Granty a institucionální podpora

Institucionální podpora

Hlavní okruhy v oblasti výzkumu jsou podpořeny z institucionální podpory MZ ČR, která slouží jako dlouhodobý základ vědecké činnosti nemocnice. Jednotlivé oborové projekty řešené v rámci institucionální podpory zahrnují většinu pracovišť. Výstupy z projektů jsou každoročně představeny na výroční konferenci, kde taktéž prochází vědeckou oponenturou.

Grantová činnost

Vědecká rada se také zabývá důležitou oblastí grantů. Fakultní nemocnice v Motole řeší národní i mezinárodní granty. Oblasti dominují granty Agentury pro zdravotnický výzkum České republiky (AZV), kterých se Fakultní nemocnice účastní v roli řešitele, ale i spoluřešitele zvláště u projektů přesahujících do základního výzkumu nebo naopak do aplikační sféry.

Kromě grantů AZV jsou řešeny i granty Grantové agentury České republiky (GAČR), Technologické agentury České republiky (TAČR) a granty probíhajícího evropského schématu Horizon Europe.

Projekty Moderních terapií

Od roku 2012 je podpora také uplatňována projektům v rámci tzv. „Moderních terapií“, do nichž jsou zařazené mimořádné projekty přesahující do praktického využití a zkoumající možnosti nových metod diagnostiky či léčby. Projekty většinou probíhají ve spolupráci s externími subjekty.

Skip to content