Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

MUDr. Jakub Woleský

Téma: Tekuté nanovlákenné nosiče v prevenci vzniku kýly v jizvě

 Školitel: MUDr. Barbora East, PhD

 Anotace: Kýla v jizvě je nejčastějším důvodem reoperace, a to navzdory rostoucímu povědomí o možnostech její prevence (technika malých kroků, tenčí vlákno používané pro suturu laparotomie, profylaktické použití sítě). Profylaktické použití sítě ve skupině vysoce rizikových pacientů je dnes sice standardní a dle platných guidelines doporučovanou možností, nicméně přítomnost permanentního syntetického materiálu s sebou přináší celoživotní riziko možných komplikací (infekce sítě, chronická bolest, píštěle a další). Biodegradabilní síťka by vyřešila dilema spojené s použitím permanentního materiálu, její efektivita v léčbě a prevenci kýly v jizvě zatím nebyla prokázána.

Standardní mechanická opora ale zřejmě nemusí být jedinou cestou, jak hojení laparotomie podpořit. V oblasti tkáňového inženýrství se hojně využívají nanovlákenné nosiče, mnohdy obohacené o různé růstové faktory, vlákna s řízeným uvolňováním určitých látek, nebo měnící své fyzikální či chemické vlastnosti vlivem určitých zevních podnětů. Díky obrovskému povrchu v poměru s celkovou plochou fungují doslova jako biologické lešení a fibroblasty, buňky s největším proliferačním potenciálem, na nich nacházejí ideální prostředí. Některé polymery používané k výrobě nanovlákenných nosičů jsou biodegradabilní a například polycaprolakton je dokonce FDA schválený pro humánní užití a je běžnou součástí některých šicích materiálů.

Ve formě elektrozvlákněných nanovláken byl polycaprolakton v léčbě a prevenci kýly v jizvě testován v minulosti s nadějnými výsledky na malých i velkých zvířecích modelech. Hlavním úskalím jeho dalšího využití je fakt, že je ve formě nanovláken velmi křehký a téměř bez jakékoliv mechanické pevnosti. To činní manipulaci s ním velmi náročnou.

Předmětem této práce by bylo vyvinout a otestovat nanovlákna polycaprolaktonu v tekuté podobě. Tekutou kýlní síťku, kterou by bylo možné aplikovat na operačním sále ve formě gelu podobného tkáňovým lepidlům. Hypotéza je stále stejná. Obrovský povrch nanovláken je nezávislý na jejich délce a tak ani krátká vlákna smíchaná s gelovým médiem by neměla ztratit svou schopnost  podpořit migraci a proliferaci fibroblastů do novotvořené tkáně. Jak vlákna samotná, tak jejich nosič by pak mohly být dále obohaceny o růstové faktory, například z lidské plazmy.

Jednalo by se o animální experiment na malém zvířecím modelu (králík), se kterým máme jako skupina nejvíce zkušeností. Pokusná zvířata budou rozdělena do několika skupin a v každé bude použit jiný typ uzávěru laparotomie. Po 6 týdnech budou zvířata utracena a jejich břišní stěna explantována a podrobena jednak histologickému a jednak biomechanickému vyšetření. V histologickém obraze bude naše pozornost zaměřena zejména na množství a kvalitu novotvořené tkáně (obsah kolagenu a jeho maturace, obsah tuku, reakce typu cizích těles) a v biomechanickém testování na maximální tržné napětí, elasticitu a dynamické vlastnosti jizvy.

Cílem práce bude otestovat hypotézu, zda nanovlákna v tekuté podobě zlepšují kvalitu jizvy po uzávěru laparotomie a vedou tak ke snížení rizika vzniku kýly v jizvě. Výzkumná část projektu bude podpořena grantem AZV ČR.

 

 

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

Cookies

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY