Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

MUDr. Dagmar Myšíková

Dokončené studium Ph.D.- úspěšná obhajoba disertační práce 24/9 2018

Téma: Studium protinádorové imunitní reakce u pacientů s karcinomem plic

Školitel: Prof. MUDr. Robert Lischke, PhD, Prof. MUDr. Radek Špíšek, PhD

Anotace: Experimentální práce z posledních let přesvědčivě prokázaly, že imunitní systém je schopen rozpoznávat a eliminovat preneoplastické a neoplastické buňky. Tyto poznatky vedou k úvahám o využití specifické protinádorové imunitní reakce namířené proti nádorovým buňkám k terapii a zlepšení nádorových onemocnění. Podmínkou pro vývoj takových protokolů protinádorové imunoterapie je identifikace nádorových antigenů, které jsou exprimovány na nádorových buňkách u jednotlivých typů nádorů a především identifikace takových nádorových antigenů, které indukují imunitní reakci, která vede k rejekci nádoru.

Abstrakt disertační práce: Karcinom plic je celosvětově vedoucí příčinou úmrtí pro maligní onemocnění. Pochopení biologických procesů specifické protinádorové imunitní odpovědi zůstává prioritním zájmem a nezbytností pro navržení úspěšných imunoterapeutických strategií. V teoretické části této práce se zabýváme složkami imunitního systému, které se účastní protinádorové odpovědi, a jejich rolí v dosud známé a používané imunoterapii. V praktické části popisujeme dvě studie studující různé aspekty protinádorové imunitní odpovědi, obě realizované ve spolupráci III. chirurgické kliniky 1. LF UK a FNM se společností Sotio a.s. První ze dvou studií je zaměřena na humorální složku specifické protinádorové odpovědi a prospektivně analyzuje sérové frekvence protinádorových protilátek NY-ESO-1, Her2/neu and MAGE-A4 u 121 pacientů s NSCLC.V této studii poprvé prokazujeme, že kouření tabáku významně ovlivňuje specifickou humorální imunitní odpověď, frekvence NY-ESO-1 protilátek je signifikantně vyšší v séru kuřáků a ex-kuřáků. Druhá ze dvou studií je více zaměřena na T buněčnou složku specifické protinádorové odpovědi a testuje vakcínu připravenou z dendritických buněk prezentujících antigeny buněk karcinomu plic, usmrcených vysokým hydrostatickým tlakem (DC-HHP vakcína). DC-HHP vakcína vykazuje zralý fenotyp dendritických buněk, produkuje prozánětlivé cytokiny, zvyšuje chemotaktickou migraci, indukuje nádorově specifické CD8+ a CD4+ T lymfocyty. Vysoký hydrostatický tlak (HHP) indukuje v nádorových buňkách imunogenní smrt, která je stěžejní pro navození účinné protinádorové imunitní odpovědi.

Publikace:

Myšíková D, Adkins I, Naďa H, Palata O, Šimonek J, Pozniak J, Kolařík J, Skallová-Fialová A, Špíšek R, Lischke R. Case-control study: Smoking history affects the production of tumor antigen specific antibodies NY-ESO-1 in patients with lung cancer in comparison with cancer disease free group. J Thorac Oncol. 2017 Feb;12(2):249-257. IF  10,336 ( 2017),

Myšíková D., Svobodová T., Lischke R. Tracheal diverticulum with decompensation after 8 years of conservative therapy requiring surgical solution. Pediatr Pulmonol, 2015, 50(12), E44-7 (ISSN: 8755-6863). IF = 2.85 (2015)

Hradilova N, Sadilkova L, Palata O, Mysikova D, Mrazkova H, Lischke R, Spisek R, Adkins I. Generation of dendritic cell-based vaccine using high hydrostatic pressure for non-small cell lung cancer immunotherapy. PLoS One. 2017 Feb 10;12(2):e0171539. IF 2.806( 2016)

Myšíková, D., Šimonek, J., Stolz, A. ,Lischke, R.: Reexpansion pulmonary oedema after drainage of a long-term spontaneous pneumothorax - a case report. Rozhl Chir.  2013; 92(6):333-6 (ISSN: 0035-9351)

Kolařík J; Myšíková D; Pozniak J; Simonek J; Schϋtzner J; Lischke R:Thoracic sarcoma, is indication for surgery sensible? Case reports. Rozhl Chir.  2014; 93(8):432-5 (ISSN: 0035-9351)

Pozniak J; Kolařík J; Myšíková D; Šimonek J; Schϋtzner J; Pafko P; Lischke R. The first lung re-transplantation in the Czech Republic. Rozhl Chir.  2015; 94(3):135-8 (ISSN: 0035-9351)

Kútna B, Schützner J, Šimonek J, Švorcová M, Miler I, Myšíková D, Lischke R. Surprising findings during thoracic revision due to gunshot injury - a case report. Rozhl Chir. 2017 Winter;96(12):510-513.

 

Ocenění:

Cena Wernera von Siemense 2019: 2.místo v kategorii Nejlepší diplomová práce a  Ocenění za vynikající kvalitu ženské vědecké práce https://new.siemens.com/cz/cs/spolecnost/o-nas/cena-siemens.html

Cena FNM za tvůrčí počin JUNIOR 2018

Cena kolegia děkana za excelentní publikace za rok 2017

Jedličkova cena České chirurgické společnosti za rok 2017

Cena Purkyňova nadačního fondu za rok 2016

Jedličkova cena České chirurgické společnosti za rok 2015

 

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

Cookies

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY