Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Výzkumné záměry a granty

IGA MZ ČR: 12085-3
Název projektu: Pilotní databáze operaci ve všeobecné hrudní chirurgii.
Hlavní řešitel: Jedlička V
Doba řešení: 2011-2015


IGA MZ ČR: NT/12331-5
Název projektu: Časné hodnocení efektivity neoadjuvantní chemoterapie u karcinomu jícnu a ezofago-gastrické junkce pomocí FDG-PET/CT vyšetření.
Hlavní řešitel: Haruštiak T
Doba řešení: 2011- 2015


IGA MZ ČR: 1A/8699-3
Název projektu: Význam stanovení některých cytokinů a markerů oxidačního stresu v kondenzátu vydechovaného vzduchu k předpovědi akutní a chronické rejekce u nemocných po transplantaci plic.
Hlavní řešitel: Musil J
Doba řešení: 2006-2008


VZ FNM MZ0FNM2005
Název projektu: Zdokonalení záchytu a komplexní péče o nemocné s karcinomem jícnu a kardie. 
Hlavní řešitel: Pazdro A
Doba řešení: 2005-2011


VZ MZ ČR a FNM 00000064203
Název projektu: Transplantace plic v klinické praxi
Extrakorporální membránové oxygenace (ECMO) u transplantace plic
Hlavní řešitel: Lischke R
Doba řešení: 2005-2011


IGA MZ ČR: NR/8308-5 
Název projektu: Miniinvazivní chirurgie primární hyperparathyreozy.
Hlavní řešitel:  Adámek S
Doba řešení: 2004-2009


IGA MZ ČR: ND/7453-3 
Název projektu: Transplantace plic od dárce s nebijícím srdcem v klinice a experimentu.
Hlavní řešitel: Pafko P, Lischke R
Doba řešení:  2003-2005


IGA MZ ČR:  NC/7530 – 3/2003
Název projektu: Prognostické a prediktivní faktory u nemocných s karcinomem jícnu léčených multimodálním postupem – předoperační chemoradioterapií a chirurgickou resekcí.
Hlavní řešitel:  Zemanová M
Doba řešení: 2003-2005


IGA MZ ČR: ND/7009  
Název projektu: Komplexní léčba Barrettova jícnu.
Hlavní řešitel: Šmejkal P
Doba řešení: 2002-2004


IGA  MZ ČR: ND/6856-3 
Název projektu: Nácvik odběru tkáně parathyreoidey z kadaverozního dárce pro transplantaci indikovanou u pacientů s farmakologicky nezvládnutelnou hypoparathyreozou.
Hlavní řešitel: Adámek S
Doba řešení: 2001-2003


VZ FNM 00000064203
Název projektu: Optimalizace výběru nemocných, operační techniky a perioperační péče pro transplantaci plic v České Republice
Hlavní řešitel: Lischke R
Doba řešení: 1998-2004


VZ FNM 00000064203
Název projektu: Studium faktorů ovlivňující morbiditu a mortalitu po operacích jícnu.
Hlavní  řešitel: Pazdro A
Doba řešení: 1998-2004


IGA MZ ČR, NB/4405-3
Název projektu: Transplantace plic v klinice a experimentu.
Hlavní řešitel: Pafko P, Lischke R, Schützner J
Doba řešení: 1997-1999
Cena ministra zdravotnictví ČR za rok 2000 za mimořádně úspěšné řešení výzkumného projektu


IGA MZ ČR: ND/6629  
Název projektu: Monitorace hemodynamických změn po velkých břišních a hrudních operacích. 
Hlavní řešitel:  Bicek V
Doba řešení: …..


IGA MZ ČR: NR/8924-3 
Název projektu: Mysthenia gravis: potenciální přínos svalové biopsie v rámci thymektomie.
Hlavní řešitel:  Zámečník J
Doba řešení: …..

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY