Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Publikace 2013

 ADÁMEK, Svatopluk - POLANECKÝ, Ondřej - HLADÍK, Pavel - SKOŘEPA,Jiří - ŠEDÝ, J. Ileus v důsledku pozdních postradiačních změn střeva. Gynekolog, 2013, 22(2), 71-73. ISSN1210-1133.

ADÁMEK, Svatopluk - POLANECKÝ, Ondřej - HLADÍK, Pavel - SKOŘEPA,Jiří - LISÝ, Jiří - ŠEDÝ, J. - HALAŠKA, Michael.  Ileózní stavy v graviditě. Gynekolog,2013, 22(2), 67-70. ISSN1210-1133.

GATĚK, Jiří - HOSKOVEC, David - PAZDRO, Alexandr. 10thInternational Gastric Cancer Congress 2013 Verona June 19-22. Rozhledy vchirurgii, 2013, 92(9),512-513.ISSN 0035-9351.

HARUŠTIAK, Tomáš.  Barrettův jícen. Princípy chirurgie III.1 vyd. Bratislava: Prima-Print, 2013, s. 66-72. ISBN 978-80-89017-09-6.

HARUŠTIAK, Tomáš. Chirurgická anatomie jícnu. Princípychirurgie III. 1 vyd. Bratislava: Prima-Print, 2013, s. 28-30. ISBN978-80-89017-09-6.

HARUŠTIAK, Tomáš. Diagnostika a staging karcinomu jícnu aezofagogastrické junkce. Princípy chirurgie III. 1 vyd. Bratislava:Prima-Print, 2013, s.77-81. ISBN 978-80-89017-09-6.

HARUŠTIAK, Tomáš. Terapeutický algoritmus u karcinomu jícnu aezofagogastrické junkce. Princípy chirurgie III. 1 vyd. Bratislava:Prima-Print, 2013, s.83-84. ISBN 978-80-89017-09-6.

HARUŠTIAK, Tomáš. Poruchy motility jícnu. Princípy chirurgieIII. 1 vyd. Bratislava: Prima-Print, 2013, s. 46-53.ISBN978-80-89017-09-6.

HARUŠTIAK, Tomáš. Fyziologie jícnu. Princípy chirurgie III.1 vyd. Bratislava: Prima-Print, 2013, s. 31-32. ISBN 978-80-89017-09-6.

HLADÍK, Pavel. Divertikly jícnu. Princípy chirurgie III.1 vyd. Bratislava: Prima-Print, 2013, s. 42-45. ISBN 978-80-89017-09-6.

CHLUMSKÝ, Jaromír - LISCHKE, Robert - STOLZ, Alan - ZÁMEČNÍK,Josef - MAZANEC, Radim. Thymom - vzácná příčina perikardiálního výpotku. Praktickýlékař, 2013, 93(3), 125-128.ISSN 0032-6739.

JAKUBÍKOVÁ, Michala - PIŤHA, Jiří - LATTA, Jan - EHLER, Edvard -SCHÜTZNER, Jan. Myasthenia gravis, castleman disease, pemphigus, andanti-phospholipid syndrome. Muscle and Nerve, 2013, 47(3), 447-451. ISSN 0148-639X.IF = 2.314 (2012).

LISCHKE, Robert. Náhrada jícnu tračníkem. Princípy chirurgieIII. 1 vyd. Bratislava: Prima-Print, 2013, s. 97-98. ISBN978-80-89017-09-6.

MARTÍNEK, J. - FALT, P. - GREGAR, J. - PROCHÁZKA, V. - ŠPIČÁK,J. - URBAN, O. - REJCHRT, Stanislav - PAZDRO, Alexandr - ZEMANOVÁ, Milada -HEP, A. - MALUŠKOVÁ, J. - STEFANOVÁ, M. - VIETH, M. - JIRÁSEK, Tomáš - HUCL,T. Standardy České gastroenterologické společnosti: endoskopická léčbapacientů s Barrettovým jícnem a časnými neoplaziemi jícnu. Gastroenterologiea hepatologie, 2013, 67(6),479-487. ISSN 1804-7874.

MATOUŠKOVÁ, Olga - SLANAŘ, Ondřej - ADÁMKOVÁ, Jaroslava - PAFKO,Pavel - PERLÍK, František - ADÁMEK, Svatopluk. Impact of MDR1 geneticpolymorphisms on postoperative piritramide analgesia. Bratislavske LekarskeListy, 2013, 114(3),133-135. ISSN 0006-9248.IF = .472 (2012)

MOKRÁ, Dana - HÁŠA, Jan - MASOPUST, Jan - HLOCH, Ondřej -CHARVÁT, Jiří - DRÁBEK, Jiří - ŠŤOVÍČEK, Jan - CHUDÝ, Jakub - HLAVA, Štěpán -KEIL, Radan - HLADÍK, Pavel. Ulcerózní kolitida komplikovaná tromboembolizmem atoxickým megakolon – existuje souvislost toxického megakolon s antikoagulačníterapií?. Gastroenterologie a hepatologie, 2013, 67(4), 313-316. ISSN 1804-7874.

MYŠÍKOVÁ, Dagmar - ŠIMONEK, Jan - STOLZ, Alan - LISCHKE, Robert. Reexpanzní edém plíce po drenáži dlouhotrvajícího spontánního pneumotoraxu -kazuistika. Rozhledy v chirurgii, 2013, 92(6), 333-336.ISSN 0035-9351.

PAFKO, Pavel. Poleptání jícnu. Princípy chirurgie III. 1vyd. Bratislava: Prima-Print, 2013, s. 112-112.ISBN 978-80-89017-09-6.

PAFKO, Pavel. 6. jarní setkání českých a slovenských hrudníchchirurgů. Rozhledy v chirurgii, 2013, 92(6), 338-338. ISSN 0035-9351.

PAFKO, Pavel - MACH, Jan. Právo na ochranu soukromí. Rozhledyv chirurgii, 2013, 92(8),464-466. ISSN 0035-9351.

PAFKO, Pavel. Postgraduální vzdělávání. Rozhledy v chirurgii,2013, 92(8), 458-458. ISSN0035-9351.

PAFKO, Pavel - MACH, Jan. Lege artis. Rozhledy v chirurgii,2013, 92(8), 467-469. ISSN0035-9351.

PAFKO, Pavel - MACH, Jan. Informovaný souhlas. Rozhledy vchirurgii, 2013, 92(8),459-463. ISSN 0035-9351.

PAFKO, Pavel. Operační technika resekce jícnu. Princípychirurgie III. 1 vyd. Bratislava: Prima-Print, 2013, s. 92-96.ISBN978-80-89017-09-6.

PAFKO, Pavel - MACH, Jan. Práce pod odborným dohledem. Rozhledyv chirurgii, 2013, 92(8),470-473. ISSN 0035-9351.

PAFKO, Pavel. Významné životní jubileum profesora JanaSchütznera. Rozhledy v chirurgii, 2013, 92(5), 264-264. ISSN 0035-9351.

PASTOR, Jan - ADÁMEK, Svatopluk. Obskurní krvácení do zažívacíhotraktu. Rozhledy v chirurgii, 2013, 92(8), 424-428. ISSN 0035-9351.

PASTOR, Jan. Využití VAC systému v chirurgii. In: Cesta kmodernímu ošetřovatelství XV.: recenzovaný sborník příspěvků z odbornékonference s mezinárodní účastí. 1 vyd. Praha: FN v Motole, 2013. s. 1-86.ISBN 978-80-87347-14-0.

PASTOR, Jan - ADÁMEK, Svatopluk. Diferenciální diagnostikanejčastějších perianálních lézí v ordinaci. Praktický lékař, 2013, 93(5), 218-220. ISSN 0032-6739.

PAZDRO, Alexandr. Radikální chirurgická léčba karcinomu jícnuezofagogastrické junkce. Princípy chirurgie III. 1 vyd. Bratislava:Prima-Print, 2013, s. 85-87. ISBN 978-80-89017-09-6.

PAZDRO, Alexandr. Perforace jícnu. Princípy chirurgie III.1 vyd. B: Prima-Print, 2013, s. 106-11. ISBN 978-80-89017-09-6.

PAZDRO, Alexandr. Epidemiologie karcinomu jícnu. Princípychirurgie III. 1 vyd. Bratislava: Prima-Print, 2013, s. 75-76. ISBN978-80-89017-09-6.

PTÁČEK, Radek - BARTŮNĚK, Petr - CÍSAŘOVÁ, Dagmar - ČELEDOVÁ,Libuše - ČEPICKÝ, Pavel - ČEVELA, Rostislav - DRÁBKOVÁ, Jarmila - HAŠKOVCOVÁ,Helena - KALVACH, Pavel - KRŠKA, Zdeněk - BÁCA, Miloš - MACH, Jan - MĚŠŤÁK, Jan- MLYNÁŘOVÁ, Dita - MUNZAROVÁ, Marta - PAFKO, Pavel - PAVELKA, Karel - RABOCH,Jiří - SLÁMA, Ondřej - SOVOVÁ, Olga - STŘÍTESKÝ, Martin - VONDÁČEK, Jan -WEISS, Petr - ZÁLESKÁ, Dagmar - ZVĚŘINA, Eduard. Lege artis v medicíně.1 vyd. Praha: Grada, 2013. 232 s. ISBN 978-80-247-5126-9.

SMEJKAL, Milan. Funkční vyšetření. Princípy chirurgie III.1 vyd. Bratislava: Prima-Print, 2013, s. 38-41. ISBN 978-80-89017-09-6.

SMEJKAL, Milan. Hiátová hernie. Princípy chirurgie III. 1vyd. Bratislava: Prima-Print, 2013, s. 61-65. ISBN 978-80-89017-09-6.

SMEJKAL, Milan. Refluxní choroba jícnu. Princípy chirurgieIII. 1 vyd. Bratislava: Prima-Print, 2013, s. 54-60. ISBN978-80-89017-09-6.

ŠNAJDAUF, Martin - ADÁMEK, Svatopluk. Jsou nutná antibiotika v léčbě nekomplikované divertikulitidy?. Rozhledy v chirurgii, 2013, 92(10), 544-548. ISSN 0035-9351.

ŠNAJDAUF, Martin. Symptomatologie onemocnění jícnu. Princípychirurgie III. 1 vyd. Bratislava: Prima-Print, 2013, s. 33-34. ISBN978-80-89017-09-6.

ŠNAJDAUF, Martin. Benigní tumory jícnu. Princípy chirurgieIII. 1 vyd. Bratislava: Prima-Print, 2013, s. 73-74. ISBN978-80-89017-09-6.

ŠTULÍK, Jan - NESNÍDAL, Petr - KRYL, Jan - VYSKOČIL, Tomáš -BARNA, Michal. Nestabilní poranění horní krční páteře u dětí a adolescentů. ActaChirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Cechoslovaca, 2013, 80(2), 106-113. ISSN 0001-5415.IF = 1.628 (2009)

TVRDOŇ, Jiří. Paliativní metody léčby karcinomu jícnu a kardie. Princípychirurgie III. 1 vyd. Bratislava: Prima-Print, 2013, s. 88-90. ISBN978-80-89017-09-6.

VACKOVÁ, Z. - STEFANOVÁ, M. - TUČKOVÁ, I. - PAZDRO, Alexandr -SMEJKAL, Milan - ZEMANOVÁ, Milada - ŠPIČÁK, J. - MARTÍNEK,J. Úspěšnáendoskopická léčba makroskopicky pokročilého adenokarcinomu jícnu u rizikovéhopacienta. Gastroenterologie a hepatologie, 2013, 67(4), 271-274. ISSN 1804-7874.

VALENTOVÁ BARTÁKOVÁ, Lucie - FILA, Libor - ŠIMONEK, Jan -BURKERT, Jan - LISCHKE, Robert. Transplantace plic u lymfangioleiomyomatózy vČeské republice. Studia Pneumologica et Phthiseologica, 2013, 73(5), 166-169. ISSN 1213-810X.

ZAJAK, Ján - KRÁLÍKOVÁ, Eva - PAFKO, Pavel - BORTLÍČEK, Z. Kouření a pooperační komplikace. Rozhledy v chirurgii, 2013, 92(9), 501-505.  ISSN 0035-9351.

ZAJAK, Ján. Pneumatóza střevní stěny a plyn v portálním žilnímřečišti. Rozhledy v chirurgii, 2013, 92(3), 151-153.ISSN 0035-9351.

 

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY