Část pro dospělé

Geriatrická interní klinika 2. LF UK a FN Motol

Základní informace Geriatrická interní klinika 2. LF UK a FN Motol vznikla na jaře roku 2021. Jedná se o společné diagnosticko-terapeutické lůžkové zařízení 2. LF UK a FNM určené pro akutní geriatrickou péči, integrálně sloužící současně pro pregraduální i postgraduální výuku geriatrie (klinické gerontologie) v rámci vnitřního lékařství. prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBAtel.: 224 …

Geriatrická interní klinika 2. LF UK a FN Motol Pokračovat ve čtení »

Hemodialyzační středisko Fresenius Medical Care

Základní informace Dialyzační středisko s nefrologickou ambulancí FMC-DS Praha 5 – Motol bylo svým stávajícím provozovatelem, společností Fresenius Medical Care-DS, s.r.o., uvedeno do provozu v květnu 2005 a stalo se tak součástí mezinárodní sítě dialyzačních středisek Fresenius Medical Care. Středisko má pět hemodialyzačních sálů, ambulanci pro peritoneální dialýzu a nefrologickou ambulanci. V nové části střediska …

Hemodialyzační středisko Fresenius Medical Care Pokračovat ve čtení »

Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol

Základní informace Vedení a personál Ambulance Všeobecná ambulance Andrologická poradna Biopsie prostaty Onkourologická poradna Metabolická poradna Urodynamická poradna Ambulance neurostimulace Lůžková oddělení Centrum pro výzkum a léčbu karcinomu prostaty Motol Diagnostika Léčba Studie Konto darů Informace k indikační vizitě Operace, které provádíme CHCI SE OBJEDNAT K OPERACI Informace k přijetí Robotické centrum Konto darů Vzdělávací …

Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol Pokračovat ve čtení »

Pneumologická klinika 2.LF UK a FN Motol

Základní informace Vedení a personál Ambulance Specializované ambulance Poradna pro dospělé nemocné s cystickou fibrózou Diagnostika a léčba bronchogenního karcinomu Ambulance pro intersticiální plicní procesy Transplantační ambulance Centrum léčby závislosti na tabáku Centrum pro obtížně léčitelné astma Další pracoviště Bronchologické pracoviště Spánková laboratoř Cytologická laboratoř Funkční laboratoř Lůžkové oddělení Historie Fotogalerie Kontakt Pneumologická klinika 2. …

Pneumologická klinika 2.LF UK a FN Motol Pokračovat ve čtení »

Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol

Základní informace Vedení a personál Ambulance Lůžkové oddělení Stacionář Brachyterapie Zevní radioterapie Kontakt Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motole je jedním z Komplexních onkologických center v České republice provádějící komplexní multidisciplinární léčbu nádorových onemocnění (solidní nádory a lymfomy) ve spolupráci s ostatními odbornými pracovištěm ve FNM, ÚVN, NNH a Protonovým centrem. Je jedním ze dvou center v ČR  zaměřujícím se …

Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol Pokračovat ve čtení »

Oddělení urgentního příjmu dospělých

Základní informace Vedení a personál Ambulance Specializace Informace pro pacienty Vybavenost přístroji Historie Ostatní zdravotnická zařízení Společenské aktivity oddělení a lékařů Fotogalerie Oddělení pracujeme v nepřetržitém provozu 24 hod./den, 7 dní v týdnu. Ošetření probíhá bez objednání. Závažné stavy prosíme avízovat operačními středisky zdravotnických záchranných služeb.  MUDr. Lenka Kozlíková224 436 700 Vrchní sestra224 436 767  Recepce …

Oddělení urgentního příjmu dospělých Pokračovat ve čtení »

Oddělení primární péče

Základní informace Vedení a personál Ambulance Specializace Fotogalerie Kontakt Na Oddělení primární péče poskytujeme: závodní preventivní péči všem zaměstnancům FN Motol v časových intervalech dle pracovního zařazení preventivní péči zaměstnancům 2. LF UK, zahraničním studentům této fakulty, smluvním firmám léčebnou a preventivní péči registrovaným pacientům akutní péči i neregistrovaným zaměstnancům pravidelná očkování indikovaným skupinám zaměstanců a …

Oddělení primární péče Pokračovat ve čtení »

Oddělení LSPP pro dospělé – pohotovost

Základní informace Vedení Provozní doba K čemu slouží a neslouží pohotovost (LSPP) Jak probíhá vyšetření Kdy volat záchranku (ZZS) Nejčastější obtíže Obecné informace (pohotovostní lékárny, další LSPP) Vážení a milí pacienti, Zvažujete-li návštěvu naší pohotovosti (LSPP) pro onemocnění dýchacích cest (kašel, rýma, bolesti v krku, zvýšená teplota) vezměte prosím na vědomí následující informace: Přítomností ve zdravotnickém …

Oddělení LSPP pro dospělé – pohotovost Pokračovat ve čtení »

Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny 2. LF UK a FN Motol

Základní informace Vedení a personál Pro pacienty Ambulance Lůžkové oddělení Očkovací centrum a Centrum cestovní medicíny — Očkování covid-19 — Ceník Centrum pro léčbu infekcí u narkomanů Centrum pro léčbu virových hepatitid Infekční nemoci a infekční lékařství Historie kliniky Výuka Věda a klinický výzkum Kontakt Motto: Cílem našeho pracoviště je propojit aplikovaný klinický výzkum, inovativní …

Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny 2. LF UK a FN Motol Pokračovat ve čtení »

Neurologická klinika 2.LF UK a FN Motol

Základní informace Vedení a personál Ambulance Centrum pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění Centrum pro epilepsie (část pro dospělé) Cerebrovaskulární poradna Poradna pro Parkinsonovu nemoc a jiné extrapyramidové poruchy Poradna pro poruchy kognitivních funkcí Centrum pro diagnostiku a terapii bolestí hlavy Poradna pro neurokutánní choroby Centrum pro závrativé stavy Poradna pro neuroAIDS Poradna neuromuskulární Centrum …

Neurologická klinika 2.LF UK a FN Motol Pokračovat ve čtení »

Skip to content