Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Algoritmy hodnocení a interpretace vyšetření amyloidových plaků pomocí pozitronové emisní tomografie (PET) u seniorské populace s rizikem Alzheimerovy choroby

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Praha - pól růstu ČR
Registrační číslo: CZ.07.1.02/0.0/16_023/0000116 

Stručná charakteristika projektu: Časná a přesná diferenciální diagnostika neurodegenerativních demencí (nejčastěji Alzheimerovy choroby - ACH, dále frontotemporální lobární degenerace, demence s Lewyho tělísky aj.) je již několik let jedním z nejvýznamnějších témat na poli kognitivní neurologie. V posledních diagnostických kritériích ACH je znát také určitý důraz na časnější diagnostiku a přesun těžiště z klinické diagnózy na vyšetření biomarkerů. Důvody mohou být výzkumné, neboť dosavadní diagnostika i přes veškerou snahu naráží na limity a je tak obtížné sestavit čisté kohorty pacientů, a také klinické, neboť nové možnosti časné cílené léčby jsou již často v závěrečných fázích vývoje.

In vivo vyšetření beta-amyloidové nálože pomocí PET patří mezi nové (v ČR dostupné od roku 2015), avšak velmi významné a perspektivní vyšetřovací metody, které umožňuje jednak velmi přesnou a také časnou diagnostiku nejen ACH

Cíle:

  1. Vznik software pro hodnocení výsledků PET vyšetření na beta-amyloid, který bude využitelný pro klinické i výzkumné účely
  2. Vytvoření algoritmů technického zpracování PET signálu, fúze s  MRI signálem, implementaci v klinické praxi a výzkumné práci.
  3. Definovat čisté kohorty kontrol bez amyloidu v mozku a pacientů preklinickém studiu nebo v riziku rozvoje ACH za účelem jejich dalšího longitudinálního sledování

Realizace projektu: Projekt je realizován od 01.04. 2017 do 31.12. 2018 v rámci Kognitivního centra Neurologické kliniky 2. LF a FN Motol.

Hlavní řešitel projektu: prof. MUDr. Jakub Hort, Ph.D.
Manažer projektu: MUDr. Jiří Cerman

 

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

Cookies

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY