Část pro dospělé

III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol

Dovolte, abychom Vás přivítali na stránkách III. chirurgické kliniky 1. LF UK a FN Motol, které by Vám měly poskytnout základní přehled o struktuře, poskytované péči, výuce studentů v pre a postgraduálním vzdělávaní a o vědeckovýzkumných aktivitách našeho pracoviště. Jsme jediné pracoviště v ČR, které provádí transplantace plic, naše klinika poskytuje kompletní specializovanou péči v …

III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol Pokračovat ve čtení »

Geriatrická interní klinika 2. LF UK a FN Motol

Základní informace Geriatrická interní klinika 2. LF UK a FN Motol vznikla na jaře roku 2021. Jedná se o společné diagnosticko-terapeutické lůžkové zařízení 2. LF UK a FNM určené pro akutní geriatrickou péči, integrálně sloužící současně pro pregraduální i postgraduální výuku geriatrie (klinické gerontologie) v rámci vnitřního lékařství. prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBAtel.: 224 …

Geriatrická interní klinika 2. LF UK a FN Motol Pokračovat ve čtení »

Hemodialyzační středisko Fresenius Medical Care

Základní informace Dialyzační středisko s nefrologickou ambulancí FMC-DS Praha 5 – Motol bylo svým stávajícím provozovatelem, společností Fresenius Medical Care-DS, s.r.o., uvedeno do provozu v květnu 2005 a stalo se tak součástí mezinárodní sítě dialyzačních středisek Fresenius Medical Care. Středisko má pět hemodialyzačních sálů, ambulanci pro peritoneální dialýzu a nefrologickou ambulanci. V nové části střediska …

Hemodialyzační středisko Fresenius Medical Care Pokračovat ve čtení »

Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol

Základní informace Vedení a personál Ambulance Všeobecná ambulance Andrologická poradna Biopsie prostaty Onkourologická poradna Metabolická poradna Urodynamická poradna Ambulance neurostimulace Lůžková oddělení Centrum pro výzkum a léčbu karcinomu prostaty Motol Diagnostika Léčba Studie Konto darů Informace k indikační vizitě Operace, které provádíme CHCI SE OBJEDNAT K OPERACI Informace k přijetí Robotické centrum Konto darů Vzdělávací …

Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol Pokračovat ve čtení »

Pneumologická klinika 2. LF UK a FN Motol

Základní informace Vedení a personál Ambulance Specializované ambulance Poradna pro dospělé nemocné s cystickou fibrózou Diagnostika a léčba bronchogenního karcinomu Ambulance pro intersticiální plicní procesy Transplantační ambulance Centrum léčby závislosti na tabáku Centrum pro obtížně léčitelné astma Další pracoviště Bronchologické pracoviště Spánková laboratoř Cytologická laboratoř Funkční laboratoř Lůžkové oddělení Historie Fotogalerie Kontakt Pneumologická klinika 2. …

Pneumologická klinika 2. LF UK a FN Motol Pokračovat ve čtení »

Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol

Základní informace Vedení a personál Ambulance Lůžkové oddělení Stacionář Brachyterapie Zevní radioterapie Postup při objednávání nových pacientů Kontakt Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motole je jedním z Komplexních onkologických center v České republice provádějící komplexní multidisciplinární léčbu nádorových onemocnění (solidní nádory a lymfomy) ve spolupráci s ostatními odbornými pracovištěm ve FNM, ÚVN, NNH a Protonovým centrem. Je jedním ze …

Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol Pokračovat ve čtení »

Oddělení urgentního příjmu dospělých

Základní informace Vedení a personál Ambulance Specializace Informace pro pacienty Vybavenost přístroji Historie Ostatní zdravotnická zařízení Společenské aktivity oddělení a lékařů Fotogalerie Oddělení pracujeme v nepřetržitém provozu 24 hod./den, 7 dní v týdnu. Ošetření probíhá bez objednání. Závažné stavy prosíme avízovat operačními středisky zdravotnických záchranných služeb.  MUDr. Jiří Karásek Ph.D.224 436 700 Vrchní sestra224 436 …

Oddělení urgentního příjmu dospělých Pokračovat ve čtení »

Oddělení primární péče

Základní informace Vedení a personál Ambulance Specializace Fotogalerie Kontakt Na Oddělení primární péče poskytujeme: závodní preventivní péči všem zaměstnancům FN Motol v časových intervalech dle pracovního zařazení preventivní péči zaměstnancům 2. LF UK, zahraničním studentům této fakulty, smluvním firmám léčebnou a preventivní péči registrovaným pacientům neodkladnou péči i neregistrovaným zaměstnancům pravidelná očkování indikovaným skupinám zaměstanců a …

Oddělení primární péče Pokračovat ve čtení »

Oddělení LSPP pro dospělé – pohotovost

Základní informace Vedení Provozní doba K čemu slouží a neslouží pohotovost (LSPP) Jak probíhá vyšetření Kdy volat záchranku (ZZS) Nejčastější obtíže Obecné informace (pohotovostní lékárny, další LSPP) Vážení a milí pacienti, Zvažujete-li návštěvu naší pohotovosti (LSPP) pro onemocnění dýchacích cest (kašel, rýma, bolesti v krku, zvýšená teplota) vezměte prosím na vědomí následující informace: Přítomností ve zdravotnickém …

Oddělení LSPP pro dospělé – pohotovost Pokračovat ve čtení »

Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny 2. LF UK a FN Motol

Základní informace Ambulance Lůžkové oddělení Vedení a personál Očkovací centrum a Centrum cestovní medicíny Aktuality pro pacienty Otevírací doba Nemoci, proti kterým lze očkovat a jednotlivé vakcíny Očkování proti covid-19 Typy vakcín Informace pro cestovatele Očkování pacientů na imunosupresivní a biologické terapii Ceník Příspěvky zdravotních pojišťoven na očkování Použité a další zdroje informací Centrum pro …

Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny 2. LF UK a FN Motol Pokračovat ve čtení »

Skip to content