Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

MUDr. Beáta Kútna

Téma : Protinádorová imunita u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) a její význam pro průběh onemocnění

Školitel: MUDr. Dagmar Myšíková, Ph.D.

 Anotace: přes veškeré pokroky v diagnostice a terapii zůstává karcinom plic celosvětově vedoucí příčinou úmrtí na nádorová onemocnění s celkovým pětiletým přežitím pouze 5-15%. Nejenom biologická povaha nádorových buněk, ale především imunitní systém hraje klíčovou roli v progresi nádorového onemocnění a rozhoduje o prognóze pacienta.

Experimentální práce přesvědčivě prokázaly schopnost imunitního systému rozpoznávat a eliminovat preneoplastické a neoplastické buňky. Tyto poznatky vedly v poslední době k renesanci v oblasti protinádorové imunoterapie s využitím specifické imunitní reakce namířené proti nádorovým buňkám.

Podmínkou pro úspěch nových imunoterapeutických protokolů a jejich začlenění mezi stávající léčebné modality (chemoterapie, radioterapie, chirurgická léčba) je pečlivý výběr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC), kteří budou z imunoterapie profitovat.

Ruku v ruce s rozvojem imunoterapie solidních nádorů jde i potřeba nové klasifikace, která by odrážela reakci imunitního systému hostitele na přítomnost nádoru. Současné klasifikace založené na TNM (tumor–node–metastasis) systému hodnotí agresivitu onemocnění podle velikosti nádoru, postižení lymfatických uzlin a dle přítomnosti vzdálených metastáz. Podle těchto kategorií je určeno stádium nádorového onemocnění, které následně určuje algoritmus léčby. Nicméně je známo, že klinické výsledky se mohou významně lišit u pacientů se stejným stádiem onemocnění. TNM systém nezohledňuje kvalitu imunitní obrany hostitelského organismu proti nádoru a hodnotí nádorové onemocnění jako autonomní proces. Z těchto skutečností vyvstává potřeba zhodnotit význam protinádorové imunitní obrany a inkorporovat imunitní klasifikaci-„immunoscore“ do stávajících klasifikačních systémů (TNM-I, TNM-Immune). Imunoscore může vést k racionálnější stratifikaci pacientů, lepší predikci výsledků léčby, k vytipování pacientů profitujících ze systémové adjuvantní terapie či cílené imunoterapie. Podstatou je stanovení jednotlivých typů tumor-infiltrujících lymfocytů (tumor-infiltrating lymfocytes, TILs) v nádoru a určit postavení jejich významu pro prognózu pacienta. Pro reprodukovatelný a jednoduchý skórovací systém je nutné vytipovat TILs s nejvyšším prognostickým vlivem ( prognostic impact, PI). Tyto se ale mohou lišit podle typu nádoru a výsledná imunologická klasifikace může být nádorově specifická. U karcinomu plic jsou nejslibnějším kandidátem CD8+ TILs, dalšími kandidáty pro prospektivní studie jsou CD3, CD4 a CD45RO lymfocytární populace. Je nutné stanovit jejich vliv na prognózu v rámci každého patologického stadia onemocnění ( pStage).

V souladu se současnými trendy v oblasti nádorové biologie a imunologie se naše práce zaměřuje na prediktivní a prognostický význam tumor infiltrujících lymfocytů (TILs) a na biomarkery probíhající imunogenní buněčné smrti (ICD), které jsou mocným stimulantem specifické protinádorové odpovědi. Cílem práce je přispět k inkorporaci významu specifické protinádorové imunitní odpovědi do stávající TNM klasifikace u nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) a identifikovat silné biomarkery s prediktivním a prognostickým významem. Hlavním cílem, je užití těchto biomarkerů k vytipování pacientů profitujících z agresivnější a/nebo adjuvantní terapie dle horší prognózy jejich nádoru.

 

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

developed by MEDIA FACTORY