Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

MUDr. Jan Kolařík

Téma: Transplantace plic, Ex vivo normotermická plicní perfuze, predikce rizikových faktorů primární dysfunkce štěpu a možnosti terapie štěpu ex vivo

Školitel: Prof. MUDr. Robert Lischke, PhD 

Anotace: Transplantace plic, Ex vivo normotermická plicní perfuze, predikce rizikových faktorů primární dysfunkce štěpu a možnosti terapie štěpu ex vivo

Pracoviště: III. chirurgická klinika 1.LFUK a FNM, přednosta: Prof. MUDr. Robert Lischke, PhD. Školitel: Prof. MUDr. Robert Lischke, PhD.

Transplantace plic představuje etablovanou klinickou metodu určenou pro pacienty v terminálním stádiu onemocnění plic. Zásadním limitem většího počtu transplantací je nedostatek vhodných dárcovských orgánů a s tím spojená vysoká mortalita na čekací listině, v našem centru i v Evropě dosahuje až 35%. Až 80% dárcovských plic je celosvětově podle stávajících kritérií nutno odmítnout pro nejistou funkci. Tento vysoký počet souvisí s omezenými možnostmi funkci hodnotit a odlišit plíce, které jen přechodně mají horší funkci, ale jsou schopny reparace, od těch, které jsou ireverzibilně poškozeny.

Proto byla v posledních letech vyvinuta metoda normotermické ex vivo plicní perfúze EVLP umožňující delší a podrobnější hodnocení plicních funkcí, vyšetřování a terapeutické zásahy na dárcovském orgánu. V případě zlepšení a stability funkce takové štěpy mohou být akceptovány k transplantaci se stejnými krátko a dlouhodobými výsledky jako po standardně provedeném odběru /1/.

Plíce dárce jsou po standardně provedeném odběru a zchlazení napojeny na uzavřený oběh, šetrně perfundovány hypertonickým roztokem a postupně zahřívány. Při 27°C je zahájena ventilace a deoxygenace. Během ex vivo perfúze jsou hodnoceny parametry jako oxygenace PO2/FiO2,  plicní vaskulární rezistence, průtok plicní tepnou, tlaky v dýchacích cestách, plicní compliance. Lze provádět opakovaně  bronchoskopii, RTG plic. Ohřívání a perfúze plic poskytne čas k obnovení normální funkce v optimalizovaných podmínkách. Ex vivo perfúze je pečlivě kontrolovaná a využívá pro plíce všechny protektivní strategie, patofyziologické procesy způsobené neurogenním plicním edémem (dysbalance elektrolytová, onkotického tlaku a teplotní dysbalance) jsou korigovány, zbytková krev dárce (koagulační faktory, komplement, aktivované leukocyty,zánětlivé cytokiny a nefyziologické substance – léky použité při péči o dárce) je vymyta a filtrována během EVLP. Nyní používaná perfúze štěpu při hypotermii indukuje vaskulární konstrikci a zhoršuje podmínky pro kompletní flushing, umožňuje odstranění krevních sraženin z plicní cirkulace využitím retrográdní perfúze na počátku procedury, poskytuje excelentní podmínky pro recriutment a re-expanzi plicních atalektáz, poskytuje čas k dokonalé bronchiální toaletě, umožňuje přenos všech ventilačních parametrů (objemy, tlaky) přímo do plic bez interference z hrudní stěnou a bránicí, dextran v perfúzním roztoku usnadňuje perfúzi plicní mikrocirkulací.

Ex vivo perfúze poskytuje komplexní, záchovnou evaluaci štěpu před transplantací tzv.kontrolu „nekontrolovaných“ dárců, může snížit mortalitu na čekací listině, může snížit incidenci primární dysfunkce štěpu a může zvýšit prediktibilitu výsledku transplantace plic /2,3,4/.

Ex vivo perfúze je v ČR těsně před zavedením do klinické praxe. Během postgraduálního studia bych se chtěl zaměřit na podrobný výzkum metabolismu plicního štěpu a imunologických působků ve snaze o predikci funkce plic po transplantaci, odhalení rizikových faktorů primární plicní dysfunkce a možnosti terapie poškozených plic, např. aspirací, jak v klinické praxi, tak na zvířecím porciním modelu s cílem zlepšení přežívání pacientů na čekací listině transplantace plic /5, 6, 7/. 

Literatura:

1. Cypel M et al. Normothermic ex vivo lung perfusion in clinical lung transplantation.N Engl J Med. 2011 Apr 14;364(15):1431-40.

2. Cypel M et al. J Technique for prolonged normothermic ex vivo lung perfusion Heart Lung Transplant. 2008 Dec;27(12):1319-25.

3. Yeung JC. Update on donor assessment, resuscitation, and acceptance criteria, including novel techniques--non-heart-beating donor lung retrieval and ex vivo donor lung perfusion. Thorac Surg Clin. 2009 May;19(2):261-74.

4. Cypel M et al. Strategies for safe donor expansion: donor management, donations after cardiac death, ex-vivo lung perfusion, Curr Opin Organ Transplant. 2013 Aug 29.

5. George TJ et al. A physiologic and biochemical profile of clinically rejected lungs on a normothermic ex vivo lung perfusion platform. J Surg Res. 2013 Jul;183(1):75-83.

6. Valenza F et al. The consumption of glucose during ex vivo lung perfusion correlates with lung edema. Transplant Proc. 2011 May;43(4):993-6.

7. Koike T et al. Kinetics of lactate metabolism during acellular normothermic ex vivo lung perfusion. J Heart Lung Transplant. 2011 Dec;30(12):1312-9

 

 

 

 

 

 

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

Cookies

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY