Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Publikace 2006

Adámek, Svatopluk - Astl, Jaromír - David, I. - Naňka, Ondřej - Schützner, Jan Terapie primární hyperparathyreozy, In: Primární hyperparathyreoza,Galén,Praha,2006,s. 103-124,monografie,

Adámek, Svatopluk - Astl, Jaromír - Naňka, Ondřej, Minimálně invazivní operační postupy, In: Primární hyperparathyreóza: diagnostika a terapie,Galén,Praha,2006,s. 138-148,monografie,

Adámek, Svatopluk - Beneš, Eduard - Naňka, Ondřej Epidemiologie a etiologie primární hyperparathyreózy, In: Primární hyperparathyreóza : diagnostika a terapie,Galén,Praha,2006,s. 49-54,monografie,

Adámek, Svatopluk - Libánský, Petr - Naňka, Ondřej - Šedý, Jiří - Vítková, Ivana Vlastní výsledky, sestavy a kazuistiky pacientů operovaných pro primární hyperparathyreózu, In: Primární hyperparathyreóza : diagnostika a terapie,Galén,Praha,2006,s. 159-175,monografie,

Adámek, Svatopluk - Naňka, Ondřej Fyziologie a patofyziologie příštítných žláz, In: Primární hyperparathyreóza : diagnostika a terapie,Galén,Praha,2006,s. 37-47,monografie,

Adámek, Svatopluk - Naňka, Ondřej Diagnostické metody kověření lokalizace hyperfunkční tkáně příštítných žláz, In: Primární hyperparathyreóza : diagnostika a terapie,Galén,Praha,2006,s. 90-95,monografie,

Adámek, Svatopluk - Naňka, Ondřej Operační léčba : anatomická lokalizace tkáně parathyroidey vmediastinu zchirurgického pohledu, In: Primární hyperparathyreóza : diagnostika a terapie,Galén,Praha,2006,s. 125-131,monografie,

Adámek, Svatopluk - Naňka, Ondřej Souhrn problematiky operací pro primární hyperparathyreózu, In: Primární hyperparathyreóza : diagnostika a terapie,Galén,Praha,2006,s. 193-194,monografie,

Adámek, Svatopluk - Naňka, Ondřej - / Primární hyperparathyreóza : diagnostika a terapie, Galén,Praha,2006,monografie,ND6856,NR8308,

Adámek, Svatopluk - Naňka, Ondřej - Pozniak, J. - Šedý, Jiří - Libánský, Petr Úskalí v chirurgii parathyreoidey, In: Sborník lékařských přednášek,2006,s. 11-11,abstrakt ve sborníku,ND6856,NR8308,

Adámek, Svatopluk - Schützner, Jan Technika thymektomie, In: Primární hyperparathyreoza,Galén,Praha,2006,s. 131-138,monografie,

Davidová, Romana - Lischke, Robert - Šinonek, Jan - Pafko, Pavel - Špásová, Irena Lung transplantation, examination selection of patients and results, In: European Respiratory Journal,roč. 28,č. Suppl. 50,2006,s. 726-726,X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise,0903-1936,pneumologie. IF = 5.076 (2006),

Davidová, Romana - Lischkeš, Robert - Šimonek, Jan - Pafko, Pavel - Špásová, Irena - Musil, Jaromír Transplantace plic - 6leté zkušenosti s výběrem vhodných kandidátů- pohled pneumologa, In: Novinky v pneumologii,Hradec Králové,2006,s. 190-190,abstrakt ve sborníku,

Fila, Libor - Musil, Jaromír - Schützner, Jan Nemoci pleury - minimum pro praxi, Triton,Praha,2006,monografie,

Frühauf, Pavel - Houšťková, Miroslava - Bayer, Milan - Leiská, Alena - Seidl, Zdeněk - Adámek, Svatopluk Recidivující pankreatitida, In: Sborník abstrakt,2006,s. 32-32,abstrakt ve sborníku,

Jarolím, L. - Teršípová, L. - Rejchrt, M. - Schmidt, M. - Kaliská, V. - Pročková, M. - Bartoníčková, K. - Hanek, P. - Šedý, Jiří - Naňka, Ondřej Transsexualizmus a chirurgická konverze pohlaví, In: Urologické listy,roč. 4,č. 1,2006,s. 36-42,I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise,1214-2085,anatomie - chirurgie,

Křepela, E. - Procházka, J. - Fiala, Pavel - Zatloukal, P. - Selinger, P. Expression of apoptosome pathway-related transcripts in non-small cell lung cancer, In: Journal of Cancer Research and Clinical Oncology,roč. 132,č. 1,2006,s. 57-68,I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise,0171-5216,chirurgie. IF = 2.469 (2006),jine-verejne-zdroje,

Libánský, Petr - Adámek, Svatopluk - Šedý, Jiří - Naňka, Ondřej Operation for parathyroidectomy - bilateral neck exploration, sternotomy and minimally invasive techniques, In: Programme and Abstracts,Praha,2006,s. 109-109,abstrakt ve sborníku,NQ8308,

Libánský, Petr - Broulík, Petr D. - Křížová, Hana - Naňka, Ondřej - Pozniak, Jiří - Šedý, Jiří - Adámek, Svatopluk Význam předoperačních a peroperačních lokalizačních vyšetření u primární hyperparatyreózy, In: Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa,roč. 9,č. 2,2006,s. 78-82,I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise,1211-9326,chirurgie,NR8308,

Libánský, Petr - Naňka, Ondřej - Pozniak, J. - Šedý, J. - Adámek, Svatopluk Miniinvazivní videoasistovaná parathyroidectomie - naše první zkušenosti, In: Sborník lékařských přednášek,2006,s. nestr. ,abstrakt ve sborníku,ND6856,NR8308,

Lischke, Robert - Šimonek, Jan - Matušovic, K. - Stolz, Alan J. - Schützner, Jan - Vojáček, J. - Burket, J. - Davidová, R. - Pafko, Pavel Initial single-center experience with sirolimus after lung transplantation, In: Transplantation Proceedings,roč. 38,č. 9,2006,s. 3006-3011,I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise,0041-1345,chirurgie. IF = 0.962 (2006),jine-verejne-zdroje,

Naňka, Ondřej - Adámek, Svatopluk Embryologie, mikroskopická a klinická anatomie příštítných žláz, In: Primární hyperparathyreóza : diagnostika a terapie,Galén,Praha,2006,s. 17-36,monografie,

Naňka, Ondřej - Adámek, Svatopluk - Pozniak, J. - Šedý, J. - Libánský, Petr Chirurgicko-anatomická studie součást řešení operací pro primární hyperparathyreosu, In: Sborník lékařských přednášek,2006,s. 10-10,abstrakt ve sborníku,ND6856,NR8308,

Naňka, Ondřej - Adámek, Svatopluk - Šedý, Jiří - Libánský, Petr - Vítková, Ivana Chirurgicko-anatomická studie, In: Primární hyperparathyreóza : diagnostika a terapie,Galén,Praha,2006,s. 181-192,monografie,

Naňka, Ondřej - Libánský, Petr - Šedý, Jiří - Pozniak, Jiří - Adámek, Svatopluk Chirurgicko-anatomická studie jako součást problematiky operačního řešení primární hyperparatyreózy, In: Rozhledy v chirurgii,roč. 85,č. 12,2006,s. 618-623,I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise,0035-9351,chirurgie - anatomie,ND6856,NR8308,

Naňka, Ondřej - Šedý, Jiří - Vítková, Ivana - Libánský, Petr - Adámek, Svatopluk Surgical anatomy of pararthyroid glands with emphasis on parathyroidectomy, In: Prague Medical Report (Sborník lékařský),roč. 107,č. 2,2006,s. 261-272,I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise,1214-6994,anatomie - chirurgie,ND6856,NR8308,

Novotná, K. - Trková, M. - Pazdro, Alexander - Smejkal, M. - Soukupová, A. - Kodetová, D. - Smejkal, P. - Sedláček, Z. TP53 gene mutations are rare in nondysplastic Barrett´s esophagus, In: Digestive Diseases and Sciences,roč. 51,č. 1,2006,s. 110-113,I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise,0163-2116,gastroenterologie - hepatologie. IF = 1.448 (2006),jine-verejne-zdroje,

Schützner, Jan Operační prístupy při mediastinální lokalizaci příštitných tělísek (9.2.6. kapitola), In: Primární hyperparathyreoza,Galén,Praha,2006,s. 123-124,monografie,

Schützner, Jan Méně obvyklé přístupy k mediastinálním adenomům, In: Primární hyperparathyreoza,Galén,Praha,2006,s. 125-125,monografie,

Schützner, Jan Komentář k Verbum disputabile (Rozhledy v chirurgii, 84, 2005, č.12, s.635-636), In: Rozhledy v chirurgii,roč. 85,č. 4,2006,s. 195-196,VII - ostatní druhy článků ve vědeckém / odborném časopise,0035-9351,chirurgie,

Špásová, Irena - Davidová, Romana - Csémyová, Soňa - Musil, Jaromír Orální forma vinorelbinu v léčbě pokročilé nemalobuněčné plicní rakoviny u geriatrických nemocných, In: Novinky v pneumologii,Nadační fond pro léčbu a výzkum plicních a přidružených onemocnění,2006,s. 102-102,abstrakt ve sborníku,

Špásová, Irena - Davidová, Romana - Csémyová, Soňa - Musil, Jaromír Oral vinorelbine in elderly patients with advanced non-small cell lung cancer, In: Lung Cancer,roč. 52,č. 2,2006,s. 41-41,X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise,0169-5002,pneumologie. IF = 3.554 (2006),

Vencovský, Jiří - Zámečník, J. - Vytášek, Richard - Vilím, Vladimír Immunolocalization of protein-bound 3-nitrotyrosine in inflammatory myopathies (2), In: Annals of Rheumatic Diseases,roč. 65,č. Suppl. 2,2006,s. 482-482,X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise,0003-4967,revmatologie. IF = 5.767 (2006),MZ000064203

Vencovský, Jiří - Zámečník, J. - Vytášek, Richard - Vilím, Vladimír Immunolocalization of protein-bound 3-nitrotyrosine in inflammatory myopathies (1), In: Zdravniski vestnik,roč. 75,č. Suppl. 1,2006,s. I-24-I-25,X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise,1318-0347,revmatologie,  

Vojáček, J. - Hlubocký, J. - Burket, J. - Schützner, Jan - / Simultaneous cardiac and thoracic operations, In: Zentralblatt für Chirurgie,roč. 131,č. 3,2006,s. 200-205,I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise,0044-409X,chirurgie. IF = 0.548 (2006),jine-verejne-zdroje,

Zajak, Ján - Pafko, Pavel - Králíková, Eva Preoperaive smoking habits in patients of a surgery clinic in Prague, In: Book of abstracts,Society for Research on Nicotine and Tobacco,Izmir,2006,s. 115-116,abstrakt ve sborníku,

Zámečník, J. - Ambler, Z. - Ehler, E. - Šimková, L. - Mazanec, R. - Schützner, Jan Granulomatózní myopatie u pacientů se sarkoidózou a myasthenia gravis, In: Česko-slovenská patologie a Soudní lékařství,roč. 42,č. 4,2006,s. 175-18,I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise,1210-7875,chirurgie - patologie,

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY