Kategorie klinik: Část pro děti

Centrum dětské neuroonkologie

Základní informace Nádory CNS v dětském věku Projevy nádorů CNS Diagnostika Možnosti léčby Nejčastější diagnózy Dlouhodobé sledování Vyhledávání dědičných predispozic k nádorovým onemocněním Tým Naše vybavení Výzkum a mezinárodní studie Indikátory výkonu a kvality Kontakt CDNO v médiích Statut CDNO Užitečné odkazy Poděkování pacientů Naše motto: Jen centralizovaná péče má dnes smysl Centrum dětské neuroonkologie …

Centrum dětské neuroonkologie Pokračovat ve čtení »

Dermatologické oddělení pro děti

Základní informace Ambulance Pokyny k objednání Kde nás najdete Vedení a personál Dermatologické (kožní) oddělení pro děti poskytuje péči pacientům ve věku 0-18 let. Věnuje se diagnostice, léčbě a dispenzarizaci dětských pacientů s veškerými kožními nemocemi. Dále provádíme vyšetření digitálním dermatoskopem, ošetření biostimulačním laserem, probatorní diagnostické excize a ošetření bradavic tekutým dusíkem. U závažných či …

Dermatologické oddělení pro děti Pokračovat ve čtení »

Dětská psychiatrická klinika 2. LF UK a FN Motol

Základní informace Ambulance Specializace Kontakt Vedení a personál Lůžkové oddělení Fotogalerie Historie Věda a výzkum   Dětská psychiatrická klinika se zabývá diagnostikou a terapií duševních poruch u dětí a dospívajících do 18 roků. Je jediným samostatným klinickým pracovištěm v oboru dětské psychiatrie v České republice. Pracoviště je zaměřeno na komplexní pedopsychiatrickou péči ambulantní i lůžkovou v …

Dětská psychiatrická klinika 2. LF UK a FN Motol Pokračovat ve čtení »

Dětské kardiocentrum 2. LF UK a FN Motol

Základní informace Struktura Kontakt Vedení a personál Pro pacienty Ambulance Hospitalizace Informační brožurky Informované souhlasy Pro odbornou veřejnost Počty výkonů a výsledky Výuka Akce a semináře Publikace Odborné společnosti Akreditační komise Mezinárodní humanitární a charitativní činnost Historie Odchovanci Dětského kardiocentra ve světě Kariéra Fotogalerie        Dětské kardiocentrum 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze …

Dětské kardiocentrum 2. LF UK a FN Motol Pokračovat ve čtení »

Foniatrická ambulance a centrum kochleárních implantátů

Základní informace Ambulance Specializace Informace pro pacienty Vedení a personál Vybavenost přístroji Ostatní Pracoviště patří mezi nejstarší zdravotnická zařízení zaměřená na úpravu poruch komunikace. Původně se nazývalo Logopedický ústav. Bylo založeno v roce 1945 lékařem a logopedem Prof. MUDr. PhDr. Milošem Sovákem, DrSc. a stalo se součástí Dětské fakultní nemocnice, později Fakultní nemocnice v Motole. …

Foniatrická ambulance a centrum kochleárních implantátů Pokračovat ve čtení »

Klinika dětské chirurgie 2. LF UK a FN Motol

Základní informace Ambulance Jednodenní chirurgie Specializace Kontakt Vedení a personál Lůžková oddělení Fotogalerie Historie Pro odbornou veřejnost Informace pro rodiče Základní informace Klinika se zaměřuje na operace břišní, hrudní (vyjma kardiochirurgie) a urologii. Klinika je současně Subkatedrou dětské chirurgie IPVZ a podílí se na pregraduálním studiu chirurgie studentů UK 2. lékařské fakulty a částečně studentů …

Klinika dětské chirurgie 2. LF UK a FN Motol Pokračovat ve čtení »

Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol

Základní informace Ambulance O nás Pacientům a rodinám Jak pomoci Kontakt Veškeré informace o klinice naleznete na naší microsite. Naše pracoviště zajišťuje komplexní pediatricko-onkologickou péči pro dětské pacienty všech věkových kategorií. Klinika zahrnuje několik lůžkových oddělení, včetně JIP a transplantační jednotky, specializované ambulance, denní stacionář a rozsáhlé laboratorní centrum. Naše klinika zahrnuje šest lůžkových oddělení – …

Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol Pokračovat ve čtení »

Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol

Základní informace Vedení a personál Informace pro pacienty Struktura kliniky Lůžkové oddělení Ambulance Specializované ambulance Ambulance pro aplikaci botulotoxinu a poruchy hybnosti u dětí Specializovaná centra Centrum pro epilepsie Chirurgická léčba epilepsie u dětí Neuromuskulární centrum Centrum pro poruchu spánku u dětí Centrum hereditárních ataxií Neurogenetická laboratoř Poskytovaná vyšetření Dědičná neuropatie Charcot-Marie-Tooth (CMT) Časné a …

Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol Pokračovat ve čtení »

Klinika ušní, nosní a krční 2. LF UK a FN Motol

Základní informace Ambulance Specializované ambulance Specializace Centrum kochleárních implantací u dětí BAHA centrum Vedení a personál Lůžkové oddělení Vybavenost přístroji Historie Pro odbornou veřejnost Věda a výuka Akce a semináře Společenské aktivity Nadace Základní informace Klinika ušní, nosní a krční je součástí 2.Lékařské fakulty  UK a Fakultní nemocnice v Motole Představuje výukové pracoviště pregraduálních studentů i …

Klinika ušní, nosní a krční 2. LF UK a FN Motol Pokračovat ve čtení »

Novorozenecké oddělení

Základní informace Vedení kliniky Kontakt Specializace Struktura Jednotka intenzivní a resuscitační péče – NEO3, NEO4 Jednotka specializované péče – NEO6 Jednotka fyziologických novorozenců – NEO1/NEO2 Ambulance Výuka, věda a výzkum Historie Fotogalerie Pro rodiče Pro sponzory Základní informace Novorozenecké oddělení s jednotkou intenzivně-resuscitační péče je integrální součástí Perinatologického centra Gynekologicko-porodnické kliniky FN v Motole a 2. …

Novorozenecké oddělení Pokračovat ve čtení »

Skip to content