Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Psychologická péče

Na klinice probíhá psychologická péče o hospitalizované pacienty na standardním oddělení, JIP i ARO. Jedná se primárně o péči pro hospitalizované pacienty, ale i o jejich rodinné příslušníky. Psycholog je dále k dispozici lékařům při konzultacích s pacienty či jejich rodinami např. při sdělování infaustní prognózy onemocnění, edukaci o nárocích pooperační péče apod. Zároveň je prostředníkem v komunikaci se sociálními pracovníky.

 

Práce psychologa na klinice zahrnuje jak diagnostickou část (kognice, osobnost, psychopatologie), tak hlavně část terapeutickou – zejména krizovou intervenci, podpůrnou psychoterapii i delší psychoterapeutickou spolupráci po propuštění z hospitalizace. Psychologická péče na lůžkovém oddělení může mimo jiné zahrnovat i relaxační cvičení ke zklidnění před plánovanými výkony.

Velká část psychologické práce spočívá ale hlavně v multidisciplinárním týmu pro transplantace plic. Psycholog provádí předtransplantační psychologická vyšetření, kdy posuzuje osobnost, afektivitu, motivaci, odhad adherence pacienta, mapuje jeho sociální i fyzické zázemí. Zároveň provádí edukaci o nárocích v před a po transplantačním období. Pracuje s pacienty i vstupně na ambivalenci v rozhodování, zda zákrok vůbec podstoupit. Organizuje také rodinná setkání pro mapování a práci s motivací širšího sociálního prostředí pacienta. Jedná se jak o spolupráci ambulantní, tak i během hospitalizace. Psycholog se dále účastní i pravidelného indikačního týmového setkání, provádí kontrolní vyšetření pacientů zařazených na čekací listinu. Pracuje i s rodinnými příslušníky zemřelých pacientů a poskytuje provázení obdobím ztráty a truchlení.

V neposlední řadě psycholog na oddělení poskytuje podpůrnou péči a konzultace i ošetřujícímu personálu.

 

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

Cookies

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY