Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

MUDr. Martin Šnajdauf

Téma: Imunologické rysy karcinomu jícnu a jejich vliv na prognózu a terapii

Školitel: Prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.

 Anotace: Karcinom jícnu patří mezi malignity gastrointestinálního traktu s nejhorší prognózou. Současné možnosti léčby, zahrnující chirurgickou resekci, chemoterapii, radioterapii nebo kombinaci těchto přístupů, mají nízkou účinnost a pětileté přežívání se u pacientů s rakovinou jícnu pohybuje pouze okolo 10 až 15%. Imunoterapie se jako samostatná terapeutická modalita dostala v poslední dekádě do popředí léčby řady solidních tumorů. Úspěch imunoterapeutických přístupů však závisí nejen na infiltraci nádorového mikroprostředí imunitními buňkami, ale též na fenotypu těchto infiltrujících buněk. Vícečetné studie prokázaly, že přítomnost tumor-infiltrujících lymfocytů (tumor-infiltrating lymphocytes - TILs) v prostředí nádoru má významný dopad na klinický průběh onemocnění a souvisí též s rizikovými faktory pro rozvoj onemocnění. Tumor infiltrující lymfocyty se tak staly nejen významným prognostickým markerem, ale našly uplatnění i v terapii, a to především jako zdroj buněk pro adoptivní buněčnou imunoterapii (adoptive cell immunotherapy – ACI, adoptive cell transfer - ACT). ACI je léčebná metoda založená na izolaci periferních či tumor-infiltrujících lymfocytů od konkrétního pacienta. Tyto buňky jsou následně in vitro modifikovány, extenzivně a nespecificky expandovány v kultuře pomocí různých technik a následně podány pacientovi formou vakcíny. Účinnost ACI na bázi TIL je však často limitována špatným průnikem přenesených buněk do prostředí nádoru a ztrátou cytotoxicity namnožených buněk. Hlavním cílem současných studií je tedy snaha o překonání těchto limitací. Selektivní expanze buněk s vysokou migrační a cytotoxickou kapacitou může přinést nový pohled na adoptivní buněčnou imunoterapii karcinomu jícnu. Pro vývoj moderních imunoterapeutických protokolů je tedy nezbytné pochopit komplexitu interakcí mezi nádorovými a imunitními buňkami. Tumor infiltrující lymfocyty v karcinomu jícnu a jejich úloha v léčbě a prognóze není zdaleka objasněna. Je nezbytné identifikovat a správně definovat nejvhodnější TIL populaci pro ACI. Cílem tohoto projektu je zhodnotit imunologické rysy tumor-infiltrujících lymfocytů získaných z nádorové tkáně pacientů během chirurgické resekce. Získaná data budou analyzována a porovnána s klinickými a histopatologickými daty pacientů. Výsledky navrhovaného projektu mohou přispět k pochopení zásadní role imunitních buněk infiltrujících karcinom jícnu a také pomohou definovat optimální zdroj buněk pro adoptivní buněčnou imunoterapii karcinomu jícnu.

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY