Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

MUDr. Martina Ševčíková

 Téma: Význam cirkulujících biomarkerů u adenokarcinomu jícnu a esofago-gastrické junkce.

 Školitel: MUDr. Tomáš Haruštiak Ph.D.

 Anotace: Incidence adenokarcinomu jícnu a esofago-gastrické junkce (AEG) v posledních dekádách trvale narůstá a v současnosti se jedná o jednu z  malignit s nejstrmějším nárůstem incidence vůbec. Chirurgická resekce představuje základní léčebnou modalitu u resekabilního nádoru, nicméně primární operace je v současnosti indikovaná jenom v časném stadiu (klinickém stadiu I). Klinické stadia II a III jsou indikované k multimodální terapii. Jednou z preferovaných možností je perioperační chemoterapie. Z neoadjuvantní léčby AEG však profitují zejména pacienti s nálezem významné histopatologické odpovědi tumoru v  resekčním preparátu po operaci. Podle literárních údajů i z našich dosavadních zkušeností tato skupina tzv. responderů představuje jenom 30 % nemocných podstupujících neoadjuvantní chemoterapii (nCHT). Nonresponděři jsou zbytečně vystaveni toxicitě terapie a oddálení operace, aniž by měli z neoadjuvantní léčby významnější prospěch. Dosud není k dispozici spolehlivý ukazatel, pomocí kterého lze předem, nebo včasně v průběhu léčby identifikovat pacienty, kteří budou dobře reagovat na nCHT.

Cílem doktorského studia bude zhodnotit význam plasmatické microRNA (miRNA) ve vztahu k histopatologické odpovědi na nCHT u lokálně pokročilého AEG (klinického stadia II a III).  MiRNA jsou krátké nekódující řetězce RNA. Jejich hlavní funkcí je regulace genové exprese, čímž se podílejí na ovlivňování důležitých buněčných procesů, jako buněčný cyklus, proliferace či apoptóza. Je známo, že ve většině  nádorů je jejich funkce dysregulována. V případě, že se podaří nalézt rozdíl v profilu plasmatické miRNA u responderů a nonresponderů, mohlo by v budoucnu být možné použít tento biomarker k predikci odpovědi na nCHT a individualizaci léčby těchto pacientů. Časná identifikace nonresponderů by umožnila včas modifikovat léčebný algoritmus s cílem minimalizovat toxicitu a riziko progrese během neúčinné léčby. Dalším cílem studie je zhodnotit diagnostický a prognostický potenciál plasmatické miRNA u pacientů s AEG klinického stadia I-III. Konkrétně se jedná o identifikaci specifických plasmatických miRNA odlišně exprimovaných u pacientů s AEG ve srovnání se zdravou populací a identifikaci plasmatických miRNA signalizujících horší prognózu v rámci pacientů s obdobných stadiem onemocnění.

 

 

 

 

 

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

developed by MEDIA FACTORY