Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Historie

Pracoviště srdeční chirurgie pro dospělé pacienty založil tým lékařů a sester z dětského kardiocentra pod vedením Doc. MUDr. Tomáše Hoňka, CSc. v roce 1993. Vytvoření kardioanesteziologické skupiny pod vedením Doc. MUDr. Karla Cvachovce, CSc. a zřízení chirurgické části banky allotransplantátů lidských chlopní s celostátní působností umožnila erudice zakladatelů a účelné vícezdrojové financování (z rezerv nemocnice, dotace a grant MZ a z daru Dr. Jaroslava Starka, Great Ormond Street Hospital, Londýn).

V roce 1997 se pracoviště přesunulo do definitivních prostor v nové budově FN Motol.

V roce 2003 se stal přednostou kliniky MUDr. Petr Pavel, CSc, pod jeho vedením prováděl tým kardiochirurgů, intenzivistů a kardiologů okolo 900 kardiochirurgických operací za rok, což představovalo druhý nejvyšší počet v Praze po IKEM. V této době byl na pracovišti zahájen program cévní chirurgie.

V roce 2006 dochází k reorganizaci pracoviště. Klinika se mění na Oddělení kardiovaskulární chirurgie jako součást Kardiovaskulárního centra pro dospělé pacienty a jeho primářem je jmenován Prof. MUDr. Ivan Vaněk, DrSc. Na pracovišti jsou prováděny operace v celém rozsahu kardiochirurgie a cévní chirurgie. Oddělení poskytuje nepřetržitou službu pro pacienty s chorobami srdce a cév.

V roce 2008 se primářem oddělení stává Doc. MUDr. Marek Šetina, CSc. Zahajuje program miniinvazivních videothorakoskopicky asistovaných operací srdce. Oddělení získává zpět statut Kliniky. Pracoviště významným způsobem rozšiřuje operativu cévně chirurgických pacientů, spolupracuje s Dětským kardiocentrem FN Motol při řešení vrozených srdečních vad v dospělosti a profiluje se v chirurgické léčbě pacientů s infekční endokarditidou. Vzniká ambulance pro vrozené dětské vady v dospělosti.

V roce 2012 je pracoviště přejmenováno novým oficiálním názvem - Klinika kardiovaskulární chirurgie 2. LF UK a FN Motol - charakterizujícím oba nosné programy kliniky, tj. kardiochirurgii a cévní chirurgii. Klinika se dále podílí na programu transplantací plic a zajišťuje program transplantací ledvin pacientů v dětském věku (do 18 let). Poskytuje konziliární cévně chirurgickou a angiologickou péči o dětské pacienty. Pro tkáňovou banku Transplantačního centra FN Motol připravuje allotransplantáty lidských chlopní.

V roce 2013 se novým přednostou kliniky stává Doc. MUDr. Vilém Rohn, CSc. Vedle standardní kardiochirurgické a cévně-chirurgické operativy se dále rozvíjí program videothorakoskopicky asistovaných kardiochirurgických výkonů a spolupráce s Dětským kardiocentrem při řešení vrozených srdečních vad v dospělosti. Pregraduální výuka mediků se rozšiřuje o výuku 5. ročníku v rámci nového předmětu Kardiovaskulární medicína (ve spolupráci s Kardiologickou klinikou FN Motol).  

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY