spurná, J. Donát; Oddělení tělovýchovného lékařství: doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc., J. Procházka, MUDr. K. Slabý, M. Procházková, I. Pešová, S. Ranglová, M. Nová, J. Pokorný, M. Kodým, J. Adam
 22. IGA MZ ČR: Resynchronizace selhávající subpulmonální pravé komory u VSV. Hlavní řešitel: Prof. MUDr. Jan Janoušek, Ph.D. Č.: 15-28029A (5309)


Partners

© University Hospital in Motol, 2012. All rights reserved.

Subscribe to news (RSS)

Site Map

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY