Část pro děti

Centrum dětské neuroonkologie

Základní informace Nádory CNS v dětském věku Projevy nádorů CNS Diagnostika Možnosti léčby Nejčastější diagnózy Dlouhodobé sledování Vyhledávání dědičných predispozic k nádorovým onemocněním Tým Naše vybavení Výzkum a mezinárodní studie Indikátory výkonu a kvality CDNO v médiích Statut CDNO Užitečné odkazy Poděkování pacientů Kontakt Naše motto: Jen centralizovaná péče má dnes smysl Centrum dětské neuroonkologie …

Centrum dětské neuroonkologie Pokračovat ve čtení »

Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol

Základní informace Centrum komplexní péče o děti s poruchami vývoje a jejich rodiny Centrum pro diagnostiku a léčbu poruch řasinkového epitelu (primární ciliární dyskineze) Centrum vysoce specializované péče o vzácná jaterní onemocnění O klinice Historie I. dětské kliniky Historie a současnost nefrologického oddělení Pediatrické kliniky Sponzoři Informace pro sponzory Fotogalerie Lékaři Pracovní skupiny Nefrologie a …

Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol Pokračovat ve čtení »

Oddělení urgentního příjmu a LSPP dětí

Základní informace Vedení a personál Dětská pohotovost, dětský příjem Dětský urgentní příjem (EMERGENCY) Konto darů Kontakt Základní informace Oddělení se skládá ze dvou částí: dětská pohotovost (LSPP děti) a dětský příjem dětský urgentní příjem (EMERGENCY) Našimi pacienty jsou děti ve věku 0 až 17 let +364 dní, s akutními zdravotními obtížemi. Přicházející nejčastěji v doprovodu …

Oddělení urgentního příjmu a LSPP dětí Pokračovat ve čtení »

Novorozenecké oddělení

Základní informace Vedení kliniky Ambulance Struktura Jednotka intenzivní a resuscitační péče – NEO3, NEO4 Jednotka specializované péče – NEO6 Jednotka fyziologických novorozenců – NEO1/NEO2 Výuka, věda a výzkum Pro rodiče Pro sponzory Fotogalerie Kontakt Základní informace Novorozenecké oddělení s jednotkou intenzivně-resuscitační péče je integrální součástí Perinatologického centra Gynekologicko-porodnické kliniky 2. LF UK a FN Motol. …

Novorozenecké oddělení Pokračovat ve čtení »

Klinika ušní, nosní a krční 2. LF UK a FN Motol

Základní informace Vedení a personál Ambulance Specializované ambulance Placené výkony Specializace Centrum kochleárních implantací u dětí BAHA centrum Lůžkové oddělení Nadační fond Základní informace Klinika ušní, nosní a krční je součástí 2. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice v Motole Představuje výukové pracoviště pregraduálních studentů i školící pracoviště lékařů po promoci i postgraduálních studentů (Ph.D.). …

Klinika ušní, nosní a krční 2. LF UK a FN Motol Pokračovat ve čtení »

Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol

Základní informace Vedení a personál Informace pro pacienty Struktura kliniky Lůžkové oddělení Ambulance Specializované ambulance Ambulance pro aplikaci botulotoxinu a poruchy hybnosti u dětí Specializovaná centra Centrum pro epilepsie Chirurgická léčba epilepsie u dětí Neuromuskulární centrum Centrum pro poruchu spánku u dětí Centrum hereditárních ataxií Neurogenetická laboratoř Poskytovaná vyšetření Příjem vzorků k laboratornímu vyšetření Dokumenty …

Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol Pokračovat ve čtení »

Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol

Základní informace Vedení kliniky a sekretariát Náš tým Nový pacient Pro rodiče a pacienty Ambulance Hematologický stacionář Onkologický stacionář Ambulance onkologie Ambulance hematologie – vrozené a získané poruchy krvetvorby Ambulance hematologie – transplantace Ambulance hematologie – krvácivé poruchy a poruchy hemostázy Ambulance genetiky Ambulance fyzioterapie Lůžková oddělení Historie kliniky Pracovní skupiny Věda a výzkum Otevřené …

Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol Pokračovat ve čtení »

Klinika dětské chirurgie 2. LF UK a FN Motol

Základní informace Vedení a personál Ambulance Jednodenní chirurgie Specializace Lůžková oddělení Historie Pro odbornou veřejnost Informace pro rodiče Fotogalerie ERNICA Prenatální konzultace vrozených vad Konto “Dětská chirurgie Motol” Konto na podporu vzdělávání a výzkum lékařů Konto SESTRY Základní informace Klinika dětské chirurgie 2. LF UK a FN Motol se zaměřuje na operace břišní, hrudní (vyjma …

Klinika dětské chirurgie 2. LF UK a FN Motol Pokračovat ve čtení »

Foniatrická ambulance a centrum kochleárních implantátů

Základní informace Vedení a personál Ambulance Specializace Informace pro pacienty Vybavenost přístroji Ostatní Pracoviště patří mezi nejstarší zdravotnická zařízení zaměřená na úpravu poruch komunikace. Původně se nazývalo Logopedický ústav. Bylo založeno v roce 1945 lékařem a logopedem prof. MUDr. PhDr. Milošem Sovákem, DrSc. a stalo se součástí Dětské fakultní nemocnice, později Fakultní nemocnice v Motole. …

Foniatrická ambulance a centrum kochleárních implantátů Pokračovat ve čtení »

Dětská psychiatrická klinika 2. LF UK a FN Motol

Základní informace Vedení a personál Ambulance Specializace Lůžkové oddělení Historie Věda a výzkum Fotogalerie Kontakt Dětská psychiatrická klinika se zabývá diagnostikou a terapií duševních poruch u dětí a dospívajících do 18 roků. Je jediným samostatným klinickým pracovištěm v oboru dětské psychiatrie v České republice. Pracoviště je zaměřeno na komplexní pedopsychiatrickou péči ambulantní i lůžkovou v celém …

Dětská psychiatrická klinika 2. LF UK a FN Motol Pokračovat ve čtení »

Skip to content