Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Publikace 2010

Adámek, Svatopluk (680) - Matoušková, Olga (190+N160) - Pafko, Pavel (680) - Slanař, Ondřej (190+N846) - Perlík, František (190+N160) (původní článek - eng) The role of diclofenac and piritramide in the management of acute postoperative pain in hernioplasty: a retrospective study. Diklofenak a piritramid v léčbě pooperační bolesti u pacientů s hernioplastikou: retrospektivní srovnání.In:  Bratislava Medical Journal-Bratislavske Lekarske Listy. Slovenská republika, 0006-9248. 2010, 111, 11, s. 616-618. IF = 0.317 RIV: ano.

Adámek, Svatopluk (680) - Shakirzyanova, AV - Malomouzh, AI - Naumenko, NV - Vyskočil, F (původní článek - eng) Interaction of Glutamate-and Adenosine-Induced Decrease of Acetylcholine Quantal Release at Frog euromuscular Junction. Interakcí glutamatu a adenosinu vyvolané snížení kvantového vylučování nacetylcholinu na nervosvalovém spojení žáby. In: Physiological Research. Česká republika, 0862-8408. 2010, 59, 5, s. 803-810. IF = 1.430 RIV: ano.

Bartáková, LV - Fila, L - Adámek, Svatopluk (680) - Pozniak, Jiří (680) - Malý, M - Burkert, J - Šimonek, Jan (680) - Lischke, Robert (680) (původní článek - eng) Lung Transplantation in Cystic Fibrosis Patients in the Czech Republic: Initial Single-Center Experience. Translaptace plic u pacientů s cystickou fibrosou v české republice: počáteční zkušenosti jediného centra. In: Transplantation Proceedings. Spojené státy americké, 0041-1345. 2010, 42, 9, s. 3711-3713. IF = 0.994 RIV: ano.

Kolář, P. - Štulík, Jan (680) - Kyncl, M. (kazuistika - cze) Dynamické vyšetření bederní páteře pomocí magnetické rezonance - kazuistika. Dynamic Magnetic Resonance Imaging of a Lumbar Spine - a Case Report.
In: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Česká republika, 1210-7859. 2010, 73, 4, s. 438-442.
IF = 0.246 RIV: ano.

Libánský, Petr (680) - Tvrdoň, Jiří (680) - Pozniak, Jiří (680) - Adámek, Svatopluk (680) (abstrakt konferenčního příspěvku - cze)Operace pro karcinomy příštítného tělíska. Operations for carcinoma of the parathyroid glands.
In: Hojení ran. Česká republika, 1802-6400. 2010, 4, Suppl. 1, s. 31-32. Akce: 38. společný sjezd českých a slovenských chirurgů, 7. český chirurgický sjezd, 5. mezinárodní kongres miniinvazivní a robotické chirurgie, 4. interaktivní kongres hojení ran. ČR, Brno, 19.-20. října 2010 RIV: ne.

Lischke, Robert (680) - Bicek, Vladimír (monografie:část - cze) Pooperační péče.  Postoperative care. s. 82-98
In: Komplikace v plicní chirurgii. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 240. 978-80-247-3586-3, . Počet výtisků: 900 RIV: ne.

Lischke, Robert (680) - Stolz, Alan (680) (monografie:část - cze) Komplikace bronchiální sutury a lobární torze. Complications of bronchial suture and lobar torsion. s. 169-177 In: Komplikace v plicní chirurgii. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 240. 978-80-247-3586-3, . Počet výtisků: 900 RIV: ne.

Matoušková, Olga (190+N160) - Adámek, Svatopluk (680) - Pafko, Pavel (680) - Slanař, Ondřej (190+N846) - Perlík, František (190+N160) (abstrakt konferenčního příspěvku - eng) RIV: ne.

Nesnídal, P - Štulík, Jan (680) - Šebesta, Petr (680) (kazuistika - cze) Plicní embolizace polymetylmetakrylátu - vzácná komplikace perkutánní vertebroplastiky. Pulmonary Polymethylmetacrylate Embolism: A Rare Complication of Percutaneous Vertebroplasty. In: Acta Chirurgiae Orthopedicae et Traumatologiae Čechoslovaca. Česká republika, 0001-5415. 2010, 77, 4, s. 337-340. IF = 1.628 RIV: ano.

Pafko, Pavel (680) (ostatní druhy článků - cze) Já jsem primář – kdo je víc?. I am a head physician--who is more than me?. In: Rozhledy v chirurgii. Česká republika, 0035-9351. 2010, 89, 2, s. 99-99. RIV: ne.

Pafko, Pavel (680) - Hájek, Miloš (ostatní druhy článků - cze) Postgraduální edukace ve všeobecné chirurgii. Postgraduate education in general surgery. In: Rozhledy v chirurgii. Česká republika, 0035-9351. 2010, 89, 3, s. 163-164. RIV: ne.

Pafko, Pavel (680) - Lischke, Robert (680) (monografie - cze) Plicní chirurgie: operační manuál.   Lung Surgery: Operations Manual. 1. vyd. Praha : Galén, 2010. 147 s. 978-80-7262-674-8, . Počet výtisků: 900 RIV: ano.

Pelichovská, M. - Hlobeňová, T. - Cvachovec, K. - Lischke, Robert (680) (abstrakt konferenčního příspěvku - cze) Pooperační péče o pacienty po transplantaci plic.. Postoperative care of patients after lung transplantation.
In: Anesteziologie a intenzivní medicína. Česká republika, 1214-2158. 2010, 21, 5, s. 294-294.
Akce: 6. celostátní konference Umělá plicní ventilace. ČR, Mladá Boleslav, 16.-18. února 2010. RIV: ne.

Schützner, Jan (680) - Lischke, Robert (680) (biografický článek - cze) K 70. narozeninám prof. MUDr. Pavla Pafka, DrSc.. 70th anniversary of prof. Pafko. In: Rozhledy v chirurgii. Česká republika, 0035-9351. 2010, 89, 6, s. 390-390.
RIV: ne.

Schützner, Jan (680) - Lischke, Robert (680) - Stolz, Alan (680) - Šimonek, Jan (680) - Pafko, Pavel (680) (abstrakt konferenčního příspěvku - cze) Tracheoezofageální píštěle - naše zkušenosti. Healing of tracheoesophageal fistulas. In: Hojení ran. Česká republika, 1802-6400. 2010, 4, Suppl. 1, s. 44-44. Akce: 38. SPOLEČNÝ SJEZD ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH CHIRURGŮ. 7. ČESKÝ CHIRURGICKÝ SJEZD. 5. MEZINÁRODNÍ KONGRES MINIINVAZIVNÍ A ROBOTICKÉ CHIRURGIE. 4. INTERAKTIVNÍ KONGRES HOJENÍ RAN. ČR, Praha, 17.–20. října 2010. RIV: ne.

Schützner, Jan (680) - Stolz, Alan (680) (monografie: část - cze) Empyém.. Empyema. s. 178-190 In: Komplikace v plicní chirurgii. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 240. 978-80-247-3586-3, . Počet výtisků: 900 RIV: ne.

Schützner, Jan (680) - Tvrdoň, Jiří (680) (monografie:část - cze) Chirurgická léčba myasthenia gravis.. Surgical therapy of myasthenia gravis. s. 181-200 In: Myasthenia gravis a ostatní poruchy nervosvalového přenosu. 1. vyd. Praha: Maxdorf, 2010. 456. 978-80-7345-230-8, . Počet výtisků: 600 RIV: ano.

Schützner, Jan (680) - Tvrdoň, Jiří (680) (abstrakt konferenčního příspěvku - cze) Klasický přístup k thymektomii. Classical approach for thymectomy. In: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Česká republika, 1210-7859. 2010, 73/106, Suppl. 2, s. 22-23. IF = 0.246 Akce: 24. český a slovenský neurologický sjezd. ČR, Hradec Králové, 24.–27. 11. 2010. RIV: ne.

Stehlík, Jiří - Štulík, Jan (680) a kol. (monografie - eng) Calcaneal fracture.. Zlomeniny patní kosti.
1. vyd. Praha : Galén, 2010. 107 s. 978-80-246-1798-5, . Počet výtisků: 500 RIV: ano.

Stolz, Alan (680) - Lischke, Robert (680) (monografie:část - cze) Časové trendy chirurgické terapie bronchogenního karcinomu.. Time trends of surgical treatment of lung cancer. s. 48-51 In: Komplikace v plicní chirurgii. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 240. 978-80-247-3586-3, . Počet výtisků: 900 RIV: ne.

Stolz, Alan (680) - Lischke, Robert (680) (monografie:část - cze) Chylotorax.. Chylothorax. s. 124-137
In: Komplikace v plicní chirurgii. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 240. 978-80-247-3586-3, . Počet výtisků: 900
RIV: ne.

Stolz, Alan (680) - Pafko, Pavel (680) (monografie - cze) Komplikace v plicní chirurgii.. Complications in lung surgery.
1. vyd. Praha : Grada, 2010. 240 s. 978-80-247-3586-3, . Počet výtisků: 900 RIV: ano.

Stolz, Alan (680) - Schützner, Jan (680) (monografie:část - cze) Atelektáza.. Atelectasis. s. 154-168 In: Komplikace v plicní chirurgii. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 240. 978-80-247-3586-3, . Počet výtisků: 900 RIV: ne.

Stolz, Alan (680) - Schützner, Jan (680) (monografie:část - cze) Prolongovaný únik vzduchu.. Prolonged air leak. s. 138-153 In: Komplikace v plicní chirurgii. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 240. 978-80-247-3586-3, . Počet výtisků: 900
RIV: ne.

Stolz, Alan (680) - Šimonek, Jan (680) (monografie:část - cze) Morbidita a mortalita.. Morbidity and mortality. s. 44-47
In: Komplikace v plicní chirurgii. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 240. 978-80-247-3586-3, . Počet výtisků: 900 RIV: ne.

Stolz, Alan (680) - Šimonek, Jan (680) - Schützner, Jan (680) - Haruštiak, Tomáš (680) - Pafko, Pavel (680) - Lischke, Robert (680) (abstrakt konferenčního příspěvku - cze) Rizikové faktory pooperační morbidity a mortality po pneumonektomii pro bronchogenní karcinom. Risc factors of postoperativ morbidity and mortality after pneumonectomy for lung cancer. In: Hojení ran. Česká republika, 1802-6400. 2010, 4, Suppl. 1, s. 46-46. Akce: 38. SPOLEČNÝ SJEZD ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH CHIRURGŮ. 7. ČESKÝ CHIRURGICKÝ SJEZD. 5. MEZINÁRODNÍ KONGRES MINIINVAZIVNÍ A ROBOTICKÉ CHIRURGIE. 4. INTERAKTIVNÍ KONGRES HOJENÍ RAN. ČR, Brno, 17.–20. října 2010. RIV: ne.

Šimonek, Jan (680) - Stolz, Alan (680) (monografie:část - cze) Peroperační a pooperační krvácení.. Intraoperative and postoperative bleeding. s. 226-232 In: Komplikace v plicní chirurgii. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 240. 978-80-247-3586-3, . Počet výtisků: 900 RIV: ne.

Šimonek, Jan (680) - Stolz, Alan (680) (monografie:část - cze) Postpneumonektomický syndrom a herniace srdce.. Postpneumonectomy heart syndrome and herniation. s. 205-212 In: Komplikace v plicní chirurgii. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 240. 978-80-247-3586-3, . Počet výtisků: 900 RIV: ne.

Štulík, Jan (680) a kol. (monografie - cze) Poranění krční páteře.. Injuries to the cervical spine.
1. vyd. Praha : Galén, 2010. 279 s. 978-80-7262-685-4, . Počet výtisků: 500 RIV: ano.

Štulík, Jan (680) - Kozák, Jiří - Šebesta, Petr (680) - Vyskočil, Tomáš (680) - Kryl, Jan (680) - Klezl, Zdenek (kazuistika - eng) Total Spondylectomy of C2 Report of Three Cases and Review of the Literature. Totální spondylektomie C2 reportů u třech případů a přehled literatury. In: Journal of Spinal Disorders & Techniques. Spojené státy americké, 1536-0652. 2010, 23, 8, s. E53-E58. IF = 1.206 RIV: ano.

Zemanová, Milada (630+N236) - Petruželka, Luboš (630+N236) - Pazdro, Alexandr (680) - Králová, D. - Smejkal, Milan (680) - Pazdrová, Gabriela (N236) - Honová, Hana (N236) (původní článek - eng) Prospective non-randomized study of preoperative concurrent platinum plus 5-fluorouracil-based chemoradiotherapy with or without paclitaxel in esophageal cancer patients: long-term follow-up. Prospektivní nerandomizovaná studie předoperační chemoterapie založené na podávání platiny a 5-fluorouracilu s nebo bez paclitaxeluu pacientů s karcinomem jícnu, dlouhodobé výsledky. In: Diseases of the esophagus. Spojené státy americké, 1120-8694. 2010, 23, 2, s. 160-167. IF = 1.493 RIV: ano.

 

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY