Kategorie klinik: Společná pracoviště

Centrum pro léčení a výzkum bolestivých stavů

Základní informace Ambulance Specializace Kontakt Vedení a personál Lůžkové oddělení Vybavenost přístroji Ostatní zdravotnická zařízení Fotogalerie Základní informace Pracoviště se zabývá léčením chronické bolesti onkologického a neonkologického původu. V lůžkové části hospitalizuje zvláště závažné případy. Na péči se podílí kmenový multidisciplinární tým s víceoborovým zaměřením (algeziolog, psycholog, neurolog, rehabilitační odborníci). V léčení  chronických bolestí pracoviště používá …

Centrum pro léčení a výzkum bolestivých stavů Pokračovat ve čtení »

Centrum zrakových vad (CZV)

Základní informace Ambulance Specializace Kontakt Vybavenost přístroji Historie Fotogalerie Společenské aktivity Základní informace Centrum zrakových vad je jediným zdravotnickým zařízením v ČR, specializovaným na komplexní péči o zrakově postižené osoby všech věkových kategorií. Již téměř 70 let se pracoviště stará o pacienty se zrakovými vadami a v současné době v něm pracuje tým zkušených odborníků …

Centrum zrakových vad (CZV) Pokračovat ve čtení »

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. LF UK a FN Motol

Základní informace Ambulance Specializace Kontakt Vedení a personál Vybavenost přístroji Lůžkové oddělení Pro odbornou veřejnost Akce a semináře Věda a výuka Kurzy Základní informace Historie a charakteristika pracoviště Klinika anesteziologie a resuscitace byla založena 15. února 1973 jako klinická základna stejnojmenné katedry ILF. Jejím přednostou byl jmenován Prof. MUDr. Jiří Pokorný, CSc. Rychle se rozvíjející …

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. LF UK a FN Motol Pokračovat ve čtení »

Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN Motol

Základní informace Vedení a personál Historie Specializace Dětské ambulance Dospělé ambulance Lůžkové oddělení Věda Výuka Vzdělávací akce Kontakt Základní informace Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. lékařské fakulty UK zajišťuje diagnostickou a léčebnou ortopedickou a traumatologickou péči nejen ve spádové oblasti, ale konziliární a konzultační činností v rámci celé republiky. Klinika má dvě …

Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN Motol Pokračovat ve čtení »

Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol

Základní informace Ambulance Specializované ambulance Specializace Vedení a personál Lůžkové oddělení Klinická logopedie Vybavenost přístroji Kontakt Historie Letáky Fotogalerie Základní informace      Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol se skládá ze 4 samostatných oddělení: Dospělá a dětská rehabilitace Spinální jednotka Oddělení tělovýchovného lékařství Centrum pro výzkum a léčbu bolestivých …

Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol Pokračovat ve čtení »

Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK FN Motol

Základní informace Oddělení Skiaskopicko-skiagrafické odd. pro dospělé Kostní diagnostika dospělých Celotělová denzitometrie Intervenční radiologie Výpočetní tomografie pro dospělé CT kolonografie CT koronarografie Magnetická rezonance pro dospělé Sonografie pro dospělé Mamografie a sonografie prsou Pediatrická sonografie Pediatrická výpočetní tomografie Pediatrická konvenční radiologie Oddělení dětské magnetické rezonance Kontakt Fotogalerie Provozní doba Společenské aktivity Základní informace Historie Rentgenové …

Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK FN Motol Pokračovat ve čtení »

Nemocniční lékárny

Základní informace Struktura Přehled oddělení Provozní doba Kontakt Vedení Přístrojové vybavení Pro veřejnost Výuka Fotogalerie Základní informace Nemocniční lékárna FN Motol je jedním z pracovišť největší české nemocnice. Přestože pacientům je přístupná jen ze své malé části, jedná se o jedno z největších pracovišť svého druhu. Je ze své největší části umístěna ve třech nadzemní …

Nemocniční lékárny Pokračovat ve čtení »

Neurochirurgická klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol

Základní informace Kontakt Program kliniky Operativa gliových nádorů a mozkových metastáz Operativa nezhoubných nádorů Cévní neurochirurgie Epileptochirurgie Hydrocefalus Spinální chirurgie Chirurgie periferních nervů Kraniocerebralní trauma Kraniostenozy Páteřní dysrafizmy Léčba spasticity Historie kliniky Jak se k nám dostanete Vedení kliniky a personál Operační sály Oddělení pro děti Oddělení pro dospělé Odborné ambulance Výzku Výuka Fotogalerie Základní …

Neurochirurgická klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol Pokračovat ve čtení »

Oční klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol

Základní informace Ambulance Specializace Kontakt Vedení a personál Lůžkové oddělení Fotogalerie Věda a výuka Základní informace Oční klinika dětí a dospělých UK 2. LF a FN Motol v Praze poskytuje léčebně preventivní péči v oblasti oftalmologie v celém věkovém rozmezí od narození do pozdního senia. Zejména v oblasti pediatrické oftalmologie klinika působí jako superkonziliární pracoviště …

Oční klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol Pokračovat ve čtení »

Oddělení centrálních operačních sálů pro děti

Základní informace Ambulance Specializace Vedení a personál Lůžkové oddělení Vybavenost přístroji Fotogalerie Pro odbornou veřejnost Základní informace Oddělení COS pro děti soustřeďuje veškeré operační výkony hospitalizovaných nemocných v dětské části nemocnice. Kromě Dětského kardiocentra nemá žádná klinika nebo oddělení s chirurgickým zaměřením své vlastní operační sály. Je naší chloubou, že po přestavbě dětské části FN Motol se …

Oddělení centrálních operačních sálů pro děti Pokračovat ve čtení »

Skip to content