Spirituální péče

Spirituální péči nabízíme všem lidem – bez vyznání či jakéhokoliv vyznání.

Kde hledat nemocniční centrum spirituální péče?

V „Prostoru ticha“, který je umístěn v hlavní budově dospělé části Fakultní nemocnice v Motole (přízemí vstupní haly za informacemi). Je otevřen denně 24.00 hod.

Na telefonním čísle 224 439 543 – možno zanechat i vzkaz na záznamníku (ozveme se zpět okamžitě, jak to bude možné).
V urgentních případech možno volat kdykoliv na mobil: 739 244 352, 737 237 547

E-mailem: duchovni@fnmotol.cz – duchovní
deborah.kaminska@fnmotol.cz – koordinátorka

Kdy možno kontaktovat členy centra spirituální péče?

Pravidelně ve všední dny; po předchozí dohodě i o víkendu. V urgentních případech kdykoliv.

S čím mohou pomoci?

 • Poskytují duchovní podporu pacientům, příbuzným i personálu FNM.
 • Zprostředkovávají na vyžádání kontakt s duchovními z různých církví a náboženských společností.
 • Spoluzajišťují pořádání náboženských obřadů a modliteb v „Prostoru ticha“ i na jednotlivých odděleních.
 • Spoluorganizují  edukaci v oblasti duchovních potřeb a péče v nemocnici pro personál, dobrovolníky a veřejnost.

Komu nabízíme nemocniční spirituální péči?

 • Pacientům, kteří v průběhu hospitalizace trpí osamělostí, smutkem nebo strachem.
 • Pacientům, kteří v souvislosti s nemocí řeší naléhavé vztahové nebo existenciální otázky.
 • Pacientům, kteří nespolupracují s okolím a je potřeba v nich posílit pocit důvěry a naděje.
 • Pacientům, kteří ztrácejí  vlivem nemoci a utrpení smysl života.
 • Pacientům, kteří si potřebují popovídat nebo uvítají jen přítomnost druhého člověka.
 • Příbuzným, kteří sami psychicky špatně nesou nemoc či odloučení blízké osoby.
 • Příbuzným, kteří těžko hledají slova při komunikaci s nemocným členem rodiny.
 • Příbuzným, kteří potřebují povzbudit při provázení nemocné či umírající blízké osoby.
 • Příbuzným, kteří zažívají emoční stres, vyvolaný ztrátou blízké osoby.
 • Příbuzným, kteří se potřebuji přeladit, spočinout či načerpat novou sílu.
 • Personálu, který se cítí vyčerpaný, podrážděný či sklíčený.
 • Personálu, který postrádá pocit bezpečí a spokojenosti při práci v týmu na pracovišti.
 • Personálu, který potřebuje konzultovat závažná rozhodnutí s etickými důsledky.
 • Personálu, na nějž doléhají osobní či rodinné starosti, které komplikují pracovní výkon.
 • Personálu, který neodkladně potřebuje z různých důvodů podporu od druhého člověka.
 • Kdo poskytuje spirituální péči ve FN v Motole?
 • V současné době zde pracuje 7 interních nemocničních duchovních s teologickým vzděláním – celkem na 4,0 úvazku.
 • Při své práci jsou vázáni mlčenlivostí a etickým kodexem nemocničních duchovních z roku 2006.

Etický kodex ke stažení: Etický kodex (30,50 KB)

Informace o poskytovatelích spirituální péče ve FN Motol

Mgr. Deborah Kaminská Ph.D. – nemocniční duchovní
Ve FNM pracuje od května 2013.

Vzdělání: Evangelická teologická fakulta, Výcvik v Logoterapii a existenciální analýze, Střední zdravotnická škola – fyzioterapie, Doktorandské studium na 1. LF UK obor Lékařská psychologie a psychopatologie.

Praxe: 4 roky koordinátorka duchovní péče a nemocniční duchovní ve FTN v Praze, 5 let psychoterapeutka v Psychiatrické klinice v Praze, 4 roky fyzioterapeutka. Konzultuje i v angličtině a francouzštině

Mgr. Petr Blecha – nemocniční duchovní
Ve FNM pracuje od dubna 2015.

Vzdělání: Katolická teologická fakulta UK, Semináře – Krizová intervence, Trauma, Technika práce s člověkem v krizi (Remedium Praha). Aspekty práce s traumatem, Já a moje hranice a bezpečí, Kazuistický seminář (ČIB Praha). Sebezkušenostní terapeut. skupina PBSP (tři roky).

Praxe: 25 let pastorační a spirituální doprovázení, poradenství – duchovní. Konzultuje v italštině a angličtině.

Mgr. Gabriela Junasová – nemocniční duchovní
Ve FNM pracuje od ledna 2018

Vzdělání: Evangelická teologická fakulta UK – Bc. (Teologie křesťanských tradic), Katolická teologická fakulta UK – Mgr. (Teologické nauky). Erasmus LLP – Heythrop College, University of London. Evangelická teologická fakulta UK Praha – kvalifikační kurz speciální pastorace – Nemocniční kaplan (ukončení červen 2017).

Praxe: Dobrovolník v programu Dobroduš – Diakonie ČCE, dále v PL Bohnice – hagioterapeutické skupiny, a NMSKB v Praze – paliativní oddělení, LDN a odlehčovací pobyty – Domov sv. Karla Boromejského v Řepích. Konzultuje i v angličtině.

Mgr. Lenka Payne – nemocniční duchovní
Vzdělání: Teologická fakulta UK, výcvik v Rogersovské psychoterapii, Kurz nemocničních kaplanů na Teologické fakultě UK

Praxe: Působí rovněž jako nemocniční kaplanka v nemocnici na Bulovce a v Hospici Štrasburk v Praze Bohnicích.

 

Mgr. Filip Gärtner – nemocniční duchovní
Ve FN Motol pracuje od února 2021, od září 2021 v podpůrném paliativním týmu pro dospělé (KTPP).

Vzdělání: Evangelická teologická fakulta UK

Výcviky a kurzy: psychoterapeutický výcvik v psychoanalytické psychoterapii 5 let (500 hodin + 100 hodin teorie, IAPSA), řízení neziskových organizací, fundraising, individuální supervize od roku 2015.

Praxe: Je duchovním Evangelické církve metodistické (11let) a kaplanem v Azylovém domě pro rodiny s dětmi SKP HOPO (13 let), 2 roky pracoval jako terapeut a supervizor v nízkoprahovém zařízení pro mládež Maják. Vyslán ERC a ČBK jako nemocniční kaplan. Konzultuje i v angličtině.

Mgr. Michael Jan Špán – nemocniční duchovní
Ve FNM pracuje od března 2022.

Vzdělání: Katolická teologická fakulta UK PPF-VIAP Vysoká škola psychosociálních studií Praha Psychoterapeutický výcvik v hlubinně orientované psychoterapii-psychoterapie traumatu (sebezkušenostní skupina, supervize), Praha Kurz psychosociální práce ve výkonu vazby a trestu (Centrum sociálních služeb Praha) Teologické studium a formace – Benediktinské arciopatství v Praze Břevnově

Praxe: Více jak dvacetiletá práce v kategoriální pastoraci (Vězeňská služba – kaplan věznice Plzeň; školství – CZŠ logopedická, Praha – kaplan a pedagog) Pastorační a spirituální doprovázení, vlastní poradenská a terapeutická praxe, Praha Spolupracující odborník kontaktního centra pro ochranu nezletilých (při ČBK), Praha

Mgr. et Mgr. Radka Zemanová – nemocniční duchovní

Vzdělání: Katolická teologická fakulta UK – teologie a aplikovaná etika, kurz krizové intervence, kurz nemocniční kaplan na CMTF UP, ve výcviku v Rogersovské psychoterapii.
Praxe: Dobrovolník v nemocnici na Bulovce, metodik bibliodramatu na KTF UK, pastorační praxe ve farnosti Kralupy nad Vltavou.

 

Mgr. Lidia Zloh

Vzdělání: Evangelická Bohoslovecká Fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Slovensko

Výcviky a praxe:

 • Clinical Pastoral Education (CPE) Internship v NYU Lutheran Medical Center (teď NYU Langone), Brooklyn, NY a Lutheran Social Services of New York (LSSNY), New York, USA
 • Roční CPE rezidence v New York Presbyterian Hospital/Columbia University Medical Center, NY, USA
 • Druhý ročník rezidence a specializace v pediatrii v New York Presbyterian Hospital/Columbia University Medical Center a Morgan Stanley Children´s Hospital, New York, USA
 • Dvouletý výcvik Expresivní Art Terapie a Certifikát praktikantky Expresivní Art terapie, Bělehrad, Srbsko
 • Ordinovaná farářka v Slovenské Evangelické a.v. církvi v Srbsku.

V současnosti je v terapeutickém výcviku pro tělesnou psychoterapii v CIR ( Centrum pro Integrační Rozvoj, Záhřeb/Bělehrad)
Konzultace poskytuje i v srbštině/chorvatštině, angličtině a španělštině.

Mgr Simona Tesařová_portretMgr. Simona Tesařová

Narozena v Ostravě v roce 1965, po studiích na humanitně zaměřeném gymnáziu vystudovala v Praze teologii na ETF UK.
Po studiích působila ve farnostech. Ale více než práce ve farnosti ji přitahovala práce s lidmi v nelehkých situacích – PL Bohnice (pacienti s depresí a závislostmi).
Od roku 2007 pracuje jako kaplanka ve vazební věznici na Pankráci. Od roku 2010 pracuje ve FN Motol, kde doprovází a podporuje pacienty a pomáhá najít východiska k lepšímu životu.

Duchovní Římskokatolické církve:

P. Mgr. Zdeněk Lohelius Klindera, Th.D., O. Praem. mobil: 602 390 845

Duchovní Pravoslavné církve:

Mgr. Vasyl Cherepko
Ve FNM pracuje jako pomocný duchovní od ledna  2014 – poskytuje duchovní podporu pacientům, příbuzným a zaměstnancům FNM, když o ni explicitně projeví zájem.

Vzdělání: Kyjivská duchovní akademie a seminář.
Původem z Ukrajiny (Zakarpatská oblast), konzultuje  v češtině, ruštině a ukrajinštině . Pověřen ke službě nemocničního duchovního 3. 3. 2015  Úřadem metropolitní rady Pravoslavné církve v českých zemích.

Kontakt: mobil: 608 029 335, e-mail: dvasilij1@gmail.com
Zástup v případě potřeby: o. Bořislav Rudič, mobil:  775 523 299

Koordinátorkou spirituální péče ve FN v Motole je:

Mgr. Deborah Kaminská Ph.D.
Kontakty: telefon 224 431 047,  mobil: 737 237 547, e-mail: deborah.kaminska@fnmotol.cz

Ve FNM jako kordinátorka pracuje od listopadu 2019.

Skip to content