Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice v Motole

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol

Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol je největším pracovištěm dětské neurologie v České republice. Zajišťujeme diagnostiku a léčbu dětem s nemocemi nervové soustavy od 4 týdnů do dovršených 18 let věku (výjimečně i pacientům starším). Snažíme se působit jako superkonziliární pracoviště pro všechny neurologické diagnózy dětského věku v rámci celé ČR. Některé diagnosticko-léčebné programy (např. epileptochirurgický program) poskytují péči i pacientům ze zahraničí.

Mezi diagnózy, kterými se na našem pracovišti cíleně zabýváme, patří epilepsie (od péče o děti po prvním prodělaném záchvatu po komplexní mezioborové programy jako jsou epileptochirurgický a epileptogenetický program), akutní i chronická zánětlivá a autoimunitní onemocnění nervového systému, nervosvalová onemocnění, neurokutánní syndromy (např. neurofibromatóza nebo tuberózní skleróza), neurovývojová onemocnění (např. dětská mozková obrna, vývojová dysfázie), vývojové anomálie CNS, podezření na nádory či jiné expanzivní procesy nervové soustavy, cévní choroby mozku a míchy, neurogenetická, neurometabolická a neurodegenerativní onemocnění u dětí, neakutní poúrazové stavy včetně péče o děti v apalickém stavu, poruchy spánku.

Disponujeme dvěma lůžkovými stanicemi včetně jednotky intenzivní péče nižšího typu (tj. bez vybavení pro péči o pacienty se selháváním základních životních funkcí). Celkem máme k dispozici 40 lůžek pro pacienty, z toho 6 lůžek JIP a 6 lůžek video/EEG a polygrafického monitorování. Součástí kliniky je dále Elektrofyziologická laboratoř poskytující kompletní spektrum elektrofyziologické diagnostiky v dětském věku (tj. elektroencefalografii (EEG), elektromyografii (EMG), všechny modality evokovaných potenciálů (EP), intraoperační monitorování a spánková laboratoř) a DNA laboratoř zabývající se diagnostikou vybraných geneticky podmíněných chorob, např. dědičných neuropatií a epileptických encefalopatií. V rámci polikliniky dětské části FN Motol provozujeme všeobecnou neurologickou ambulanci i řadu specializovaných ambulancí. Ve spolupráci s ostatními pracovišti dětské části FN Motol poskytuje naše klinika širokou konziliární činnost.

Jako univerzitní pracoviště se intenzivně věnujeme i výukové a výzkumné činnosti. Na klinice probíhá pre- i postgraduální vzdělávání ve více oblastech, včetně předatestační přípravy dětských neurologů. Participujeme na řadě vědecko-výzkumných projektů, často v rámci mezioborové a mezinárodní spolupráce. V posledních letech se naše klinika umísťuje vysoko v hodnocení vědecko-výzkumných aktivit pracovišť 2. LF UK a FN Motol (data z r. 2019: 33 primárních publikací v časopisech s IF se souhrnným IF 167,65).

Historie kliniky

Klinika byla založena 19.1.1971 jako první samostatné klinické pracoviště dětské neurologie v naší republice a jedno z prvních na světě. Jejím zakladatelem byl profesor Ivan Lesný (1914-2002), mimořádná osobnost světového významu, jeden ze zakladatelů oboru dětská neurologie nejen u nás, ale i v Evropě. Patřil k nejnadanějším žákům slavného neurologa akademika Kamila Hennera. Již v roce 1957 založil Sekci dětské neurologie při Československé neurologické společnosti J. E. Purkyně jako vůbec první vědeckou organizací dětské neurologie na světě. Vyjma toho založil profesor Lesný v rámci Československé neurologické společnosti také Sekci neurofysiologie a Českou ligu proti epilepsii. V devadesátých letech z těchto sekcí vznikly samostatné odborné společnosti ČLS JEP. Již v roce 1958 se svými spolupracovníky poprvé pořádal „Dny dětské neurologie“, které byly později ustanoveny jako tradiční platforma pro každoroční setkávání českých a světových neurologů.

Profesor Lesný vedl kliniku 11 let (do r. 1982). Po něm se ve vedení pracoviště vystřídali profesor Jaromír Svatý (1982), profesor Miloš Lehovský (1983-1990) a profesor Vladimír Komárek (1991-2016). Od ledna 2017 vede kliniku profesor Pavel Kršek.

Z dalších významných osobností historie našeho pracoviště připomeneme docenta Karla Brachfelda, docenta Miroslava Rösslera, primáře Pavla Kocuru a primářku Miluši Proškovou. Náš současný tým je představený na následujících stránkách.

 

Přednosta

Prof. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D.
pavel.krsek@fnmotol.cz

Primářka

MUDr. Věra Sebroňová
vera.sebronova@fnmotol.cz

Vrchní sestra

Gabriela Pavlová
gabriela.pavlova@fnmotol.cz

Další kontakty

Sekretariát - FN Motol

Alena Škrabánková, DiS.
224 433 301
alena.skrabankova@fnmotol.cz

Bc. Zuzana Peťová
224 433 304
zuzana.petova@fnmotol.cz

Sekretariát - 2. LF UK

Renata Todtová
224 433 302
renata.todtova@lfmotol.cuni.cz

Partneři

© Fakultní nemocnice v Motole 2012. Všechna práva vyhrazena.

Odebírejte novinky (RSS)

Mapa webu

This site is protected by recaptcha and the Google privacy policy and terms of service apply.

developed by MEDIA FACTORY