Oddělení infekční

Infekční oddělení v Motole slouží k ambulantní péči i k hospitalizaci nemocných s infekčním onemocněním. V rámci oddělení funguje infekční centrum pro drogově závislé, které poskytuje hospitalizovaným nemocným psychiatrickou i psychologickou péči, pomáhá se zařizováním léčby u motivovaných nemocných a poskytuje substituční léčbu během hospitalizace. Zajišťujeme interní vyšetření před zahájením substituční léčby metadonem. Drogově závislé klienty, kteří neprodělali hepatitidu B, očkujeme zdarma proti hepatitidě B a proti hepatitidě A. Nákup vakcín je každoročně finančně podporován dotací MZČR.
Dále poskytujeme ambulantní i ústavní léčebnou péči dětem od 3 let a dospělým s průjmovými onemocněními, záněty mozkomíšních blan, které nevyžadují podporu životních funkcí. Léčíme Lymeskou boreliózu, včetně neuroboreliózy. Poskytujeme péči nemocným s horečnatými stavy, s akutními infekcemi respiračního traktu, s akutními infekčními záněty jater, specializujeme se na diferenciální diagnostiku jaterních onemocnění. Léčíme nemocné s importovanými nákazami, zoonózami apod. Je zajištěna i následná péče ambulantní formou. Potřebnou psychiatrickou péči pro drogově závislé zajišťují adiktologická centra mimo FN Motol. Krizovou intervenci poskytuje psychiatrická klinika ve fakultní nemocnici. Infekční oddělení provozuje rozsáhlou ambulanci pro léčbu chronických hepatitid dětí i dospělých. Kromě standardní léčby je hepatologická ambulance zařazena do řady klinických studií, včetně mezinárodních s novými léčebnými přípravky, které jsou zejména určeny pro obtížně léčitelné pacienty, kteří na standardní léčbu neodpověděli. Je zde zřízeno centrum pro sledování matek s hepatitidou C a sledování jejich dětí, aby bylo možné včas podchytit event. přenos infekce od matky. Poskytujeme konziliární služby dospělé i dětské části fakultní nemocnice v Motole.

Oddělení je stavěno boxovým systémem s dvoulůžkovými pokoji a jedním jednolůžkovým pokojem. Každý pokoj je vybaven vlastním sociálním zařízením viz fotodokumentace. Každý pokoj je vybaven TV a telefonem, kterým se nemocný spojuje se setrou, ale kterým může hovořit i se svými příbuznými a známými, pokud tito zavolají na pracovnu sester. Tento systém umožňuje izolovat jednotlivá infekční onemocnění, aby nedošlo k přenosu infekčních chorob mezi pacienty.

 

MUDr. Martin Tulach 2 2443 6901

 

Staniční  sestra

2 2443 6905

Pohotovostní ambulance: 

Nepřetržitě 15:30-07:00 (volat na lůžkovou část oddělení, l. 2 2443 6928, 6929)

Akutní případy z Oddělení urgentního příjmu nebo s doporučením od PL.

Všeobecná ambulance a poradna pro virové hepatitídy

MUDr. Jan Kubík   tel. 2 2443 6922

Pondělí 08:30-10:00 13:00-15:30

Úterý 08:30-12:00 13:00-15:30

Středa 08:30-12:00 13:00-15:30

Ambulance pro děti a dospělé

ukončen provoz z důvodu náhlého úmrtí MUDr. Hobstové Jiřiny, CSc.

Ambulance Centra cestovní medicíny

 MUDr. Martin Tulach, tel. 2 2443 6921

Pondělí – Pátek  po telefonickém objednání

Pro všechny ambulance platí, že poslední pacient bude objednán vždy 30 min před ukončením pracovní doby.

Objednávání na l. 2 2443 6930 od 08:00-15:00 v pondělí až pátek.

Návštěvu mimo ordinační dobu možno mimořádně domluvit přímo s lékařem.

Infekční oddělení v Motole slouží k ambulantní péči i k hospitalizaci nemocných s infekčním onemocněním. V rámci oddělení funguje infekční centrum pro drogově závislé, které poskytuje hospitalizovaným nemocným psychiatrickou i psychologickou péči, pomáhá se zařizováním léčby u motivovaných nemocných a poskytuje substituční léčbu během hospitalizace. Zajišťujeme interní vyšetření před zahájením substituční léčby metadonem. Drogově závislé klienty, kteří neprodělali hepatitidu B, očkujeme zdarma proti hepatitidě B a proti hepatitidě A. Nákup vakcín je každoročně finančně podporován dotací MZČR.
Dále poskytujeme ambulantní i ústavní léčebnou péči dětem od 3 let a dospělým s průjmovými onemocněními, záněty mozkomíšních blan, které nevyžadují podporu životních funkcí. Léčíme Lymeskou boreliózu, včetně neuroboreliózy. Poskytujeme péči nemocným s horečnatými stavy, s akutními infekcemi respiračního traktu, s akutními infekčními záněty jater, specializujeme se na diferenciální diagnostiku jaterních onemocnění. Léčíme nemocné s importovanými nákazami, zoonózami apod. Je zajištěna i následná péče ambulantní formou. Potřebnou psychiatrickou péči pro drogově závislé zajišťují adiktologická centra mimo FN Motol. Krizovou intervenci poskytuje psychiatrická klinika ve fakultní nemocnici. Infekční oddělení provozuje rozsáhlou ambulanci pro léčbu chronických hepatitid dětí i dospělých. Kromě standardní léčby je hepatologická ambulance zařazena do řady klinických studií, včetně mezinárodních s novými léčebnými přípravky, které jsou zejména určeny pro obtížně léčitelné pacienty, kteří na standardní léčbu neodpověděli. Je zde zřízeno centrum pro sledování matek s hepatitidou C a sledování jejich dětí, aby bylo možné včas podchytit event. přenos infekce od matky. Poskytujeme konziliární služby dospělé i dětské části fakultní nemocnice v Motole.

Oddělení je stavěno boxovým systémem s dvoulůžkovými pokoji a jedním jednolůžkovým pokojem. Každý pokoj je vybaven vlastním sociálním zařízením viz fotodokumentace. Každý pokoj je vybaven TV a telefonem, kterým se nemocný spojuje se setrou, ale kterým může hovořit i se svými příbuznými a známými, pokud tito zavolají na pracovnu sester. Tento systém umožňuje izolovat jednotlivá infekční onemocnění, aby nedošlo k přenosu infekčních chorob mezi pacienty.

Moderní pojetí cestovní medicíny se v dnešní době již nezabývá pouze očkováním před cestou do tropických oblastí, ale zahrnuje komplexní péči, která však není hrazená zdravotními pojišťovnami :

  • období před cestou (konzultace, komplexní posouzení zdravotního stavu, očkování, cestovní lékárnička, antimalarická chemoprofylaxe, prevence průjmových onemocnění a pod.)
  • průběhu cesty (lokální, politické a náboženské zvyklosti, ochrana před bodavým hmyzem, klimatické vlivy, pásmová nemoc, rizika tromboembolické nemoci a pod.)
  • vyšetření po návratu z cest v případě obtíží, ne však preventivní vyšetření 

Naše Centrum cestovní medicíny poskytuje všechny tyto služby na jednom místě (platba pouze platebními kartami).

Kontaktní telefon k objednání : 2 2443 6930

 

Infekční centrum pro drogově závislé je centrum pro léčbu infekcí u uživatelů drog. Léčíme infekční choroby v celém spektru, dále ambulantně vyšetřujeme, či následně  hospitalizujeme febrilní a septické stavy, infekční endokarditidy (záněty chlopní srdečních) – ve spolupráci s Kardiocentrem FNM, spondylodiscitidy či sakroileitidy (záněty obratlů, meziobratlových plotének či skloubení pánevních kostí a páteře) ve spolupráci s Klinikou spondylochirurgie FNM, kožní infekční nemoci, abscesy, zvětšené uzliny, průjmová onemocnění, neuroinfekce, sexuálně přenosné choroby (syfilis, kapavka, chlamydie, mykoplasmata…) ve spolupráci s dermatovenerologickou amb. FNM, exantémové choroby inf. původu atd. U pac. s infekcí je možná i krátkodobá detoxifikace.

 Neposkytujeme ambulantní substituční program či samotnou detoxifikaci.

Poskytujeme zdarma očkování proti virové hepatitidě typu A i B aktivním toxikomanům. Léčíme chronické virové záněty jater . Dispenzarizujeme anti HCV pozitivní matky s dětmi. Spolupracujeme s psychiatrickými léčebnami, nízkoprahovými zařízeními a řadou addiktologických i kontaktních center a také s komunitami.

Virové hepatitidy jsou celosvětově jedním z nejčastějších jaterních onemocnění, ročně postihující milióny lidí. 

Zabýváme se prevencí, diagnostikou a léčbou všech typů virových hepatitid, akutních i chronických.

Patříme mezi garantovaná centra pro léčbu chronických virových hepatitid (Česká infektologická a hepatologická společnost).

Pacientům zaručujeme léčbu týmem zkušených lékařů podle aktuálních léčebných poznatků.

Chronické virové hepatitidy léčíme kombinovanou antivirovou terapií pegylovaným interferonem a ribavirinem, a nově i inhibitory proteáz

Indikace k našemu vyšetření:

  • pozitivní HBsAg
  • pozitivní Anti HCV a/nebo PCR HCV RNA
  • pozitivní anti HAV IgM
  • pozitivní anti HEV IgM 

Dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením zaručují dokonalou izolaci nemocných. Pokoje jsou vybaveny televizí a telefonem, na který je možno přepojovat hovory zvenčí. Návštěvy na pokojích jsou povoleny pouze u těch nemocí, které nejsou přenosné z člověka na člověka.

Děti od tří let hospitalizujeme s doprovodem matky či jiného rodinného příslušníka. Děti od 6 let, které jsou hospitalizovány bez doprovodu mají povoleny návštěvy rodičů bez omezení.

Infekční oddělení je vybaveno izolačním boxem s vlastním vchodem.

Od roku 2001 se oddělení 2 roky podílelo na výuce studentů 3.LFUK, od roku 2004 studentů 1.LFUK.

Infekční oddělení je akreditovaným pracovištěm 2. stupně pro postgraduální výuku.

Charakteristika

23 lůžek (20 standardních lůžek, 3 lůžka intermediární péče)

standardní péče

jednotka intermediární péče

Kancelář

tel: 2 2443 6901

fax: 2 2443 6920

Ambulance

tel: 2 2443 6930, 2 2443 6940

Oddělení

tel: 2 2443 6928, 2 2443 6929

Primář oddělení:

MUDr. Martin Tulach, pracovna l. 2 2443 6900, 6901

Zástupce:

MUDr. Grigorij Mesežnikov, pracovna l. 2 2443 6948

Sekundární lékaři:

Pracovna, l. 2 2443 6948, 6947

MUDr. Jan Kubík, pracovna l. 2 2443 6922

MUDr. Lukáš Kohout

MUDr. Zuzana Semešová

MUDr. Tereza Ernestová - MD

MUDr. Sarah Schwottová - MD

Staniční  sestra:

Hana Černá, pracovna l. 2 2443 6905

Sekretářka:

Jarmila Marešová, pracovna l. 2 2443 6901

Diplomované zdravotní sestry: 11 (2 na ambulancích, 9 na lůžkovém oddělení)

Pracovna sester: l. 2 2443 6928, 6929

Sanitáři: 2

EKG přístroj 2x

Defibrilátor 2x

Infuzní pumpy  8x

Infuzomat 4 x

Monitor HP  3 x

Odsávačka 1x

1950

Oddělení založeno v.r. 1951 v prostorách SANOPSZ (Sanatorium okresní pojišťovny soukromých zaměstnanců) v pozdější budově Státního sanatoria v Praze 5 Na Cihlářce.
Stoupající prevalence infekčních hepatitid vedla v r. 1953 k přemístění do budovy léčebny " lupusu " při nemocnici v Motole. Přednostou byl MUDr. Otakar Souček, zaměřením gastroenterolog, původně pracoval na interní klinice v nemocnici Motol po vedením prof. MUDr. Miloše Netouška DrSc. 1957 zdeb byla umístěna i neurologická klinika vedená doc.Dr. Mathonem Dr.Sc. V témže roce bylo zahájeno laparoskopické vyšetřování dutiny břišní s prováděním cílené a necílené biopsie jaterní.

1970

V roce 1971 převzal vedení oddělení MUDr. V Hazuka- internista, gastroenterolog. Oddělení provádělo v oboru gastroenterologie endoskopická vyšetření a neinvazivní i invazivní vyšetření jater pro rajon Prahy a středočeský kraj. Pravidelně se oddělení podílelo na aktivitách hepatologické společnosti, rozvíjela se spolupráce s infekční klinikou na Bulovce, včetně spolupráce s 1. i 2 LFUK, ILF a demonstracemi pro posluchače LF i ILF.

1990

Od roku 1992 oddělení vedeno MUDr. Janou Železnou, v té době zaváděna léčba chronických infekčních hepatitid interferonem a klinické ověřování nových léků, propracovány vyšetřovací metody reohepatografie a perilaparoskopického vyšetřování impedance s prezentací výsledků. V roce 1998 byla dokončena rekonstrukce přízemí pavilónu a začal probíhat program péče o drogově závislé s hepatititidami. V roce 1999 odešla MUDr. Železná do důchodu.

2000

V roce 2000 převzala primariát oddělení MUDr. Jiřina Hobstová CSc, pod jejímž vedením oddělení oddělení pokračovalo v péči o drogově závislé pacienty, nicméně program byl rozšířen na všechna infekční onemocnění, která se u drogově závislých vyskytují, to znamená ne jenom virové hepatitidy. Drogově závislí představují přibližně 30% hospitalizovaných i ambulantních pacientů. Od roku 2001 se oddělení podílelo 2 roky na výuce studentů 3. LFUK, od roku 2004 dosud probíhají na oddělení stáže studentů 1. LFUK. Infekční oddělení je akreditovaným pracovištěm 2. stupně pro postgraduální výuku.

2013

V roce 2013 byl v rámci reorganizace změněn statut oddělení, a z infekčního oddělení se stala 6. stanice Interní kliniky 2. LFUK a FN Motol. Vedoucím stanice byl jmenován MUDr. Jan Dvořák. Náplň práce oddělení se nemění, rozšířila se směrem k péči o interně nemocné pacienty.

2016

Z postu vedoucího oddělení odešel MUDr. Jan Dvořák a ve funkci ho nahradil MUDr. Martin Tulach

www.infekce.cz

Na uvedených stránkách jsou doporučené postupy k léčbě a diagnostice některých infekčních nemocí.

Primářka MUDr. Jiřina Hobstová, CSc., a MUDr.- Jitka Zítová se podílí na výuce studentů 1.LFUK. MUDr. Hobstová je lektorkou ČLK. Všichni lékaři se podílí na výuce postgraduálních stážistů, pro kterou je akreditováno. Infekční oddělení se jako jedno ze šesti center v ČR účastní mezinárodní studie s novými virostatiky určenými k léčbě chronické hepatitidy C.

Publikace za posledních 5 let:

Vitouš A., Hobstová J.: Infekční onemocnění problémových uživatelů drog hospitalizovaných na infekčním oddělení FN Motol v období 2002-2005. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství, ročník 13, č.2, 2007, 70-75.

Hobstová J., Vitouš A.: Infekční komplikace uživatelů drog v České republice. Čas. Lék. Čes., 2007, 146, pp. 137-141.

Janda A., Fencl F., Kabelka Z., Hobstová J. et al.: Tularémie: vzácná příčina horečky a lymfadenopatie v kojeneckém věku. Čes.-slov. Pediat., 2008, roč. 63, č. 3, s. 137-147.

Hobstova J.: Chřipka – stará i nová infekce. Urgentní medicína, 2008, roč.11, č.1, s.32-34.

Štolfa J., Hobstová J., Bencko V.: Návykové látky v primární péči Prakt Lék,2009,89,č.3, s.113-120

Hobstová J., Infekční endokarditida u intravenózních uživatelů drog. Postgraduální medicína, 2010, 12, příloha 1, s.28-33.

Hobstová J.,: Drogová závislost a infekční nemoci, Medicína pro praxi 2010:7(2), s. 100-103.

Hobstová J., Vitouš A.: Virové hepatitidy na začátku 21. století-význam jaterní biopsie v kontextu rozvoje neinvazivních metod a ve vztahu k moderní léčebě chronických virových hepatitid. Cesk Patol. 2011:47(2), s. 44-49

Hobstová J., Vitouš A.: Virové hepatitidy na začátku 21. století –„State of Art“Cesk Patol 2/2011- Supplementum

Skip to content