Intenzivní péče a Perioperační péče

Základní podmínky pro výplatu stipendia:

studium: souvisejícího navazujícího magisterského studijního programu pro všeobecné sestry nebo dětské sestry, které vede k získání specializované způsobilosti v oboru Intenzivní péče nebo Perioperační péče;
výplata stipendia od:  od prvního ročníku studia;
délka výplaty stipendia: max. 22 měsíců;
výše stipendia: 10.000,00 Kč měsíčně;
délka setrvání v pracovním poměru po ukončení studia: jednonásobek délky výplaty stipendia při plném pracovním úvazku.

Smlouvu o poskytnutí stipendia je možné uzavřít kdykoliv v průběhu školního či akademického roku, od kterého je výplata stipendia přípustná.

Skip to content