Novorozenecké oddělení

Základní informace

Novorozenecké oddělení s jednotkou intenzivně-resuscitační péče je integrální součástí Perinatologického centra Gynekologicko-porodnické kliniky 2. LF UK a FN Motol. Ročně se zde ošetříme přes 2 500 novorozenců z Prahy i ostatních regionů ČR.

Základním cílem našeho oddělení je poskytovat šetrnou, ohleduplnou a přitom efektivní, kvalifikovanou neonatologickou péči. Poskytujeme komplexní péči novorozencům všech hmotnostních kategorií, zejména pak těžce nezralým a kriticky nemocným, pro které je určena jednotka intenzivní-resuscitační péče a jednotka specializované péče, kde ročně ošetříme přes 450 novorozenců.

Vedení kliniky

Primář oddělení

prof. MUDr. Jan Janota, Ph.D.
tel.: 224 432 103
e-mail: jan.janota@fnmotol.cz

Vrchní sestra

Bc. Renata Jungmannová
tel.: 224 432 105
e-mail: renata.jungmannova@fnmotol.cz

Sekretariát:

Ladislava Soukupová
tel.: 224 432 101
fax: 224 432 120
e-mail: ladislava.soukupova@fnmotol.cz
Ivana Radoňová
tel.: 224 432 109
e-mail: ivana.radonova@fnmotol.cz

Vedení JIRP

Vedoucí lékař
MUDr. Radim Brabec
tel.: 224 432 160
e-mail: radim.brabec@fnmotol.cz

Staniční sestra
Dana Vosátková
tel.: 224 432 107
e-mail: dana.vosatkova@fnmotol.cz

Vedení JSP

Vedoucí lékař
MUDr. Jakub Tkaczyk
tel.: 224 432 102
e-mail: jakub.tkaczyk@fnmotol.cz

Staniční sestra
Bc. Jana Jechová
tel.: 224 432 108
e-mail: jana.jechova@fnmotol.cz

Vedení oddělení fyziologických novorozenců

Vedoucí lékař
MUDr. Petr Švihovec
tel.: 224 432 104
e-mail: petr.svihovec@fnmotol.cz

Staniční sestra
Bc. Jitka Neufussová
tel.: 224 432 106
e-mail: jitka.neufussova@fnmotol.cz

Lékaři:

MUDr. Ivan Balaščák
MUDr. Ing. Radek Blažík
MUDr. Jana Dorňáková
MUDr. Kateřina Ducháčková
MUDr. Hana Marie Dvořáková, Ph.D.
MUDr. Nataliia Honcharova
MUDr. Radka Chumová
MUDr. Kristina Kalužová
MUDr. Veronika Karádiová
MUDr. Karolína Koutenská
MUDr. Aneta Kubátová
MUDr. Beáta Labudová
MUDr. Gabriela Myšáková
MUDr. Ekaterina Orlova
MUDr. Ildikó Szikorová
MUDr. Kryštof Tabery
MUDr. Katarína Tichá
MUDr. Adéla Vítková
Doc. MUDr. Petr Zoban, CSc.
MUDr. Kristýna Žilinská

Ambulance

Při novorozeneckém oddělení funguje ambulance pro perinatálně ohrožené děti. Ambulance se zabývá bezprostřední péčí po propuštění a komplexním, dlouhodobým sledováním rizikových novorozenců. Zejména sleduje původně těžce nezralé děti (porozené před 32. týdnem těhotenství či s porodní hmotností pod 1500 g) a děti s vrozenými vývojovými vadami nebo děti zatížené závažnou perinatální morbiditou (hypoxie, infekce).

Na ambulantní péči se podílejí pediatr, neonatolog, dětský psycholog, rehabilitační lékař a klinický logoped. Ambulance úzce spolupracuje s týmem dalších specialistů, kterými disponuje dětská část Fakultní nemocnice (dětský neurolog, pneumolog, chirurg, neurochirurg, oftalmolog, ortoped, kardiolog a další.).

Během opakovaných vyšetření, většinou ve 3měsíčních intervalech, se hodnotí somatický, psychomotorický a senzorický vývoj dětí. Cílem dlouhodobé péče je včas zachytit vývojovou odchylku a zahájit příslušný intervenční program, resp. pokračovat ve snaze maximálně korigovat již existující poruchu vývoje.

Součástí komplexní péče o pacienty je i odběrová ambulance.

Rozpis ambulancí:

Den

Ambulantní hodiny

 

Objednání

Úterý

 

12:00 – 15:00

Děti narozené pod 32. gestační týden nebo s porodní hmotností pod 1500 g (kontrola v 9, 12 a 24 měsících korigovaného věku)

Součástí kontrol ve 24 měsících korigovaného věku je psychologické vyšetření.

22443 2135

nebo

22443 2156

Středa

(lichý týden)

15:00 – 15:00

Děti narozené pod 32. gestační týden nebo s porodní hmotností pod 1500 g (kontrola ve 3 a 6 měsících korigovaného věku)

Středa

(sudý týden)

13:00 – 15:00

Odběrová ambulance

Čtvrtek

09:00 – 12:00

Děti s komplikovaným novorozeneckým průběhem, s vrozenými vývojovými vadami či děti středně či lehce nezralé

22443 3791

Ambulance rizikové poradny se nachází v 1. patře dětské polikliniky FN Motol, tel. č. 22443 3791. Před příchodem do ambulance je nutno se nahlásit v kartotéce.

Jednotka intenzivní a resuscitační péče – NEO3, NEO4

Příchod dítěte je vždy velká událost pro rodiče i širší rodinu. Bohužel ne vždy jde všechno hladce. Počet předčasně narozených dětí u nás trvale stoupá a péče o ně je velmi náročná. Komplikace po porodu ale mohou nastat i u dětí donošených, a i ty často potřebují specializovanou péči. Naštěstí medicína dělá úžasné pokroky a dává tak naději i velmi komplikovaným a velmi předčasně narozeným dětem.

Pro poskytování intenzivně-resuscitační a intenzivní péče o novorozence máme k dispozici 14 lůžek (inkubátory, vyhřívaná lůžka pro intenzivní péči) plně vybavených nejmodernější technikou. V rámci statutu perinatologického centra jsou našimi pacienty především těžce nezralí a kriticky nemocní novorozenci se selhávajícími životními funkcemi, s nutností dechové a oběhové podpory. Vzhledem k umístění našeho oddělení v největší dětské nemocnici s kompletním zázemím konziliárních služeb ve všech oborech dětského lékařství, máme exkluzivní roli v péči o novorozence s vrozenými vývojovými vadami, včetně vad srdečních. Již od roku 2005 zajišťujeme časné operace rozštěpových obličejových vad ve spolupráci s klinikou ORL a plastickým chirurgem. Výjimečná je také péče o novorozence s vrozenými vývojovými vadami centrálního nervového systému a rozštěpovými vadami páteře. Hospitalizujeme též novorozence, u kterých je indikována řízená hypotermie po kyslíkové nedostatečnosti při porodu. Úzce spolupracujeme s dětskými specializovanými fyzioterapeuty a rehabilitační metody zavádíme v indikovaných případech ve velmi časném věku.

Péče probíhá ve spolupráci s rodiči, kteří mohou své děti během dne nejen navštěvovat, ale pokud to provoz a zdravotní stav dítěte dovolí, také se přímo zapojit do jejich ošetřování a klokánkování.

Kde nás najdete:
Dětská lůžková část 2.patro B
Virtuální prohlídka

Kontakty:
Vedoucí lékař JIRP:
MUDr. Radim Brabec
tel.: +420224 432 160
e-mail:  radim.brabec@fnmotol.cz

Staniční sestra JIRP:
Dana Vosátková
tel.: +420 224 432 107
e-mail: dana.vosatkova@fnmotol.cz

Sesterna:
tel.: +420 224 432 135

Při telefonické komunikaci s rodiči sdělujeme informace pouze rodičům a to po vyslovení smluveného hesla, které je součástí „Informovaného souhlasu s hospitalizací dítěte“.

Návštěvní hodiny:
Návštěvy rodičů jsou doporučeny v době od 10:00 do 22:00 hod nebo dle domluvy s personálem oddělení.

Ubytování pro rodiče:
Ubytovna  FN Motol
Dům Ronalda Mc Donalda

Co můžete přinést Vašemu miminku
Nejdůležitější je Vaše přítomnost a podpora. Pokud budete chtít, přineste vlastní kosmetické přípravky - vlhčené ubrousky, olej (Cutoil), krém proti opruzeninám (Bepanthen), krém nebo tělové mléko (Linolalotion ). Dudlíky (NanobebéFlexy). Plenky.

Mateřské mléko:
Nenahraditelnou součástí péče o miminko je časné zahájení krmení vlastním mateřským mlékem. Maminkám s odstříkáváním mléka pomáhají sestry i laktační poradkyně.

Na oddělení máme k dispozici elektrické odsávačky mléka a místnost, kde mohou maminky odstříkat mateřské mléko.

Uvědomujeme si, že pokud bude vaše miminko vyžadovat léčbu, kterou zabezpečuje naše specializované pracoviště, pravděpodobně si projdete obdobím plným strachu, obav, ale i naděje a radosti. Naši lékaři a sestry se vám budou snažit pomoci tuto nelehkou životní situaci zvládnout.

Jednotka specializované péče - NEO5, NEO6

Jednotka specializované péče pro novorozence disponuje 2 observačními pokoji s 15 lůžky a 6 lůžky typu rooming – in, kde jsou ubytovány maminky spolu s novorozencem.

V říjnu 2022 se oddělení otevřelo po celkové rekonstrukci a tím došlo i k navýšení kapacity lůžek.

Na toto oddělení jsou přijímáni novorozenci:

  • přímo z porodního sálu ihned po narození od 34. týdne těhotenství
  • z JIRP po stabilizaci životních funkcí
  • z oddělení fyziologických novorozenců
  • z jiných oddělení FN Motol
  • z jiných zdravotnických zařízení k další možné specializované péči

Oddělení přijímá pacienty z důvodu prodloužené poporodní adaptace, lehké nezralosti, vrozených vývojových vad, před a pooperační péče, s nutností zajištění infuzní terapie, oxygenoterapie, distenzní dechové podpory (HFNC, nCPAP), dlouhodobé léčby nebo složitějších multidisciplinárních vyšetření s předpokladem delší hospitalizace.

Vybavení:
Tři rooming-in pokoje jsou dvoulůžkové, nadstandardně vybavené, mají vlastní příslušenství, TV, lednici s mrazákem, rychlovarnou konvici a odsávačku mateřského mléka. Rodiče mají možnost využít parní dezinfekci pomůcek pro kojení a krmení novorozence.

Maminky jsou k hospitalizaci přijímány jako zdravý doprovod krátce před propuštěním, miminka do domácí péče po domluvě s ošetřujícím lékařem.

Na oddělení jsou dva observační pokoje s kapacitou 15 lůžek pro novorozence. Rodiče zde mohou s novorozenci setrvávat dle vlastních potřeb a možností.

Spolupracujeme s:
Logopedická péče, ergoterapeutická péče, fyzioterapie a další multidisciplinární specialisté.

Kde nás najdete:
V 5. patře uzlu B dospělé části nemocnice (v „modré“ budově)

Kontakty
Vedoucí lékař:
MUDr. Jakub Tkaczyk
tel.: +420 224 432 190
e-mail: jakub.tkaczyk@fnmotol.cz

Staniční sestra
Bc. Jana Jechová
tel.: +420 224 432 108
e-mail: jana.jechova@fnmotol.cz

Sesterna:
tel.: +420 224 432 130, +420 224 432 138

Při telefonické komunikaci s rodiči sdělujeme informace pouze rodičům a to po vyslovení smluveného hesla, které je součástí „Informovaného souhlasu s hospitalizací dítěte“.

Jednotka fyziologických novorozenců – NEO1/NEO2

Na oddělení fyziologických novorozenců jsou přijímány děti, které jsou donošené nebo jen lehce nedonošené, mají dobrou poporodní adaptaci a mohou být ošetřovány spolu s maminkou systémem rooming-in. Oddělení disponuje 2 stanicemi, s celkem 23 lůžky. Na stanici NEO 1 je 9 dvoulůžkových pokojů, na stanici NEO 2 je 5 nadstandardních jednolůžkových pokojů, s možností ubytování doprovodu (otce). Každá lůžková jednotka je vybavena vlastním observačním boxem.

Observační box je určen ke krátkodobému umístění novorozenců v situacích, kdy zdravotní stav maky neumožňuje její péči o novorozence (stav bezprostředně po císařském řezu, jiné zdravotní komplikace), případně v situacích méně závažných zdravotních problémů novorozenců, které vyžadují zvýšené sledování či léčbu.

V případě závažnějších zdravotních problémů oddělení fyziologických novorozenců úzce spolupracuje s Jednotkou specializované péče a Jednotkou intenzivní péče novorozeneckého oddělení.

Novorozenecké oddělení je nositelem titulu Baby Friendly Hospital uděleného WHO a UNICEF a veškerý personál je edukován v potřebných krocích vedoucích v plné míře k podpoře laktace.

Základním cílem našeho pracoviště je podpora kojení a přirozeného vztahu mezi maminkou a jejím novorozeným dítětem. Snažíme se vycházet vstříc individuálním požadavkům rodičů a respektovat jejich přání, jak jen to dovolují provozní podmínky oddělení.  

Všem budoucím maminkám nabízíme informativní schůzky před porodem. Více informací naleznete zde.

Kontakty:
Vedoucí lékař:
MUDr. Petr Švihovec
tel.: +420 224 432 104
e-mail: petr.svihovec@fnmotol.cz

Staniční sestra:
Bc. Jitka Neufussová
tel.: +420 224 432 106
e-mail: jitka.neufussova@fnmotol.cz

Kontakt laktační poradenství (nonstop)
tel.: +420 224 432 132

Sesterna:
tel.: +420 224 432 132

Kde nás najdete:
V 5. patře uzlu B dospělé části nemocnice (v „modré“ budově)

Návštěvy:
Návštěvy na oddělení jsou každý den 14:00 -19:00

Pomůcky pro děťátko, které vám poskytne naše oddělení:
Plenky, oblečení, dětskou kosmetiku máte na našem oddělení k dispozici.

Výuka

Novorozenecké oddělení s jednotkou intenzivní a resuscitační péče je klinickým pracovištěm a vedle léčebně-preventivní činnosti se výraznou měrou podílí na pregraduální výuce, specializačním vzdělávání lékařů i vědecko-výzkumné činnosti.

Pregraduální výuka:
Jako výukové pracoviště 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy zajišťuje pregraduální výuku neonatologie v rámci magisterského studijního programu všeobecné lékařství, a to jak českých, tak zahraničních studentů. Teoretická i praktická výuka probíhá ve 3. ročníku (základy neonatologie – jako součást Pediatrické propedeutiky), v 5. a 6. ročníku v rámci výuky oboru gynekologie a porodnictví (o kontinuitě prenatálního a postnatálního vývoje) a konečně v 6. ročníku, kdy se studenti seznamují se základy neonatální morbidity (nemocnosti), její prevencí a terapii. Kromě toho zde probíhají povinné letní praxe a stáže zahraničních studentů, organizované v rámci projektu Erasmus.

Postgraduální výuka – specializační vzdělávání:
Novorozenecké oddělení je rovněž akreditovaným pracovištěm, které se účastní na teoretických kurzech a praktickém výcviku v neonatologii jako součástí specializačního vzdělávání pro získání odborné způsobilosti v základním oboru dětské lékařství, resp. na realizaci teoretické a praktické části vzdělávacího programu pro získání specializované způsobilosti v nástavbovém oboru neonatologie.

Pro sponzory

Dovolte, abych Vám poděkoval jménem celého našeho týmu. Velmi si vážíme Vašeho sponzorského daru, který přispěje ke zlepšení péče o novorozence na našem oddělení. 

Existují dva způsoby, jak naše oddělení podpořit:

Prostřednictvím Nadačního fondu N, který dlouhodobě podporuje Novorozenecké oddělení ve FNM

Na webových stránkách Nadačního fondu N naleznete veškeré informace týkající se možností, jak pomoci. Ať už jednorázovým příspěvkem, pravidelným přispíváním nebo třeba přispěním na konkrétní vybavení. 

Za celé oddělení vám předem děkujeme.

Fakultní nemocnice v Motole
prim. prof. MUDr. Jan Janota, Ph.D.
Novorozenecké odd. s JIRP
Gynekologicko-porodnická klinika
V Úvalu 84
150 06 Praha 5

Prostřednictvím darovací smlouvy Fakultní nemocnici v Motole

Při poskytnutí finančního daru prosíme o dodržení následujícího postupu:

  1. Zvolit variantu darovací smlouvy pro právnickou či fyzickou osobu.
  2. V darovací smlouvě je třeba doplnit či zvolit správnou variantu u červeně vyznačených položek. Uvedený variabilní symbol 5122197 zaručuje využití finančních prostředků pouze pro naše oddělení.
  3. 2 x vytisknout (pokud možno tak, aby text smlouvy byl jen na 1 straně vč. podpisů).
  4. Podepsat a oba stejnopisy poslat na naší adresu do nemocnice:

Po schválení smlouvy a jejím následném podpisu ředitelem nemocnice, který jako jediný statutární zástupce je oprávněn tyto smlouvy podepisovat, Vám bude na adresu uvedenou ve smlouvě odeslán 1 podepsaný originál. 

V případě darování může dárce (fyzická i právnická osoba) použít odčitatelnou položku snižující základ daně z příjmů. Tuto položku je možné použít, pokud bude dar určen na vyjmenované účely (zákon č. 586/1992 Sb, o daních z příjmů., §15, odstav. 1 nebo §20 odstav. 8). 

Dárce - fyzická osoba může použít odčitatelnou položku, pokud celková hodnota darů v daném roce je větší než 2 % základu daně poplatníka nebo činí alespoň 1000 Kč. Od základu daně lze však odečíst nejvýše 15 % hodnoty základu daně. 

Dárce - právnická osoba má nárok na uplatnění odčitatelné položky, pokud hodnota jednoho daru (nebo všech darů jedné organizaci) bude činit alespoň 2000 Kč. Základ daně lze snížit nejvýše o 10 % základu daně. Pokud je dárce plátcem DPH a poskytuje věcný dar, je nutné odvést DPH z hodnoty daru, pokud byl u darovaného majetku uplatněn nárok na odpočet daně a pokud se nejedná o dárek malé hodnoty (tj. v pořizovací ceně bez daně do 500 Kč včetně). Tato DPH je pro dárce dalším nákladem spojeným s darem. Finanční dary nejsou předmětem daně z přidané hodnoty. 

Formuláře ke stažení 

V případě nejasností kontaktujte paní Ladislavu Soukupovou tel.: 224 432 101.

Kontakt

Sekretariát

Ladislava Soukupová
tel.: 224 432 101
fax: 224 432 120
e-mail: ladislava.soukupova@fnmotol.cz

Ivana Radoňová
tel.:
224 432 109
e-mail: ivana.radonova@fnmotol.cz

Umístění

Porodnice, Jednotka fyziologických novorozenců, Jednotka specializované péče - dospělá část nemocnice, 5. patro, uzel B 

Jednotka intenzivní a resuscitační péče - dětská část nemocnice, 2. patro, uzel B

Skip to content