Společná pracoviště

Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol

Základní informace Vedení a personál Lymfomová skupina Laboratoř neuropatologie Bioptická stanice Dokumenty ke stažení Pro odbornou veřejnost Historie Fotogalerie Kontakt Základní informace Ústav patologie a molekulární medicíny se zabývá komplexní laboratorní diagnostikou nádorových a nenádorových onemocnění. Využívá metod klasické histologie a cytologie s navazujícími dalšími speciálními laboratorními vyšetřovacími metodami. Ty zahrnují: pohled do buněk a tkání na …

Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol Pokračovat ve čtení »

Ústav lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol

Základní informace Vedení a struktura ústavu Laboratorní příručky Výzkum Clostridium difficile Cystická fibróza Molekulární diagnostika Molekulární markery epidemiologie a virulence Skupina Ondřeje Cinka Studentské výzkumné projekty Staphylococcus aureus Fotogalerie Kontakt Základní informace Pracoviště poskytuje komplexní bakteriologickou, virologickou, mykologickou a parazitologickou diagnostiku s využitím širokého spektra diagnostických laboratorních metod. Velkou pozornost věnuje využití molekulárně genetických postupů …

Ústav lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol Pokračovat ve čtení »

Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 2. LF UK a FN Motol

Základní informace Vedení a personál Ambulance Sruktura ústavu Dokumenty ke stažení Terapeutické monitorování léčiv Chloridy v potu Pro odbornou veřejnost Semináře a odborné akce Výuka Publikace Ostatní Fotogalerie Kontakt Základní informace Ústav lékařské chemie a klinické biochemie je specializovaná zdravotnická, vědecko-výzkumná a vzdělávací instituce, společné pracoviště Univerzity Karlovy 2. LF a Fakultní nemocnice v Motole. …

Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 2. LF UK a FN Motol Pokračovat ve čtení »

Ústav imunologie 2. LF UK a FN Motol

Základní informace a kontakty Ambulance pro dospělé pacienty Ambulance pro dětské pacienty Očkovací centrum Vedení a personál Lůžkové oddělení Dokumenty ke stažení Průkaz kvality laboratoře Základní informace a kontakty Ústav imunologie poskytuje laboratorní rutinní imunologický servis v oblasti diagnostiky imunodeficiencí, autoimunit, dále specializovanou laboratorní diagnostiku závažných poruch imunity. K dispozici je statimové vyšetření vybraných laboratorních …

Ústav imunologie 2. LF UK a FN Motol Pokračovat ve čtení »

Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol

Základní informace Vedení a personál Ambulance Lékaři Charakteristika ústavu Oddělení klinické genetiky Oddělení lékařské cytogenetiky Oddělení lékařské molekulární genetiky Centrum reprodukční genetiky Oddělení biologie Přehled poskytovaných vyšetření a terapeutických postupů Dokumenty ke stažení Příjem materiálu Management kvality Akreditace ČSN EN ISO 15189 Účast v EQA Neinvazivní prenatální testování (NIPT) FSGS ADPKD Pro odbornou veřejnost Pro …

Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol Pokračovat ve čtení »

Oddělení transplantací a tkáňové banky

Základní informace Vedení a personál Koordinační pracoviště Transplantační centrum Tkáňové zařízení Programy Program odběrů a transplantace orgánů Program odběru a transplantace tkání – Speciální tkáňová banka – STB85 / kód MzČR / O pracovišti Organizační struktura pracoviště Dokumenty ke stažení Historie Fotogalerie Kontakt Základní informace Oddělení transplantací a tkáňové banky FN Motol vytváří optimální podmínky …

Oddělení transplantací a tkáňové banky Pokračovat ve čtení »

Oddělení nemocniční hygieny a epidemiologie

Základní informace Vedení a personál Struktura oddělení Vybavenost přístroji Pro odbornou veřejnost Hygiena rukou Fotogalerie Kontakt Základní informace Ochrana veřejného zdraví, bezpečí pacientů a ochrana zdraví zaměstnanců v nemocnici je cílem a náplní pracovní činnosti Oddělení nemocniční hygieny a epidemiologie FN Motol. Tým oddělení se věnuje hygienické a epidemiologické problematice, kterou řeší a zpracovává ve specifických …

Oddělení nemocniční hygieny a epidemiologie Pokračovat ve čtení »

Oddělení krevní banky

Základní informace Lidé a kontakty O pracovišti Autotransfuze Semináře a odborné akce Výuka a specializace Laboratorní příručka Průkaz kvality laboratoře Odkazy Dokumenty ke stažení Fotogalerie Základní informace Oddělení krevní banky/Department of blood bank Část pro dospělé, 2. patro, uzel E / Adult Section, 2th Floor, Block EPrimář: MUDr. Eva LinhartováSekretariát: tel.: 224 435 164 Doporučený postup pro podání …

Oddělení krevní banky Pokračovat ve čtení »

Oddělení klinické hematologie

Základní informace Ambulance Pro odbornou veřejnost Laboratorní příručka Pedagogická činnost Akce a semináře Management kvality Laboratoř OKH Vybavenost přístroji Historie oddělení Kontakt Základní informace Oddělení klinické hematologie (OKH) je součástí komplementu FN Motol. Má dvě části: laboratorní a klinickou. Laboratoř provádí rutinní a speciální hematologická vyšetření pro FN, konziliárně i s nadregionální působností. Morfologická laboratoř …

Oddělení klinické hematologie Pokračovat ve čtení »

Oddělení centrálních operačních sálů pro dospělé

Základní informace Pro odbornou veřejnost Výuka Společenské aktivity Fotogalerie Kontakt Základní informace COS pro dospělé pacienty poskytují zázemí pro 8 z 10 chirurgických pracovišť dospělé části FN Motol: Chirurgická klinika UK. 2. LF a FN Motol III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol I. ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol Klinika …

Oddělení centrálních operačních sálů pro dospělé Pokračovat ve čtení »

Skip to content