Protikorupční strategie

Interní protikorupční program Fakultní nemocnice v Motole

Etický kodex zaměstnanců Fakultní nemocnice v Motole

Protikorupční linka

FN Motol provozuje veřejně přístupnou protikorupční linku – tel.: 224 437 007 a veřejně přístupnou e-mailovou adresu protikorupci@fnmotol.cz k oznámení podezření na korupční jednání, které souvisí s činností Fakultní nemocnice v Motole.

Všechna přijatá oznámení budou řádně analyzována a vyhodnocována, s tím že:

  • Podání nesmí být oznamovateli na újmu, tedy nesmí být proti oznamovateli činěny žádné přímé či nepřímé zákroky v souvislosti se skutečností, že oznámení podal.
  • Bude vedena centrální evidence případů korupčního jednání a evidence nežádoucích událostí, jejichž předmětem bylo korupční jednání.

Seznam poradních orgánů, poradců, advokátů a advokátních kanceláří Fakultní nemocnice v Motole

Skip to content