Kde lze získat informace, a jakým způsobem podat žádost

Informace týkající se konkrétních pacientů lze získat přímo na oddělení u ošetřujícího lékaře, popř. u jeho nadřízeného (přednosta, primář).

Předložit návrh, podnět či jiné dožádání, obdržet rozhodnutí nebo podat žádost či stížnost lze na sekretariátu ředitele FN Motol (budova ředitelství 2. patro), tel. 224 431 001, informace na samostatném oddělení nemocničního ombudsmana a stížností FN Motol (budova ředitelství , snížené přízemí . uzel G), tel.: 224 437 001.

Písemně na adrese:

Fakultní nemocnice V Motole
sekretariát ředitele
V Úvalu 84
150 06 Praha 5

Faxem na číslo:

224 431 005

Na adrese elektronické pošty: 

reditelstvi@fnmotol.cz

Skip to content