Návštěvy pacientů

No posts found!

Z důvodu nárůstu akutních respiračních onemocnění jsou omezeny návštěvy ve Fakultní nemocnici v Motole a prosíme příchozí o dodržení následujících zásad:

  • Pokud to epidemiologická situace příslušné kliniky dovolí, je možné, aby pacienta navštívila vždy pouze jedna osoba. U dětských pacientů, kdy je přítomen na oddělení doprovod, nejsou návštěvy dovoleny.
    V odůvodněných případech může výjimky udělit vedoucí lékař oddělení.
  • Pacienta může navštívit pouze osoba bez příznaků infekce s ochranou dýchacích cest (jednorázová vícevrstvá ústenka /respirátor FFP2).
  • Před vstupem do nemocnice a na oddělení si vydezinfikujte ruce.
  • Dodržujte pokyny ošetřujícího personálu.

Děkujeme, že pomáháte chránit zdraví našich pacientů i zdravotníků.

Návštěvy příbuzných a známých jsou možné denně. Doporučené návštěvní hodiny jsou zejména od 14.00 do 18.00 hod. Návštěvní doba se však na jednotlivých odděleních liší podle charakteru, proto se na ně informujte u ošetřujícího lékaře.

 
Skip to content